Δημόσια Εξέταση Διδακτορικής Διατριβής του Υποψήφιου Διδάκτορος κου Βαρβούτη Γεώργιου

Σας γνωστοποιούμε ότι την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 και ώρα 10.00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων 106 του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου  Δυτικής Μακεδονίας, (Μπακόλα & Σιαλβέρα, 50132 Κοζάνη, 1ος όροφος) θα γίνει η δημόσια εξέταση της διδακτορικής διατριβής του  υποψήφιου διδάκτορος κου Βαρβούτη Γεώργιου.

Το θέμα της διδακτορικής του διατριβής είναι:

«Design and evaluation of advanced CeO2-based transition metal catalytic composites for CO2 activation by renewable H2 toward synthetic CH4 and CO»

(Ελληνικός Τίτλος: Ανάπτυξη και αξιολόγηση προηγμένων καταλυτικών συστημάτων μετάλλων μετάπτωσης υποστηριγμένων σε CeO2 για την ενεργοποίηση του CO2 με ανανεώσιμο Η2 προς συνθετικό CH4 και CO)

Μέσω τηλεδιάσκεψης με το σχετικό σύνδεσμο:

https://zoom.us/my/uowm.mech1

Meeting ID: 519-288-0916

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)

Ανακοίνωση για την αργία της Πρωτομαγιάς 2022

Ανακοινώνεται ότι η αργία της Πρωτομαγιάς μετατίθεται για τη Δευτέρα 2 Μαΐου 2022.

Τα μαθήματα μετά τις διακοπές του Πάσχα θα ξεκινήσουν την Τρίτη 3 Μαΐου 2022.

Η υπ’ αριθμ. 33566/2022 υπουργική απόφαση με την οποία η αργία της 1ης Μαΐου 2022 μεταφέρεται στις 2 Μαΐου 2022 και ημέρα Δευτέρα, έχει δημοσιευτεί στο  ΦΕΚ τ.Β’ 1758/11-04-2022.

 

Διαδικτυακό Σεμινάριο-Παρουσίαση

Εργαστήριο Μηχανολογικών Συστημάτων (LMS, Διευθυντής: Καθηγ. Ν. Σαπίδης)

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (10/04/2022)

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

“Σχεδιασμός Ηλεκτροκίνητου Οχήματος στο Χώρο της Αυτοκινητοβιομηχανίας:  Παρουσίαση και Δραστηριότητες της Εταιρείας IGeTECH (https://igetech-innovation.com/)”

Ομιλητές:

Δρ. Γιώργος Καραογλανίδης (Διπλ. Μηχαν/γος Μηχ/κός, ΑΠΘ), Technical Director – IGeTECH

Ηράκλεια Παλάσκα,  MSc (Διπλ. Μηχαν/γος Μηχ/κός, ΑΠΘ), Managing Director – IGeTECH

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/04/2022,  19:20 – 21:30.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Zoom.     

Για να συνδεθείτε, χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο:   https://zoom.us/my/uowm.mech1

Meeting ID: 519-288-0916

Πληροφορίες:  Καθηγ. Ν. Σαπίδης, nsapidis@uowm.gr

Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδημαϊκού ‘Ετους 2022-2023

Πολυτεχνική  Σχολή

Πανεπιστήμιο  Δυτικής  Μακεδονίας

Τμήμα  Μηχανολόγων  Μηχανικών

Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Η κατάταξη αποφοίτων ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ανώτερων Σχολών Διετούς Φοιτήσεως και Ανώτερων Σχολών υπερδιετούς Φοιτήσεως καθώς και Ισοτίμων Σχολών στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 θα γίνει με κατατακτήριες εξετάσεις.

Η κατάταξη των πτυχιούχων θα γίνει από την Επιτροπή Κατατάξεων με εξετάσεις σε τρία μαθήματα, τα εξής:

  • Μαθηματικά
  • Φυσική
  • Χημεία

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στην παρακάτω ύλη:

ΥΛΗ  ΦΥΣΙΚΗΣ

 ΓΙΑ  ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  202223 

  1. Κινηματική σε μια και δυο διαστάσεις:

Θέση, μετατόπιση, ταχύτητα και επιτάχυνση. Διανυσματική φύση της ταχύτητας και επιτάχυνσης. Σχετική θέση και ταχύτητα. Ευθύγραμμη ομαλή και ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση (ελεύθερη πτώση, κατακόρυφη βολή). Πλάγια βολή. Κυκλική κίνηση. Γωνιακή ταχύτητα και επιτάχυνση. Κεντρομόλος επιτάχυνση.

