Μεταδιδάκτορες

Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές του Τμήματος

Ερευνητής

Τίτλος ‘Ερευνας

Επιβλέπον Μέλος ΔΕΠ

Δρ. Πάπιστα Ελένη

Σύνθεση, χαρακτηρισμός και Αξιολόγηση της Ενεργότητας, Εκλεκτικότητας και Σταθερότητας Προηγμένων Καταλυτικών Υλικών για την Αντίδραση Υδρογόνωσης του CO2 και την Παραγωγή Βιοϋδρογόνου μέσω Αναμόρφωσης.

Καθ. Γ. Μαρνέλλος

Δρ. Βαφειάδης Κυριάκος

Αεροδυναμική Σχεδίαση, Υπολογιστική Ανάλυση και Πειραματική Αξιολόγηση Μικρών Ανεμογεννητριών.

Καθ. Α. Τουρλιδάκης

Δρ. Κυργιαζόγλου Αθανάσιος

Θεωρητική και Πειραματική Μελέτη Ελέγχου Σιδηρομαγνητικών και μή Σιδηρομαγνητικών Υλικών με τη Χρήση Ηλεκτρομαγνητικών Μεθόδων.

Καθ. Θ. Θεοδουλίδης 

Δρ. Στεργίου Ιωάννης

Ενσωμάτωση τεχνικών τεχνητής νοημοσύνης με αριθμητικά μοντέλα για ενισχυμένη έρευνα και μοντελοποίηση της ποιότητας του αέρα

Σωτηροπούλου Ρ. Επικ. Καθηγήτρια