Επικοινωνία

Προϊσταμένη Γραμματείας

Άννα Τζήκα 

Γραμματεία

Βασιλική Ράσκου

Βρακατσέλη Γεωργία

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές 11:00  – 13:00

  • Τηλέφωνο: 24610 56600 , 24610 56601
  • email: mech@uowm.gr

Γραμματειακή υποστήριξη για τους φοιτητές Τ.Ε.

Οι φοιτητές Τ.Ε. θα απευθύνονται στα παρακάτω τηλέφωνα και email:

 

Βρείτε μας στον Χάρτη: