Εγκαταστάσεις και Εργαστήρια

Από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών στεγάζεται στις νέες εγκαταστάσεις της Πολυτεχνικής Σχολής, στην περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης.

Οι εγκαταστάσεις προσφέρουν ένα ενιαίο, υπερσύγχρονο περιβάλλον, το οποίο συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Οι εγκαταστάσεις, σε συνδυασμό με το ανθρώπινο δυναμικό, συμβάλλουν ώστε η Πολυτεχνική Σχολή να αποτελέσει μια Σχολή υψηλού επιπέδου, με ανεπτυγμένες ερευνητικές δραστηριότητες και η οποία θα εκπαιδεύει κατάλληλα καταρτισμένους μηχανικούς, ικανούς να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις ενός σύνθετου κοινωνικού-οικονομικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος, όπως αυτό διαμορφώνεται για την επόμενη δεκαετία στη χώρα μας, αλλά και διεθνώς. Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που διαμορφώνονται για την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, λόγω της μετάβασης στη μεταλιγνιτική εποχή, το Πανεπιστήμιο και η Πολυτεχνική Σχολή φιλοδοξούν να αποτελέσουν πόλους αριστείας, εξωστρέφειας και αναπτυξιακής δυναμικής για την περιοχή και τη χώρα γενικότερα.

 

Άποψη του  νέου Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στεγαζόταν σε κτίριο (Μπακόλα & Σιαλβέρα), εντός της πόλης της Κοζάνης. Στο κτίριο διεξαγόταν η εκπαιδευτική δραστηριότητα και τμήμα της εργαστηριακής, ενώ επιπρόσθετα, ερευνητικά και εκπαιδευτικά εργαστήρια υπήρχαν, και λειτουργούν εν μέρει ακόμα, σε δύο ακόμη κτίρια, εντός της πόλης (Λεωφόρος Καραμανλή, Οδός Αργυροκάστρου).

Αναλυτικές πληροφορίες για τις εργαστηριακές υποδομές υπάρχουν στην ενότητα: Ερευνητικός Οδηγός ΤΜΜ, ενώ για τη διάρθρωση του Τμήματος στην Ενότητα: Τομείς και Εργαστήρια.