Κατάλογος ΕΤΕΠ

Ε.Τ.Ε.Π.
α/α Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο email
1
Πατσιούρας Αθανάσιος 2461056755 apatsiouras@uowm.gr
2 Κάρμαλης Ιωάννης 2461068000 ikarmalis@uowm.gr
3 Παπανικολάου Σοφία 2461068000 spapanikolaou@uowm.gr