Κατάλογος Μελών ΔΕΠ

ΜΕΛΗ ΔΕΠ
α/α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλέφωνο email
1 Νενές Γιώργος Καθηγητής  (Πρόεδρος) 2461056665 gnenes@uowm.gr
2 Ταουσανίδης Νικόλαος Καθηγητής  (Αναπλ. Πρόεδρος) 2461068070 ntaousanidis@uowm.gr
3 Θεοδουλίδης Θεόδωρος Καθηγητής 2461056655 theodoul@uowm.gr 
4 Τουρλιδάκης Αντώνιος Καθηγητής 2461056680 atourlidakis@uowm.gr 
5 Σαπίδης Νικόλαος Καθηγητής 2461056608 nsapidis@uowm.gr
6 Μαρνέλλος Γιώργος Καθηγητής 2461056690 gmarnellos@uowm.gr
7 Μαρόπουλος Στέργιος Καθηγητής 2461056215 smaropoulos@uowm.gr
8
Σκόδρας Γιώργος Καθηγητής 2461056662 gskodras@uowm.gr
9 Φιλιππίδης Κων/νος Καθηγητής 2461056600 kphilippides@uowm.gr
10 Σιδερίδης Γιώργος Καθηγητής 2461056600 gsideridis@uowm.gr
11 Κωνσταντινίδης Ευστάθιος Καθηγητής 2461056754 ekonstantinidis@uowm.gr
12 Δουβαρτζίδης Σάββας Αναπλ. Καθηγητής 2461056669 sdouvartzidis@uowm.gr
13 Τσουκνίδας Αλέξης Αναπλ. Καθηγητής 2461056642 atsouknidas@uowm.gr
14 Βαρύτης Εμμανουήλ Επίκουρος Καθηγ. 2461056674 evaritis@uowm.gr
15 Πανάρας Γιώργος Επίκουρος Καθηγ. 2461056644 gpanaras@uowm.gr
16 Γεράρδης Στέφανος Επίκουρος Καθηγ. 2461056661 sgerardis@uowm.gr 
17
Τσάμης Αλκιβιάδης   Επίκουρος Καθηγ. 2461056689 atsamis@uowm.gr
18 Τασιάς Κωνσταντίνος Επίκουρος Καθηγ. 2461056643 ktasias@uowm.gr
19  Αλτίνη Αγάπη Επίκουρη Καθηγ. 2461068081 aaltini@uowm.gr
20 Σωτηροπούλου Ραφαέλα-Ελένη Επίκουρη Καθηγ. 2461056645 rsotiropoulou@uowm.gr
21 Κρέστου Αθηνά Επίκουρη Καθηγ. 2461056633 akrestou@uowm.gr
22 Καπετανοπούλου Παρασκευή Επίκουρη Καθηγ. 2461056671 pkapetanopoulou@uowm.gr
23 Αραϊλόπουλος Αλέξανδρος Επίκουρος Καθηγ. Υπό Διορισμό  aarailopoulos@uowm.gr
24 Καραγιαννάκης Λουκάς Λέκτορας Εφαρμογών 2461068269 lkaragiannakis@uowm.gr