7ο Εξάμηνο

7o ΕΞΑΜΗΝΟ

α) Κατεύθυνση: Ενεργειακή

Α/Α Κωδ. Αριθ.  Μάθημα Κατηγορία Μαθήματος Ώρες Διδ. ECTS
1 204 Ατμοπαραγωγοί Ι Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης 5 5
2 208 Θέρμανση Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης 4 5
3 250 Πειραματικές Μέθοδοι και Μετρητική Τεχνολογία  Επιλογής Κατεύθυνσης 4 5
4 228 Υπολογιστική Μηχανική  Επιλογής Κατεύθυνσης 4 5
5 230 Έλεγχος Ποιότητας Επιλογής  4 5
6 372 Αριθμητικές Μέθοδοι Σχεδιασμού Μηχανολογικών Κατασκευών Επιλογής 5 5
7 380 Σχεδιασμός με χρήση Η/Υ Επιλογής 4 5
8 261 Προηγμένα Θέματα Μηχανικής Επιλογής 4 5
9 262 Προηγμένα Υλικά-Νανοϋλικά  Επιλογής 4 5
10 377 Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ Επιλογής 4 5
11 260 Θεωρία Λήψης Αποφάσεων Επιλογής 4 5
12 266 Μηχανουργικές Κατεργασίες με Αφαίρεση Υλικού Επιλογής 4 5
13 131 Τεχνολογία Περιβάλλοντος Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης 4 5
14 199 Εργασία Μηχανολογικού Σχεδιασμού (Σπουδαστική εργασία) Επιλογής 5

 

β) Κατεύθυνση: Βιομηχανικής Διοίκησης

Α/Α Κωδ. Αριθ.  Μάθημα Κατηγορία Μαθήματος Ώρες Διδ. ECTS
1 204 Ατμοπαραγωγοί Ι Επιλογής 5 5
2 208 Θέρμανση Επιλογής 4 5
3 250 Πειραματικές Μέθοδοι και Μετρητική Τεχνολογία  Επιλογής Κατεύθυνσης 4 5
4 228 Υπολογιστική Μηχανική  Επιλογής Κατεύθυνσης 4 5
5 230 Έλεγχος Ποιότητας Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης 4 5
6 372 Αριθμητικές Μέθοδοι Σχεδιασμού Μηχανολογικών Κατασκευών Επιλογής 5 5
7 380 Σχεδιασμός με χρήση Η/Υ Επιλογής 4 5
8 261 Προηγμένα Θέματα Μηχανικής Επιλογής 4 5
9 262 Προηγμένα Υλικά-Νανοϋλικά  4 5
10 377 Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης 4 5
11 260 Θεωρία Λήψης Αποφάσεων Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης 4 5
12 266 Μηχανουργικές Κατεργασίες με Αφαίρεση Υλικού Επιλογής 4 5
13 131 Τεχνολογία Περιβάλλοντος Επιλογής 4 5
14 199 Εργασία Μηχανολογικού Σχεδιασμού (Σπουδαστική εργασία) Επιλογής 5

 

γ) Κατεύθυνση: Κατασκευαστική

Α/Α Κωδ. Αριθ.  Μάθημα Κατηγορία Μαθήματος Ώρες Διδ. ECTS
1 204 Ατμοπαραγωγοί Ι Επιλογής 5 5
2 208 Θέρμανση Επιλογής 4 5
3 250 Πειραματικές Μέθοδοι και Μετρητική Τεχνολογία  Επιλογής 4 5
4 228 Υπολογιστική Μηχανική  Επιλογής 4 5
5 230 Έλεγχος Ποιότητας Επιλογής Κατεύθυνσης  4 5
6 372 Αριθμητικές Μέθοδοι Σχεδιασμού Μηχανολογικών Κατασκευών Επιλογής Κατεύθυνσης 5 5
7 380 Σχεδιασμός με χρήση Η/Υ Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης 4 5
8 261 Προηγμένα Θέματα Μηχανικής Επιλογής Κατεύθυνσης 4 5
9 262 Προηγμένα Υλικά-Νανοϋλικά  Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης 4 5
10 377 Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ Επιλογής 4 5
11 260 Θεωρία Λήψης Αποφάσεων Επιλογής 4 5
12 266 Μηχανουργικές Κατεργασίες με Αφαίρεση Υλικού Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης 4 5
13 131 Τεχνολογία Περιβάλλοντος Επιλογής 4 5
14 199 Εργασία Μηχανολογικού Σχεδιασμού (Σπουδαστική εργασία) Επιλογής 5