7ο Εξάμηνο

7o ΕΞΑΜΗΝΟ

α) Κατεύθυνση: Ενεργειακή

Α/Α Κωδ. Αριθ.  Μάθημα Κατηγορία Μαθήματος Ώρες Διδ. ECTS
1 204 Ατμοπαραγωγοί Ι Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης 5 5.5
2 207 Θέρμανση – Ψύξη – Κλιματισμός Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης 5 5.5
3 219 Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης 4 5.5
4 372 Αριθμητικές Μέθοδοι Σχεδιασμού Μηχανολογικών Κατασκευών Επιλογής 5 4.5
5 206 Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Επιλογής Κατεύθυνσης  5 4.5
6 228 Υπολογιστική Μηχανική Ι Επιλογής 4 4.5
7 250 Πειραματικές Μέθοδοι και Μετρητική Τεχνολογία Επιλογής 4 4.5
8 230 Έλεγχος Ποιότητας Επιλογής 4 4.5
9 380 Σχεδιασμός με χρήση Η/Υ Επιλογής 4 5
10 261 Προηγμένα Θέματα Μηχανικής Επιλογής 4 5
11 262 Προηγμένα Υλικά-Νανοϋλικά Επιλογής 4 5
12 377 Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ Επιλογής 4 5
13 260 Θεωρία Λήψης Αποφάσεων Επιλογής 4 5

 

β) Κατεύθυνση: Βιομηχανικής Διοίκησης

Α/Α Κωδ. Αριθ.  Μάθημα Κατηγορία Μαθήματος Ώρες Διδ. ECTS
1 204 Ατμοπαραγωγοί Ι Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης 5 5.5
2 207 Θέρμανση – Ψύξη – Κλιματισμός Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης 5 5.5
3 219 Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης 4 5.5
4 372 Αριθμητικές Μέθοδοι Σχεδιασμού Μηχανολογικών Κατασκευών Επιλογής 5 4.5
5 206 Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Επιλογής 5 4.5
6 228 Υπολογιστική Μηχανική Ι Επιλογής 4 4.5
7 250 Πειραματικές Μέθοδοι και Μετρητική Τεχνολογία Επιλογής 4 4.5
8 230 Έλεγχος Ποιότητας Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4.5
9 380 Σχεδιασμός με χρήση Η/Υ Επιλογής 4 5
10 261 Προηγμένα Θέματα Μηχανικής Επιλογής 4 5
11 262 Προηγμένα Υλικά-Νανοϋλικά 4 5
12 377 Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης 4 5
13 260 Θεωρία Λήψης Αποφάσεων Επιλογής Κατεύθυνσης 4 5

 

γ) Κατεύθυνση: Κατασκευαστική

Α/Α Κωδ. Αριθ.  Μάθημα Κατηγορία Μαθήματος Ώρες Διδ. ECTS
1 204 Ατμοπαραγωγοί Ι Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης 5 5.5
2 207 Θέρμανση – Ψύξη – Κλιματισμός Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης 5 5.5
3 219 Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης 4 5.5
4 372 Αριθμητικές Μέθοδοι Σχεδιασμού Μηχανολογικών Κατασκευών Επιλογής Κατεύθυνσης 5 4.5
5 206 Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Επιλογής 5 4.5
6 228 Υπολογιστική Μηχανική Ι Επιλογής 4 4.5
7 250 Πειραματικές Μέθοδοι και Μετρητική Τεχνολογία Επιλογής 4 4.5
8 230 Έλεγχος Ποιότητας Επιλογής 4 4.5
9 380 Σχεδιασμός με χρήση Η/Υ Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης 4 5
10 261 Προηγμένα Θέματα Μηχανικής Επιλογής Κατεύθυνσης 4 5
11 262 Προηγμένα Υλικά-Νανοϋλικά Επιλογής Κατεύθυνσης 4 5
12 377 Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ Επιλογής 4 5
13 260 Θεωρία Λήψης Αποφάσεων Επιλογής 4 5