5ο Εξάμηνο

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α Κωδ. Αριθ.  Μάθημα Κατηγορία Μαθήματος Ώρες Διδ. ECTS
1 118 Μετάδοση Θερμότητας Υποχρεωτικό 5
2 140 Ταλαντώσεις και Δυναμική Μηχανών Υποχρεωτικό 5
3 147 Επιχειρησιακή Έρευνα Ι Υποχρεωτικό 5
4 116 Ηλεκτροτεχνία Υποχρεωτικό 4
5 138 Στοιχεία Μηχανών ΙΙ Υποχρεωτικό 5