8ο Εξάμηνο

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ
α) Κατεύθυνση: Ενεργειακή
Α/Α Κωδ. Αριθ.  Μάθημα Κατηγορία Μαθήματος Ώρες Διδ. ECTS
1 205 Στροβιλομηχανές Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης 5.5
2 255 Διαχείριση Αποθεμάτων Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης 4 4.5
3 249  Μηχανική Ρευστών ΙΙ Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης 4 5.5 
4 224 Στρατηγική Διοίκηση Επιλογής  4 4.5
5 252 Μηχανουργικές Κατεργασίες με Η/Υ για Βιομηχανική Παραγωγή Επιλογής  4 4.5
6 251 Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτηρίων Ι

Επιλογής Κατεύθυνσης 

4 4.5
7 241 Αξιοπιστία και Συντήρηση Τεχνολογικών Συστημάτων Επιλογής  5.5 
8 256 Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι Επιλογής  4 4.5
9 257 Σχεδίαση και Ανάλυση Πειραμάτων Επιλογής  4 4.5
10 258 Βιοϊατρική Μηχανική Επιλογής  4.5
11 259 Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Προγραμματισμός Η/Υ στην Μελέτη Μηχανολογικών Κατασκευών Επιλογής  4 4.5
12 210 Τεχνική Φυσικών Διεργασιών Επιλογής  4 4.5
13 260 Θεωρία Λήψης Αποφάσεων Επιλογής  4 4.5
14 263 Υπολογιστική Ρευστοδυναμική Επιλογής Κατεύθυνσης  4 5
15 382 Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών Επιλογής  4 5
16 265 Μονάδες Επεξεργασίας Νερού Ύδρευσης Επιλογής  4 5
17 264 Κατασκευαστική-Δομική Βελτιστοποίηση Επιλογής  4 5

 

β) Κατεύθυνση: Βιομηχανικής Διοίκησης
Α/Α Κωδ. Αριθ.  Μάθημα Κατηγορία Μαθήματος Ώρες Διδ. ECTS
1 205 Στροβιλομηχανές Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης 5.5
2 255 Διαχείριση Αποθεμάτων Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης 4 4.5
3 249  Μηχανική Ρευστών ΙΙ Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης 4 5.5 
4 224 Στρατηγική Διοίκηση Επιλογής  4 4.5
5 252 Μηχανουργικές Κατεργασίες με Η/Υ για Βιομηχανική Παραγωγή Επιλογής  4 4.5
6 251 Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτηρίων Ι

Επιλογής

4 4.5
7 241 Αξιοπιστία και Συντήρηση Τεχνολογικών Συστημάτων Επιλογής  5.5 
8 256 Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι Επιλογής  4 4.5
9 257 Σχεδίαση και Ανάλυση Πειραμάτων Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4.5
10 258 Βιοϊατρική Μηχανική Επιλογής  4.5
11 259 Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Προγραμματισμός Η/Υ στην Μελέτη Μηχανολογικών Κατασκευών Επιλογής  4 4.5
12 210 Τεχνική Φυσικών Διεργασιών Επιλογής  4 4.5
13 260 Θεωρία Λήψης Αποφάσεων Επιλογής  4 4.5
14 263 Υπολογιστική Ρευστοδυναμική Επιλογής Κατεύθυνσης  4 5
15 382 Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών Επιλογής  4 5
16 265 Μονάδες Επεξεργασίας Νερού Ύδρευσης Επιλογής  4 5
17 264 Κατασκευαστική-Δομική Βελτιστοποίηση Επιλογής  4 5

 

 γ) Κατεύθυνση: Κατασκευαστική
Α/Α Κωδ. Αριθ.  Μάθημα Κατηγορία Μαθήματος Ώρες Διδ. ECTS
1 205 Στροβιλομηχανές Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης 5.5
2 255 Διαχείριση Αποθεμάτων Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης 4 4.5
3 249  Μηχανική Ρευστών ΙΙ Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης 4 5.5 
4 224 Στρατηγική Διοίκηση Επιλογής  4 4.5
5 252 Μηχανουργικές Κατεργασίες με Η/Υ για Βιομηχανική Παραγωγή Επιλογής  4 4.5
6 251 Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτηρίων Ι

Επιλογής

4 4.5
7 241 Αξιοπιστία και Συντήρηση Τεχνολογικών Συστημάτων Επιλογής  4.5 
8 256 Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4.5
9 257 Σχεδίαση και Ανάλυση Πειραμάτων Επιλογής Κατεύθυνσης 4 4.5
10 258 Βιοϊατρική Μηχανική Επιλογής  4.5
11 259 Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Προγραμματισμός Η/Υ στην Μελέτη Μηχανολογικών Κατασκευών Επιλογής  4 4.5
12 210 Τεχνική Φυσικών Διεργασιών Επιλογής  4 4.5
13 260 Θεωρία Λήψης Αποφάσεων Επιλογής  4 4.5
14 263 Υπολογιστική Ρευστοδυναμική Επιλογής 4 5
15 382 Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών Επιλογής  4 5
16 265 Μονάδες Επεξεργασίας Νερού Ύδρευσης Επιλογής  4 5
17 264 Κατασκευαστική-Δομική Βελτιστοποίηση Επιλογής Κατεύθυνσης 4 5