6ο Εξάμηνο

 

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α Κωδ. Αριθ.  Μάθημα Κατηγορία Μαθήματος Ώρες Διδ. ECTS
1 117 Ηλεκτρικές Μηχανές Υποχρεωτικό
123 Βιομηχανική Διοίκηση Υποχρεωτικό
106 Αριθμητική Ανάλυση Υποχρεωτικό 5
219  Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου Υποχρεωτικό 4
206  Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Υποχρεωτικό  5