36ο Πανελλήνιο & 2ο Διεθνές Συνέδριο Στατιστικής – 16 έως 19 Μαΐου 2024 στο ΠΜΔ-ΤΜΜ

Κοζάνη, 8 Μαϊου 2024

Tο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας συνδιοργανώνει με το Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο το 36ο Πανελλήνιο και 2ο Διεθνές Συνέδριο Στατιστικής στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στη Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας στην Κοζάνη, στις 16-19 Μαΐου 2024.

Από το 1985 και κάθε χρόνο μέχρι σήμερα, το εν λόγω συνέδριο αποτελεί την κύρια επιστημονική εκδήλωση στο πεδίο της Στατιστικής και των Πιθανοτήτων στην Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα προσελκύει πλήθος επιστημόνων και ερευνητών από το εξωτερικό.

Στo πλαίσιο του 36oυ Πανελλήνιου και 2ου Διεθνούς Συνεδρίου Στατιστικής, το οποίο έχει ως θέμα την Ανάλυση Δεδομένων στις Επιστήμες του Μηχανικού, θα παρουσιαστούν πρωτότυπες εργασίες ερευνητικών ομάδων από τα περισσότερα Ελληνικά Πανεπιστήμια καθώς και από πολλά Πανεπιστήμια σε διάφορες χώρες του εξωτερικού. Οι εργασίες αφορούν όλες τις σύγχρονες εξελίξεις σε πλήθος ζητημάτων και εφαρμογών που εμπίπτουν στην ευρύτερη επιστήμη της Στατιστικής όπως: την τεχνητή νοημοσύνη, τη βιοστατιστική, τη χρηματοοικονομική αναλυτική κ.α. Επιπρόσθετα, στο συνέδριο θα συμμετάσχουν σημαντικά στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων αναδεικνύοντας αφενός την ευρεία εφαρμογή μεθόδων και εργαλείων της Στατιστικής στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, αφετέρου δε τα πρακτικά οφέλη αυτής σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.

Το 36ο Πανελλήνιο και 2ο Διεθνές Συνέδριο Στατιστικής θα έχει την τιμή να φιλοξενεί εξέχοντες καθηγητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως τον Καθηγητή κ. Kendall του Πανεπιστημίου Warwick των ΗΠΑ, έναν από τους πιο καταξιωμένους στατιστικούς παγκοσμίως, τον Καθηγητή κ. Πήτα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέλος της Ελληνικής Επιτροπής για θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης, τους Καθηγητές κ. Τριανταφυλλόπουλο και κ. Xing του Πανεπιστημίου του Sheffield, την Καθηγήτρια κα. Milošević του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου, τον Καθηγητή κ. Αφένδρα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ.α.

To συνέδριο ενθαρρύνει και υποστηρίζει την παρακολούθηση και συμμετοχή φοιτητών/φοιτητριών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών) και νέων στατιστικών, στηρίζοντας έμπρακτα όσους θα εφαρμόσουν και θα εξελίξουν την επιστήμη της Στατιστικής στο εγγύς μέλλον. Οι νέοι στατιστικοί έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, φοιτητές και φοιτήτριες από πλήθος Ιδρυμάτων, καθώς και να λάβουν μέρος σε ενδιαφέροντα σεμινάρια.

Για περισσότερες πληροφορίες, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου:  https://esi2024.mech.uowm.gr

ΧΟΡΗΓΟΙ 

 

Πρόσκληση ΠΜΣ «Μηχανική Συγκολλήσεων & Μη Καταστροφικός Έλεγχος» 2024-2025

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 «Μηχανική Συγκολλήσεων και Μη Καταστροφικός Έλεγχος» – “Master of Science (MSc) in Welding Engineering and Non-Destructive Inspection

 Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει, το  εγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), για το ακαδημαϊκό έτος 2024/2025, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού του ΠΜΣ «Μηχανική Συγκολλήσεων και Μη Καταστροφικός Έλεγχος» (ΦΕΚ 4750/τ. Β΄/27.07.2023).

  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ/TEI που προέρχονται από Τμήματα Μηχανικών και θετικών επιστημών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Κατ’ εξαίρεση γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ/TEI που προέρχονται από άλλα Τμήματα, αν τεκμηριώνουν πολυετή επαγγελματική εμπειρία κατάλληλου επιπέδου σε σχετικά αντικείμενα.

 Η διάρκεια του προγράμματος είναι δεκαοκτώ (18) μήνες (τρία (3) εξάμηνα) και ολοκληρώνεται σε δύο στάδια: (α) το στάδιο διεξαγωγής μαθημάτων (σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα), χειμερινό και εαρινό, και (β) ένα εξάμηνο το στάδιο εκπόνησης, παρουσίασης και εξέτασης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

  Η διδασκαλία των μαθημάτων θα πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν.4957/2022.

 Η πρόσκληση για τις αιτήσεις εισαγωγής για το Ακαδημαϊκό Έτος 2024/2025, είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος

https://www.uowm.gr/academics/metaptychiakes-spoudes/

Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΜΠΣ –ΜSc https://weld-ndt.uowm.gr/

Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη Εκπροσώπων ΕΔΙΠ & ΕΤΕΠ στην Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής

Η αριθμ. πρωτ.: 121/26-04-2024 (ΑΔΑ : 9ΩΞ5469Β7Κ-2ΨΝ) Προκήρυξη Εκλογών… για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των αναπληρωτών τους για τη συγκρότηση της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής.

Συμμετοχή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΡΟΗ 2024

Συμμετοχή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΡΟΗ 2024

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, το διήμερο 15-16 Απριλίου, το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φαινόμενα Ροής Ρευστών «ΡΟΗ2024», στο οποίο συμμετείχαν καθηγητές, ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες και φοιτητές του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, και παρουσίασαν  επιστημονικές εργασίες υψηλής στάθμης από την έρευνα που πραγματοποιείται στο Τμήμα. Αξιοσημείωτη ήταν η παρακολούθηση των εργασιών του συνεδρίου από πολλούς προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος, οι οποίοι μέσω της ενεργής συμμετοχής τους είχαν την ευκαιρία να διευρύνουν τους επιστημονικούς τους ορίζοντες σε σύγχρονα θέματα της ρευστομηχανικής και των εφαρμογών της.

Το συνέδριο «ΡΟΗ» πραγματοποιείτε κάθε 2 χρόνια και αποτελεί το πιο σημαντικό επιστημονικό συνέδριο που διοργανώνεται στον Ελληνικό χώρο και προσφέρει την ευκαιρία για ενδυνάμωση των συνεργειών μεταξύ των ερευνητών που ασχολούνται με τη ρευστομηχανική και τις εφαρμογές της, και συνεισφέρουν ουσιαστικά στην τεχνολογική πρόοδο, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Φωτογραφία με μέλη του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας που συμμετείχαν στο επιστημονικό συνέδριο «ΡΟΗ2024».

Αναστολή Εκπαιδευτικού ‘Εργου Λόγω της Διεξαγωγής των Ευρωπαϊκών Εκλογών 9/6/24

Ανακοινώνεται ότι λόγω της διεξαγωγής των ευρωπαϊκών εκλογών της 9ης Ιουνίου 2024, σύμφωνα με απόφαση της υπ’ αριθμ. 208/24-04-2024 συνεδρίασης Συγκλήτου, αναστέλλεται το εκπαιδευτικό έργο στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να διευκολυνθούν οι φοιτητές/τριες στην άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

Οι ημερομηνίες, προ και μετά το πέρας των εκλογών, είναι:

  • Παρασκευή 7 Ιουνίου 2024
  • Δευτέρα 10 Ιουνίου 2024