Διοικητικό Προσωπικό

Διοικητικό Προσωπικό
  Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλέφωνο email
1 Τζήκα ‘Αννα Προϊσταμένη Γραμματείας 2461056604 atzika@uowm.gr
2
Παπανικολάου Ιωάννα
Γραμματεία
2461056600 mech@uowm.gr