6ο Εξάμηνο

 

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α Κωδ. Αριθ.  Μάθημα Κατηγορία Μαθήματος Ώρες Διδ. ECTS
1 117 Ηλεκτρικές Μηχανές Υποχρεωτικό 4 5
2 127 Ήπιες και Νέες Μορφές Ενέργειας Υποχρεωτικό 4 4.5
3 123 Βιομηχανική Διοίκηση Υποχρεωτικό 5.5
4 106 Αριθμητική Ανάλυση και Προσομοίωση Υποχρεωτικό 5 5
5 131 Τεχνολογία Περιβάλλοντος Υποχρεωτικό 4 4.5
6 133 Θερμοδυναμική ΙΙ Υποχρεωτικό 5 5.5