8ο Εξάμηνο

 

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ
α) Κατεύθυνση: Ενεργειακή
Α/Α Κωδ. Αριθ.  Μάθημα Κατηγορία Μαθήματος Ώρες Διδ. ECTS
1 205 Στροβιλομηχανές Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης
2 209 Ψύξη Κλιματισμός Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης 4
3 249  Μηχανική Ρευστών ΙΙ Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης 4
4 263 Υπολογιστική Ρευστοδυναμική Επιλογής Κατεύθυνσης 4
5 210 Τεχνική Φυσικών Διεργασιών Επιλογής Κατεύθυνσης  4 5
6 241 Αξιοπιστία και Συντήρηση Τεχνολογικών Συστημάτων

Επιλογής 

4 5
7 255 Διαχείριση Αποθεμάτων Επιλογής Κατεύθυνσης 
8 224 Στρατηγική Διοίκηση Επιλογής  4
9 252 Μηχανουργικές Κατεργασίες με Η/Υ για Βιομηχανική Παραγωγή Επιλογής  4
10 256 Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι Επιλογής 
11 257 Σχεδίαση και Ανάλυση Πειραμάτων Επιλογής  4
12 258 Βιοϊατρική Μηχανική Επιλογής  4
13 259 Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Προγραμματισμός Η/Υ στη Μελέτη Μηχανολογικών Κατασκευών Επιλογής  4
14 382 Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών Επιλογής  4
15 265 Μονάδες Επεξεργασίας Νερού Ύδρευσης Επιλογής  4
16 264 Κατασκευαστική-Δομική Βελτιστοποίηση Επιλογής 4 5
17 127 Ήπιες και Νέες Μορφές Ενέργειας Επιλογής 4 5

 

β) Κατεύθυνση: Βιομηχανικής Διοίκησης
Α/Α Κωδ. Αριθ.  Μάθημα Κατηγορία Μαθήματος Ώρες Διδ. ECTS
1 205 Στροβιλομηχανές Επιλογής
2 209 Ψύξη Κλιματισμός Επιλογής 4
3 249  Μηχανική Ρευστών ΙΙ Επιλογής 4
4 263 Υπολογιστική Ρευστοδυναμική Επιλογής 4
5 210 Τεχνική Φυσικών Διεργασιών Επιλογής  4 5
6 241 Αξιοπιστία και Συντήρηση Τεχνολογικών Συστημάτων

Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης

4 5
7 255 Διαχείριση Αποθεμάτων Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης
8 224 Στρατηγική Διοίκηση Επιλογής Κατεύθυνσης 4
9 252 Μηχανουργικές Κατεργασίες με Η/Υ για Βιομηχανική Παραγωγή Επιλογής  4
10 256 Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι Επιλογής Κατεύθυνσης
11 257 Σχεδίαση και Ανάλυση Πειραμάτων Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης 4
12 258 Βιοϊατρική Μηχανική Επιλογής Κατεύθυνσης 4
13 259 Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Προγραμματισμός Η/Υ στη Μελέτη Μηχανολογικών Κατασκευών Επιλογής Κατεύθυνσης 4
14 382 Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών Επιλογής  4
15 265 Μονάδες Επεξεργασίας Νερού Ύδρευσης –  4
16 264 Κατασκευαστική-Δομική Βελτιστοποίηση Επιλογής 4 5
17 127 Ήπιες και Νέες Μορφές Ενέργειας Επιλογής 4 5

 

 γ) Κατεύθυνση: Κατασκευαστική
Α/Α Κωδ. Αριθ.  Μάθημα Κατηγορία Μαθήματος Ώρες Διδ. ECTS
1 205 Στροβιλομηχανές Επιλογής
2 209 Ψύξη Κλιματισμός Επιλογής 4
3 249  Μηχανική Ρευστών ΙΙ Επιλογής 4
4 263 Υπολογιστική Ρευστοδυναμική Επιλογής 4
5 210 Τεχνική Φυσικών Διεργασιών Επιλογής  4 5
6 241 Αξιοπιστία και Συντήρηση Τεχνολογικών Συστημάτων

Επιλογής

4 5
7 255 Διαχείριση Αποθεμάτων Επιλογής
8 224 Στρατηγική Διοίκηση Επιλογής 4
9 252 Μηχανουργικές Κατεργασίες με Η/Υ για Βιομηχανική Παραγωγή Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης 4
10 256 Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης
11 257 Σχεδίαση και Ανάλυση Πειραμάτων Επιλογής 4
12 258 Βιοϊατρική Μηχανική Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης 4
13 259 Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Προγραμματισμός Η/Υ στη Μελέτη Μηχανολογικών Κατασκευών Επιλογής Κατεύθυνσης 4
14 382 Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών Επιλογής Κατεύθυνσης 4
15 265 Μονάδες Επεξεργασίας Νερού Ύδρευσης Επιλογής 4
16 264 Κατασκευαστική-Δομική Βελτιστοποίηση Επιλογής Κατεύθυνσης 4 5
17 127 Ήπιες και Νέες Μορφές Ενέργειας Επιλογής 4 5