Διοικητικό Προσωπικό

Διοικητικό Προσωπικό
  Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλέφωνο email
1 Τζήκα ‘Αννα Προϊσταμένη Γραμματεία 2461056604 atzika@uowm.gr
2 Ράσκου Βασιλική Γραμματεία 24610-56600

mech@uowm.gr