Ανακοίνωση Ορκωμοσίας Τελειόφοιτων 19 Ιουλίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023

   Ανακοινώνεται ότι οι τελειόφοιτοι του Τμήματος που επίκειται η ολοκλήρωση των υποχρεώσεων τους, (μαθήματα*, εξέταση διπλωματικής/Σπουδαστικής εργασίας) και επιθυμούν να ορκιστούν την παραπάνω ημερομηνία, να ενημερώσουν τη Γραμματεία στέλνοντας e-mail, (με ονοματεπώνυμο, ΑΕΜ, και κινητό τηλέφωνο) στο mech@uowm.gr αυστηρά από 29/5 έως 10/6/2023, ώστε να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος ολοκλήρωσης των υποχρεώσεών τους, πριν ξεκινήσουν οι αιτήσεις για την ορκωμοσία.

 * ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση εκκρεμότητας εξέτασης και μαθημάτων, οι φοιτητές θα πρέπει να ενημερώσουν ταυτόχρονα  για τον αριθμό και τον τίτλο μαθήματος.                                                         

                                                                                                          Από το Τμήμα

Εξέταση Σπουδαστικών Εργασιών Ιούλιος 2023

ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2023

   Ενημερώνουμε τους φοιτητές, ότι η εξέταση των Σπουδαστικών εργασιών, (Εργασία Μηχανολογικού Σχεδιασμού) θα πραγματοποιηθεί τo διάστημα 5-7 Ιουλίου και ώρες 10-16 μ.μ.

   Όσων η εξέταση της σπουδαστικής εργασίας αποτελεί εκκρεμότητα για τη λήψη διπλώματος, (φοιτητές που έχουν ξεπεράσει τα 5 έτη σπουδών) και επιθυμούν να εξεταστούν την παραπάνω ημερομηνία, θα πρέπει, αφού συνεννοηθούν με τους επιβλέποντες καθηγητές τους, να ενημερώσουν την Γραμματεία από 29 Μαΐου έως 4 Ιουνίου. (στέλνοντας e-mail στο atzika@uowm.gr, με όνομα, ΑΕΜ, τίτλο σπουδαστικής εργασίας ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ , επιβλέποντα Καθηγητή)

                                                                                                                      από τη Γραμματεία

Εξέταση Διπλωματικών Εργασιών Ιούλιος 2023

ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2023

   Ενημερώνουμε τους φοιτητές, ότι η εξέταση των διπλωματικών εργασιών, θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 5-7 Ιουλίου 2023 και ώρες 10-16 μ.μ.

   Όσοι επιθυμούν να εξεταστούν τις παραπάνω ημερομηνίες, θα πρέπει, αφού συνεννοηθούν με τους επιβλέποντες καθηγητές τους, να ενημερώσουν την Γραμματεία από 29 Μαΐου έως 4 Ιουνίου. (στέλνοντας e-mail στο atzika@uowm.gr, με όνομα, ΑΕΜ, τίτλο διπλωματικής εργασίας ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ, επιβλέποντα Καθηγητή)

 Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν ήδη καταθέσει στη Γραμματεία το έντυπο ανάληψης της Διπλωματικής εργασίας τουλάχιστον ένα εξάμηνο πριν.

                                                                                                                      από τη Γραμματεία

Ανακοίνωση για Σίτιση & Στέγαση (Αιτήσεις-Δικαιολογητικά)