4ο Εξάμηνο

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α Κωδ. Αριθ.  Μάθημα Κατηγορία Μαθήματος Ώρες Διδ. ECTS
1 112 Δυναμική Υποχρεωτικό 5 6.5
2 108 Στοιχεία Μηχανών Ι Υποχρεωτικό 5 6.5
3 120 Μηχανική Ρευστών Ι Υποχρεωτικό 5 6
4 137 Μαθηματικά IV Υποχρεωτικό 4 5
5 114 Βασικές Αρχές Μηχανουργικών Κατεργασιών Υποχρεωτικό 5 6