Εγκαταστάσεις και Εργαστήρια

Εγκαταστάσεις και Εργαστήρια

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών στεγάζεται σε κτίριο (Μπακόλα & Σιαλβέρα), εντός της πόλης της Κοζάνης. Στο κτίριο διεξάγεται η εκπαιδευτική δραστηριότητα και τμήμα της εργαστηριακής. Επιπρόσθετα, ερευνητικά και εκπαιδευτικά εργαστήρια υπάρχουν και λειτουργούν σε δύο ακόμη κτίρια, εντός της πόλης (Λεωφόρος Καραμανλή, Οδός Αργυροκάστρου).

Άποψη κεντρικού κτιρίου Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

 

Αναλυτικές πληροφορίες για τις εργαστηριακές υποδομές υπάρχουν στην ενότητα: Ερευνητικός Οδηγός ΤΜΜ, ενώ για τη διάρθρωση του Τμήματος στην Ενότητα: Τομείς και Εργαστήρια.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Πανεπιστημίου, από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών θα μετακομίσει στις υπό ανέγερση, νέες εγκαταστάσεις της Πολυτεχνικής Σχολής, στην περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης.

Οι εγκαταστάσεις θα προσφέρουν ένα ενιαίο, υπερσύγχρονο περιβάλλον, το οποίο θα συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Οι εγκαταστάσεις, σε συνδυασμό με το ανθρώπινο δυναμικό, θα συμβάλουν ώστε η Πολυτεχνική Σχολή να αποτελέσει μια Σχολή υψηλού επιπέδου, με ανεπτυγμένες ερευνητικές δραστηριότητες και η οποία θα εκπαιδεύει κατάλληλα καταρτισμένους μηχανικούς, ικανούς να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις ενός σύνθετου κοινωνικού-οικονομικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος, όπως αυτό διαμορφώνεται για την επόμενη δεκαετία στη χώρα μας, αλλά και διεθνώς. Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που διαμορφώνονται για την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, λόγω της μετάβασης στη μεταλιγνιτική εποχή, το Πανεπιστήμιο και η Πολυτεχνική Σχολή φιλοδοξούν να αποτελέσουν πόλους αριστείας, εξωστρέφειας και αναπτυξιακής δυναμικής για την περιοχή και τη χώρα γενικότερα.

Άποψη (μακέτα)  υπό ανέγερση Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας