Κατάλογος Μελών ΔΕΠ

 

ΜΕΛΗ ΔΕΠ
α/α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλέφωνο email
Αλτίνη Αγάπη Επίκουρη Καθηγ. 2461068081 aaltini@uowm.gr
Αραϊλόπουλος Αλέξανδρος Επίκουρος Καθηγ. 2461056600 aarailopoulos@uowm.gr
Βαρύτης Εμμανουήλ Επίκουρος Καθηγ. 2461056674 evaritis@uowm.gr
Γεράρδης Στέφανος Επίκουρος Καθηγ. 2461056661 sgerardis@uowm.gr 
Δουβαρτζίδης Σάββας Αναπλ. Καθηγητής 2461056669 sdouvartzidis@uowm.gr
Θεοδουλίδης Θεόδωρος Καθηγητής 2461056655 theodoul@uowm.gr 
Καπετανοπούλου Παρασκευή Επίκουρη Καθηγ. 2461056671 pkapetanopoulou@uowm.gr
Καραγιαννάκης Λουκάς Λέκτορας Εφαρμογών 2461068269 lkaragiannakis@uowm.gr
Κρέστου Αθηνά Επίκουρη Καθηγ. 2461056633 akrestou@uowm.gr
10  Κωνσταντινίδης Ευστάθιος Καθηγητής (Πρόεδρος) 2461056754 ekonstantinidis@uowm.gr
11  Μαρόπουλος Στέργιος Καθηγητής 2461056215 smaropoulos@uowm.gr
12  Νενές Γιώργος Καθηγητής 2461056665 gnenes@uowm.gr
13  Πανάρας Γιώργος Αναπλ. Καθηγητής 2461056644 gpanaras@uowm.gr
14  Σαπίδης Νικόλαος Καθηγητής 2461056608 nsapidis@uowm.gr
15  Σιδερίδης Γιώργος Καθηγητής 2461056600 gsideridis@uowm.gr
16  Σκόδρας Γιώργος Καθηγητής 2461056662 gskodras@uowm.gr
17  Σωτηροπούλου Ραφαέλα-Ελένη Επίκουρη Καθηγ. 2461056645 rsotiropoulou@uowm.gr
18  Ταουσανίδης Νικόλαος Καθηγητής  (Αντιπρόεδρος) 2461068070 ntaousanidis@uowm.gr
19  Τασιάς Κωνσταντίνος Επίκουρος Καθηγ. 2461056643 ktasias@uowm.gr
20  Τουρλιδάκης Αντώνιος Καθηγητής 2461056680 atourlidakis@uowm.gr 
21  Τσάμης Αλκιβιάδης   Επίκουρος Καθηγ. 2461056689 atsamis@uowm.gr
22  Τσουκνίδας Αλέξης Αναπλ. Καθηγητής 2461056642 atsouknidas@uowm.gr
23  Φιλιππίδης Κων/νος Καθηγητής 2461056667 kphilippides@uowm.gr