  1. Στατική:

Η δύναμη ως το αίτιο που προκαλεί κίνηση. Διανυσματική φύση των δυνάμεων. Ισορροπία δυνάμεων. Δυνάμεις βάρους, κάθετης αντίδρασης, τριβής, ελατηρίου. Ροπή σε 2 διαστάσεις. Η αρχή του μοχλού. Ισορροπία στερεού σώματος σε 2 διαστάσεις. Κέντρο μάζας. Εύρεση κέντρου μάζας με ολοκλήρωση.

  1. Οι νόμοι του Νεύτωνα:

Ο πρώτος νόμος του Νεύτωνα. Ο δεύτερος νόμος του Νεύτωνα, αδρανειακή μάζα. Τρίτος νόμος του Νεύτωνα. Ορμή, ώθηση, διατήρηση της ορμής. Έργο, κινητική ενέργεια, δυναμική ενέργεια. Θεώρημα μεταβολής κινητικής ενέργειας. Διατήρηση της ενέργειας. Διαγράμματα δυναμικής ενέργειας. Σταθερό και ασταθές σημείο ισορροπίας. Διατήρηση ορμής και στροφορμής. Σύστημα κέντρου μάζας, ελαστικές και μη-ελαστικές κρούσεις.

  1. Ταλαντώσεις:

Απλή αρμονική κίνηση. Ο αρμονικός ταλαντωτής. Ταλαντώσεις με απόσβεση (φθίνουσα, κρίσιμη απόσβεση, υπεραπόσβεση. Εξαναγκασμένη ταλάντωση με αρμονική διέγερση, συντονισμός.

  1. Κυκλικές τροχιές — Βαρύτητα – Περιστροφή στερεού σώματος:

Κεντρομόλος δύναμη και παραδείγματα (οριζόντια στροφή, στροφή σε δρόμο με κλίση, κατακόρυφος κύκλος, κωνικό εκκρεμές). Ο νόμος της παγκόσμιας βαρύτητας. Κυκλικές τροχιές στο βαρυτικό πεδίο. Βαρυτικό δυναμικό και ενέργεια. Η βαρύτητα ως συντηρητικό πεδίο. Μεταφορική,  περιστροφική και σύνθετη κίνηση στερεού σώματος σε 2 διαστάσεις. Κύλιση. Ροπή αδράνειας. Υπολογισμός της ροπής αδράνειας. Θεώρημα των παραλλήλων αξόνων. Περιστροφική κινητική ενέργεια. Στροφορμή στερεού. 2ος νόμος του Νεύτωνα για περιστροφική κίνηση και κύλιση. Έργο ροπής. Θεώρημα έργου ενέργειας στην περιστροφική κίνησης. Κύλιση σε οριζόντιο και κεκλιμένο επίπεδο. Το φυσικό εκκρεμές.

ΥΛΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΓΙΑ  ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 202223

Διανυσματικός λογισμός: Ορισμός και πράξεις διανυσμάτων, συνημίτονα κατεύθυνσης, εσωτερικό-εξωτερικό και μεικτό γινόμενο διανυσμάτων, συντεταγμένες στο χώρο, διανύσματα και απόσταση στο χώρο, παραμετρικές εξισώσεις, εξισώσεις ευθειών και επιπέδων στο χώρο, μήκος τόξου για καμπύλες στο χώρο.

Πραγματικές συναρτήσεις: πράξεις συναρτήσεων, ιδιότητες, είδη συναρτήσεων, τριγωνομετρικές, εκθετικές, λογαριθμικές και υπερβολικές συναρτήσεις, αντίστροφες τριγωνομετρικές συναρτήσεις.

Όρια και συνέχεια συναρτήσεων.

Παράγωγοι συναρτήσεων και εφαρμογές αυτών. Μερικές παράγωγοι συναρτήσεων πολλών μεταβλητών.

Ολοκληρώματα: Παράγουσα, αόριστο ολοκλήρωμα, τεχνικές ολοκλήρωσης, ιδιότητες ολοκληρώματος Riemann, ορισμένο ολοκλήρωμα, ιδιότητες, θεωρήματα ολοκληρωτικού λογισμού, βασικοί τρόποι υπολογισμού ορισμένων ολοκληρωμάτων, γενικευμένα ολοκληρώματα.

