Επικοινωνία

Προϊσταμένη Γραμματείας

Τζήκα Άννα

Γραμματεία

Αγγελική Στεργιοπούλου

Στοιχεία επικοινωνίας

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές 11:00  – 13:00

Γραμματειακή υποστήριξη για τους φοιτητές Τ.Ε.

Οι φοιτητές Τ.Ε. θα απευθύνονται στα παρακάτω τηλέφωνα και email:

 

Μηχανογράφηση

Μίγγος Μιχάλης

Βρείτε μας στον Χάρτη: