Επικοινωνία

Προϊσταμένη Γραμματείας

Άννα Τζήκα 

Γραμματεία

Βρακατσέλη Γεωργία

  • Τηλέφωνο: 24610 56601

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές 11:00  – 13:00 

Γραμματειακή υποστήριξη για τους φοιτητές Τ.Ε.

Οι φοιτητές Τ.Ε. θα απευθύνονται στα παρακάτω τηλέφωνα και email:

 

Βρείτε μας στον Χάρτη: