4ο Εξάμηνο

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α Κωδ. Αριθ.  Μάθημα Κατηγορία Μαθήματος Ώρες Διδ. ECTS
1 112 Δυναμική Υποχρεωτικό 5
2 108 Στοιχεία Μηχανών Ι Υποχρεωτικό 5
3 120 Μηχανική Ρευστών Ι Υποχρεωτικό 5
4 137 Μαθηματικά IV Υποχρεωτικό 4
5 133 Θερμοδυναμική ΙΙ  Υποχρεωτικό 5 6