2ο Εξάμηνο

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α Κωδ. Αριθ.  Μάθημα Κατηγορία Μαθήματος Ώρες Διδ. ECTS
1 102 Μαθηματικά ΙΙ Υποχρεωτικό 4 5
2 109 Τεχνολογία Υλικών Ι Υποχρεωτικό 5 6
3 111 Στατική Υποχρεωτικό 5 6
4 146 Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ Υποχρεωτικό 4 5
5 114 Βασικές Αρχές Μηχανουργικών Κατεργασιών Υποχρεωτικό 5 5
6 142 Αγγλικά ΙΙ Υποχρεωτικό 3 3