Ανακοίνωση Εγγραφών για το Εαρινό Εξάμηνο 2019-2020

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ H

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-20

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 24/02/2020

Οι φοιτητές όλων των ετών του Τμήματος (και οι φοιτητές του 2ου εξαμήνου), θα πρέπει να προβούν σε ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων για το θερινό εξάμηνο (χρησιμοποιώντας τους κωδικούς τους) στη διεύθυνση https://students.uowm.gr ΑΥΣΤΗΡΑ–  από 27/02/2020  έως 05/03/2020. (δείτε παρακάτω οδηγίες)

Η δήλωση μαθημάτων είναι υποχρεωτική σε κάθε εξάμηνο σπουδών και απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις.

Οι φοιτητές του 1ου έτους θα προβούν ΜΟΝΟΙ τους στη δήλωση των μαθημάτων του 2ου εξαμήνου.

Θα πρέπει να δηλώσουν τα έξι μαθήματα που φαίνονται στον πίνακα του Οδηγού Σπουδών στο 2ο εξάμηνο.

(βλ. παρακάτω στο link)

http://mech.uowm.gr/wp-content/uploads/2019/10/odigos-spoudon2019-20-190815.pdf

ΠΡΟΣΟΧΗ

Απαιτείται η προσοχή σας στη διαδικασία ΥΠΟΒΟΛΗΣ της αίτησης. Αν δεν πατηθεί η ΑΠΟΣΤΟΛΗ η δήλωση δεν είναι έγκυρη.                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                             Από το Τμήμα