10ο Εξάμηνο

10ο ΕΞΑΜΗΝΟ

α) Κατεύθυνση: Ενεργειακή

Κύκλος: Παραγωγή και Μεταφορά Ενέργειας

Α/Α Κωδ. Αριθ.  Μάθημα Κατηγορία Μαθήματος Ώρες Διδ. ECTS
1 385 Τεχνολογία Αεριοστροβίλων Επιλογής Κατεύθυνσης 4 5
2 404 Μη Μόνιμες Ροές Επιλογής 4 5
3 348 Φαινόμενα Καύσης Επιλογής 4 5
4 390 Εργαστήριο Α.Π.Ε. Επιλογής 3 5
5 350 Ειδικά Κεφάλαια Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης Επιλογής 4 5
6 379 Υλικά για Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Εφαρμογές Επιλογής 4 5
7 367 Προσομοίωση και Δυναμική Συστημάτων Επιλογής 5
8 400 Συστήματα Γνώσης για Μηχανικούς και Αυτοματοποίηση Σχεδιασμού Μηχανολογικών Προϊόντων 4 5
9 388 Οικονομική Αξιολόγηση Ενεργειακών και Βιομηχανικών Εξωτερικοτήτων Επιλογής 4 5
10 401 Συσκευές Θερμικών Διεργασιών Επιλογής Κατεύθυνσης 3 5
11 392 Διοίκηση Έργων Επιλογής 4 5
12 395 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 4 5
13 352 Τεχνοοικονομική Μελέτη Επιλογής 4 5
14 403 Αεροδυναμική Σχεδίαση και Έλεγχος Αεροσκαφών Επιλογής 4 5
15 402 Συμβατικά και Προηγμένα Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας Επιλογής 4 5
16 371 Μέθοδοι Σχεδιασμού Οχημάτων Επιλογής 4 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κύκλος: Περιβάλλον και Χρήση Ενέργειας

Α/Α Κωδ. Αριθ.  Μάθημα Κατηγορία Μαθήματος Ώρες Διδ. ECTS
1 385 Τεχνολογία Αεριοστροβίλων Επιλογής 4 5
2 404 Μη Μόνιμες Ροές Επιλογής 4 5
3 348 Φαινόμενα Καύσης Επιλογής 4 5
4 390 Εργαστήριο Α.Π.Ε. Επιλογής 3 5
5 350 Ειδικά Κεφάλαια Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης Επιλογής Κατεύθυνσης 4 5
6 379 Υλικά για Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Εφαρμογές Επιλογής Κατεύθυνσης 4 5
7 367 Προσομοίωση και Δυναμική Συστημάτων Επιλογής 5
8 400 Συστήματα Γνώσης για Μηχανικούς και Αυτοματοποίηση Σχεδιασμού Μηχανολογικών Προϊόντων 4 5
9 388 Οικονομική Αξιολόγηση Ενεργειακών και Βιομηχανικών Εξωτερικοτήτων Επιλογής Κατεύθυνσης 4 5
10 401 Συσκευές Θερμικών Διεργασιών Επιλογής 3 5
11 392 Διοίκηση Έργων Επιλογής 4 5
12 395 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 4 5
13 352 Τεχνοοικονομική Μελέτη Επιλογής 4 5
14 403 Αεροδυναμική Σχεδίαση και Έλεγχος Αεροσκαφών Επιλογής 4 5
15 402 Συμβατικά και Προηγμένα Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας Επιλογής 4 5
16 371 Μέθοδοι Σχεδιασμού Οχημάτων Επιλογής 4 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β) Κατεύθυνση: Βιομηχανικής Διοίκησης

Κύκλος: Βιομηχανικής Διοίκησης

Α/Α Κωδ. Αριθ.  Μάθημα Κατηγορία Μαθήματος Ώρες Διδ. ECTS
1 385 Τεχνολογία Αεριοστροβίλων Επιλογής 4 5
2 404 Μη Μόνιμες Ροές 4 5
3 348 Φαινόμενα Καύσης Επιλογής 4 5
4 390 Εργαστήριο Α.Π.Ε. Επιλογής 3 5
5 350 Ειδικά Κεφάλαια Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης Επιλογής 4 5
6 379 Υλικά για Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Εφαρμογές Επιλογής 4 5
7 367 Προσομοίωση και Δυναμική Συστημάτων Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης 5
8 400 Συστήματα Γνώσης για Μηχανικούς και Αυτοματοποίηση Σχεδιασμού Μηχανολογικών Προϊόντων Επιλογής 4 5
9 388 Οικονομική Αξιολόγηση Ενεργειακών και Βιομηχανικών Εξωτερικοτήτων Επιλογής Κατεύθυνσης 4 5
10 401 Συσκευές Θερμικών Διεργασιών Επιλογής 3 5
11 392 Διοίκηση Έργων Επιλογής Κατεύθυνσης 4 5
12 395 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Επιλογής Κατεύθυνσης 4 5
13 352 Τεχνοοικονομική Μελέτη Επιλογής Κατεύθυνσης 4 5
14 403 Αεροδυναμική Σχεδίαση και Έλεγχος Αεροσκαφών Επιλογής 4 5
15 402 Συμβατικά και Προηγμένα Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας Επιλογής 4 5
16 371 Μέθοδοι Σχεδιασμού Οχημάτων Επιλογής 4 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

γ) Κατεύθυνση: Κατασκευαστική

Κύκλος: Κατασκευές και Υλικά

Α/Α Κωδ. Αριθ.  Μάθημα Κατηγορία Μαθήματος Ώρες Διδ. ECTS
1 385 Τεχνολογία Αεριοστροβίλων Επιλογής 4 5
2 404 Μη Μόνιμες Ροές Επιλογής 4 5
3 348 Φαινόμενα Καύσης Επιλογής 4 5
4 390 Εργαστήριο Α.Π.Ε. Επιλογής 3 5
5 350 Ειδικά Κεφάλαια Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης Επιλογής 4 5
6 379 Υλικά για Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Εφαρμογές Επιλογής 4 5
7 367 Προσομοίωση και Δυναμική Συστημάτων Επιλογής 5
8 400 Συστήματα Γνώσης για Μηχανικούς και Αυτοματοποίηση Σχεδιασμού Μηχανολογικών Προϊόντων Επιλογής Κατεύθυνσης 4 5
9 388 Οικονομική Αξιολόγηση Ενεργειακών και Βιομηχανικών Εξωτερικοτήτων Επιλογής 4 5
10 401 Συσκευές Θερμικών Διεργασιών Επιλογής 3 5
11 392 Διοίκηση Έργων Επιλογής 4 5
12 395 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Επιλογής 4 5
13 352 Τεχνοοικονομική Μελέτη Επιλογής 4 5
14 403 Αεροδυναμική Σχεδίαση και Έλεγχος Αεροσκαφών Επιλογής 4 5
15 402 Συμβατικά και Προηγμένα Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας Επιλογής 4 5
16 371 Μέθοδοι Σχεδιασμού Οχημάτων Επιλογής Κατεύθυνσης 4 5