Δια βίου Μάθηση

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών έχει δραστηριότητα στον τομέα των Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης, κυρίως μέσω Προγραμμάτων Θερινών Σχολείων σε θέματα που άπτονται της επιστήμης του Μηχανολόγου Μηχανικού.

Στον τομέα των ανακοινώσεων, μπορείτε να παρακολουθείτε σχετικές δραστηριότητες του Τμήματός μας.

Επίσης στον παρακάτω σύνδεσμο, μπορείτε να περιηγηθείτε στην αντίστοιχη ενότητα του Πανεπιστημίου: https://uowm.gr/education/dia-viou-mathisi/