Ερευνητικά Αντικείμενα

Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων του SCOPUS τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος καλύπτουν τις ακόλουθες ερευνητικές περιοχές:

 • Mechanical Engineering
 • Chemical Engineering
 • Environmental Science
 • Energy – Renewable Energy
 • Materials Science and Technology

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

 • Συστήματα παραγωγής ενέργειας
 • Νέες ενεργειακές τεχνολογίες
 • Αποκεντρωμένα ενεργειακά συστήματα
 • Ενεργειακά συστήματα και μεταφορές
 • Ανάπτυξη τεχνολογιών χρήσης υδρογόνου
 • Ηλεκτρικές μηχανές και δίκτυα
 • Διαχείριση Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος
 • Ενεργειακή και περιβαλλοντική διαχείριση  κτιρίων
 • Συστήματα διαχείρισης-ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων
 • Αναβάθμιση περιβαλλοντικής πληροφορίας
 • Ανάπτυξη τεχνολογιών υδρογόνου
 • Συστήματα διαχείρισης αστικού περιβάλλοντος
 • Διαχείριση Ενεργειακών Συστημάτων & Ενεργειακή Πολιτική
 • Μοντελοποίηση & Βελτιστοποίηση Ενεργειακών-Βιομηχανικών  Συστημάτων
 • Αξιοπιστία και Συντήρηση Τεχνολογικών Συστημάτων
 • Διαχείριση Τεχνολογίας
 • Εφαρμογές Επιχειρησιακής Έρευνας σε Βιομηχανικές Εφαρμογές
 • Ποιοτικός Έλεγχος
 • Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων
 • Στοχαστική Μοντελοποίηση και Βελτιστοποίηση Παραγωγής
 • Σύγχρονες Μηχανουργικές Κατεργασίες
 • Ανάπτυξη και τεχνολογία νέων υλικών για ενεργειακές εφαρμογές
 • Χαρακτηρισμός ιδιοτήτων υλικών
 • Υπολογιστικές μέθοδοι στις μηχανολογικές κατασκευές
 • Στατική και Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών
 • Δυναμική
 • Μετρήσεις και Αξιολόγηση Ταλαντωτικών Μεγεθών, Διάγνωση Βλαβών.
 • Βέλτιστου Σχεδιασμού Μηχανικών Συστημάτων

Περισσότερες πληροφορίες για τις ερευνητικές δραστηριότητες των μελών ΔΕΠ θα βρείτε στις προσωπικές σελίδες τους ή στις σελίδες των εργαστηρίων ή των ομάδων.