Εγγραφές σε Πανεπιστήμια των Εισαγομένων με την Ειδική Κατηγορία Αλλοδαπών–Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και Aποφοίτων Λυκείων ή Αντίστοιχων Σχολείων Κρατών–Μελών της Ε.Ε.

Εγγραφές σε Πανεπιστήμια των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία  Αλλοδαπών–Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και  αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών–μελών της Ε.Ε.

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων υπενθυμίζεται ότι οι εγγραφές των επιτυχόντων στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε. θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου έως και τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022.

Στις ίδιες ημερομηνίες γράφονται:

1. Οι εισακτέοι με την ως άνω κατηγορία ακαδημαϊκών ετών 2020-2021 και 2021-2022 που δεν είχαν αποκτήσει τη βεβαίωση ελληνομάθειας, εφόσον προηγουμένως έχουν αποκτήσει τη βεβαίωση αυτή.

2. Οι εισαγόμενοι της ειδικής κατηγορίας Β1, με κυπριακή καταγωγή που υποχρεούνται να υπηρετήσουν τη θητεία τους στην Κύπρο, μετά από την απόλυσή τους από τις τάξεις του στρατού, ύστερα από σχετική βεβαίωση της Κυπριακής Δημοκρατίας (Πιστοποιητικά Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου «Α» ή  Πιστοποιητικά Εκπλήρωσης Θητείας). Οι εισαγόμενοι της εν λόγω κατηγορίας εγγράφονται στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος αν αποκτήσουν οριστικό ή προσωρινό απολυτήριο από τις τάξεις του στρατού μέχρι 15 Νοεμβρίου του ίδιου έτους. Σε αντίθετη περίπτωση εγγράφονται εντός της προθεσμίας εγγραφής του επόμενου ακαδημαϊκού έτους από αυτό της απόκτησης του απολυτηρίου από τις τάξεις του στρατού και εντός της προθεσμίας εγγραφής της οικείας ειδικής κατηγορίας.

Για την εγγραφή τους οι επιτυχόντες ή το νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, καταθέτουν ή, εναλλακτικά, αποστέλλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής την αίτηση και τα δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος. Για τα δικαιολογητικά και γενικότερα τη διαδικασία εγγραφών μπορούν να ενημερωθούν είτε από τις Γραμματείες των Σχολών / Τμημάτων είτε από την αναλυτική εγκύκλιο εγγραφών με αρ. πρωτ. Φ.152/108340/Α5/07-09-2022 (ΑΔΑ:Ψ8ΨΝ46ΜΤΛΗ-Ξ06).

Για την εγκύκλιο  εγγραφών πατήστε εδώ…

Ορκωμοσία Αποφoίτων – Αναγόρευση και Καθομολόγηση Διδακτόρων

«ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ «

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

-ΚΟΖΑΝΗ-

 

Αριθμ. Συνεδρ. 341                                                                                           Αρ. πρωτ: 1521  

Κοζάνη, 26/08/2022 

                                                                                     Προς:

                                                                                      -Τα μέλη της  Συνέλευσης του Τμήματος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται  σε  συνεδρίαση  τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης  του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, την Παρασκευή 02/09/2022  και  ώρα  12.00 στην αίθουσα 1.  

 

ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 Αναγόρευση και καθομολόγηση των  Διδακτόρων

κ. Βαρβούτη Γεώργιου και κ. Σεβεντεκίδη Παναγιώτη.

 

 

 

                                                                                                                                       Με τιμή

                                                                                                     Ο  Πρόεδρος του Τμήματος

                                                                                                                            Γεώργιος Νενές

                                                                                                                                   Καθηγητής

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  –  ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΣΙΑΛΒΕΡΑ & ΜΠΑΚΟΛΑ  50 132 ΚΟΖΑΝΗ  Τηλ.: 24610 56604, 24610 56605 Fax: 24610 56601

 

                                                                                    

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων του ΠΔΜ για το Χειμερινό Εξ. 2022-2023

Δημόσια Εξέταση Διδακτορικής Διατριβής ΥΔ κ.Σεβεντεκίδη Παναγιώτη

Σας γνωστοποιούμε ότι την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022 και ώρα 10.00- 13.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων 106 του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου  Δυτικής Μακεδονίας, (Μπακόλα & Σιαλβέρα, 50132 Κοζάνη, 1ος όροφος) θα γίνει η δημόσια εξέταση της διδακτορικής διατριβής του  υποψήφιου διδάκτορος κου Σεβεντεκίδη Παναγιώτη.

Το θέμα της διδακτορικής του διατριβής είναι:

«Structural Health Monitoring through Computational and Experimental Methods as a Generic Approach to the Damage Detection Problem».  («Έλεγχος της Δομικής Ακεραιότητας Κατασκευών μέσω Υπολογιστικών και Πειραματικών Δοκιμών ως Γενική Προσέγγιση στο Πρόβλημα Ανίχνευσης Βλαβών»)

Design and evaluation of advanced CeO2-based transition metal catalytic composites for CO2 activation by renewable H2 toward synthetic CH4 and CO» 

Μέσω τηλεδιάσκεψης με το σχετικό σύνδεσμο:

https://zoom.us/my/uowm.mech1

Meeting ID: 519-288-0916