Διοικητικό Προσωπικό

Διοικητικό Προσωπικό
  Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλέφωνο email
1 Τζήκα ‘Αννα Προϊσταμένη Γραμματείας 2461056604 atzika@uowm.gr
2 Ράσκου Βασιλική Γραμματεία 2461056600 mech@uowm.gr 
3
Βρακατσέλη Γεωργία
Γραμματεία
2461056601 mech@uowm.gr