Κανονισμοί – Σύμβουλος Σπουδών

Σύμβουλος Σπουδών

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών εφαρμόζει τον θεσμό του Συμβούλου Σπουδών με σκοπό την ακαδημαϊκή υποστήριξη των φοιτητών. Συγκεκριμένα, έχουν οριστεί οι Π. Καπετανοπούλου Επίκ. Καθηγήτρια και Κ. Τασιάς, Επίκ. Καθηγητής, ως Σύμβουλοι Σπουδών για κάθε φοιτητή/τρια. Οι φοιτητές/τριες καλούνται να επικοινωνούν με τους Συμβούλους Σπουδών για θέματα που αφορούν τις σπουδές τους.

Λεπτομέρειες για τον Σύμβουλο Σπουδών

Κανονισμοί

Κανονισμός Διεξαγωγής Εξετάσεων

Κανονισμός Διεξαγωγής Εξετάσεων Εξ Αποστάσεως για Καθηγητές

Κανονισμός Διεξαγωγής Εξετάσεων Εξ Αποστάσεως για Φοιτητές

Κανονισμός Εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών

Κανονισμός Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

Κανονισμός Χρήσης Υπολογιστικών Κέντρων

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης

Επιτροπή Δεοντολογίας

Φοιτητική Ιδιότητα: Υποχρεώσεις – Δικαιώματα

Κανονισμός Χορήγησης Ανταποδοτικών Υποτροφιών

Κανονισμός Επιβράβευσης Έρευνας και Αριστείας