Ακολουθίες πραγματικών αριθμών: Μονότονες-φραγμένες, σύγκλιση, όρια, υπακολουθίες, βασικές ακολουθίες.

Σειρές πραγματικών αριθμών: Ιδιότητες σειρών, κριτήρια σύγκλισης, κατηγορίες σειρών.

Δυναμοσειρές.

Βιβλιογραφία:

– Θ. Ρασσιάς, Μαθηματικά Ι β έκδοση, Εκδόσεις Τσότρας, 2018, ISBN 978-618-5066-76-5.

– Joel Hass, Christopher Heil, Maurice D. Weir, THOMAS ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ, 2018, ISBN 978-960-524-515-3

-Λογισμός Συναρτήσεων μιας Μεταβλητής & Γραμμική Άλγεβρα, Ν. Μυλωνάς, Χ. Σχοινάς, Γ. Παπασχοινόπουλος, Εκδόσεις Α. Τζιόλα, 2016.

-Πραγματική Ανάλυση 2η Έκδοση, Δ. Γεωργίου, Σ. Ηλιάδης, Α. Μεγαρίτης, Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοι Α.Ε. 2017.

-Διαφορικός και Ολοκληρωτικός λογισμός, Frank Ayres Jr., Elliot Mendelson, Κλειδάριθμος, 2008.

ΥΛΗ  ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΓΙΑ  ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  202223

Εισαγωγή στις βασικές αρχές της δομής του ατόμου,

Κβαντομηχανική προσέγγιση του ατόμου,

Ηλεκτρονιακή διαμόρφωση των ατόμων,

Περιοδικό σύστημα των στοιχείων,

Ιοντικός δεσμός,

Ομοιοπολικός δεσμός,

Μοριακή γεωμετρία,

Η θεωρία δεσμού σθένους,

Υβριδισμός,

Θεωρία μοριακών τροχιακών,

Μεταλλικός δεσμός,

Διαμοριακές δυνάμεις,

Χημική κινητική,

Χημική ισορροπία,

Διαλύματα,

Οξέα – βάσεις – άλατα,

Οξειδοαναγωγή ηλεκτροχημεία

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ

  Αίτηση μπορούν να υποβάλουν απόφοιτοι τμημάτων ΑΕΙ, απόφοιτοι τμημάτων ΤΕΙ, απόφοιτοι Ανώτερων Σχολών Διετούς Φοιτήσεως, Ανώτερων Σχολών Υπερδιετούς Φοιτήσεως αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων υπουργείων καθώς και κάτοχοι τίτλων ισοτίμων προς αυτά .

  Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι., Ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων σπουδαστών.

  Δεν επιτρέπεται επιλογή υποψηφίων που ισοβαθμούν με τον τελευταίο κατατασσόμενο ως υπεράριθμων.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος κατά το χρονικό διάστημα 1/11/2022 – 15/11/2022 και κατά τις ώρες : 11.00-13.00. Η αίτηση πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από:

  1. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης των σπουδών.
  2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων.

  Οι απόφοιτοι Πανεπιστημίων εξωτερικού θα υποβάλλουν επί πλέον και Βεβαίωση Ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από το Δ.Ο.Α.Τ.ΑΠ. ή από Όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης τίτλου σπουδών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  Περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος (Μπακόλα & Σιαλβέρα, Κοζάνη 50132) και στα τηλέφωνα 24610-56604, 24610-56600, καθημερινά 11:00 – 13:00, από τον Οκτώβριο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Ανακοίνωση και Πρόσκληση ΙΚΥ για πρόγραμμα Υποτροφιών Διδακτορικής Έρευνας στην Ελλάδα

Ενημέρωση των ενδιαφερόμενων υποψήφιων διδακτόρων το από 16/03/2022  ηλεκτρονικό μήνυμα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), για τη χορήγηση Yποτροφιών για Eκπόνηση Διδακτορικής ‘Ερευνας στην Ελλάδα μέγιστης διάρκειας δεκαέξι (16) μηνών.
Τα συνημμένα αρχεία στον ακόλουθο σύνδεσμο:  https://share.uowm.gr/download/0668bf6ff68f308aa69b31371852dec190d5.html