3ο Εξάμηνο

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α Κωδ. Αριθ.  Μάθημα Κατηγορία Μαθήματος Ώρες Διδ. ECTS
1 110 Αντοχή Υλικών Υποχρεωτικό 5 6.5
2 107 Στατιστική Υποχρεωτικό 5 6
3 119 Θερμοδυναμική Ι Υποχρεωτικό 5 6.5
4 132 Μαθηματικά ΙΙΙ Υποχρεωτικό 4 5
5 135 Τεχνολογία Υλικών ΙΙ Υποχρεωτικό 5 6