ΡΑΦΑΕΛΛΑ – ΕΛΕΝΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

Ραφαέλλα – Ελένη Σωτηροπούλου

Θέση

Επίκουρη Καθηγήτρια

Διεύθυνση

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πολυτεχνική Σχολή

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών {https://mech.uowm.gr} 

Γραφείο: ΓΠ2_1 

Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας (ΖΕΠ)

50100 Κοζάνη

Ελλάδα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ. (γραφείο): +30 2461056645

Fax: +30 24610 56646

email: rsotiropoulou@uowm.gr

website: http://users.uowm.gr/rsotiropoulou/

Σπουδές

2005 PhD Ατμοσφαιρικές Επιστήμες

1999 Περιβαλλοντολόγος

Πλήρες Βιογραφικό

Εργαστήριο

Διατμηματικό Εργαστήριο Διαχείρισης Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος και Απορριμμάτων – ΕΔΑΠΑ (Air and Waste Management Laboratory – ΑWMA Lab) Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Βιογραφικό

H Ραφαέλλα – Ελένη Σωτηροπούλου γεννήθηκε το 1976. Είναι Επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ). Κατέχει Πτυχίο (1999) και Διδακτορικό (2005) από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Προτού έρθει στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ήταν Υπότροφος Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. “Δημόκριτος” (Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας, Ασφάλειας και Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών, Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών). Διατέλεσε Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια και Ερευνήτρια Βαθμίδας ΙΙ στο Georgia Institute of Technology, School of Earth and Atmospheric Sciences. Η ερευνητική της δραστηριότητα επικεντρώνεται σε θέματα διαχείρισης ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής (προσομοίωση ποιότητας αέρα, σχηματισμός και μετασχηματισμός αερολυμάτων, επιπτώσεις ανθρωπογενούς επίδρασης στη κλιματική αλλαγή κ.λ.π.), ενώ επίσης ασχολείται με την αξιοποίηση Ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων. Το επιστημονικό της έργο έχει δημοσιευθεί σε περισσότερα από 15 διεθνή έγκριτα επιστημονικά περιοδικά καθώς και σε πλέον των 70 άρθρων σε πρακτικά διεθνών & εθνικών επιστημονικών συνεδρίων. Το 2006 επιλέχθηκε και συμμετείχε στο UCAR/NCAR Early Career Scientists Assembly (ECSA) Junior Faculty Forum on Future Scientific Directions (JFF).

Λίστα Μαθημάτων

Ατμοσφαιρική Ρύπανση

Αριθμητική Ανάλυση και Προσομοίωση

Υπολογιστική Μηχανική Ι

Υπολογιστική Μηχανική ΙΙ

Δυναμική της Ατμόσφαιρας (πρόγραμμα σπουδών Μηχανικών Περιβάλλοντος)

Δημοσιεύσεις σε

SCOPUS

Google Scholar

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Sotiropoulou R.E.P., M. Serafidou, G. Skodras (2019), Thermal mercury removal from coals: Effect of pyrolysis conditions and kinetic analysis. Fuel, 238, 44-50, https://doi.org/10.1016/j.fuel.2018.10.073.

Tagaris E., I. Stergiou and R.E.P. Sotiropoulou (2017). Impact of Shipping Emissions on Ozone levels over Europe: Assessing the Relative Importance of the Standard Nomenclature for Air Pollution (SNAP) Categories, Environ. Sci. Pollut. Res., 24:14903–14909, doi: 10.1007/s11356-017-9046-x.

Tagaris E., R.E.P. Sotiropoulou, N. Gounaris, S. Andronopoulos and D. Vlachogiannis (2015). Effect of the Standard Nomenclature for Air Pollution (SNAP) Categories on Air Quality over Europe, Atmosphere, 6, 1119-1128, doi:10.3390/atmos6081119.

Sotiropoulou, R.E.P., E. Tagaris, A. Sotiropoulos, I. Spanos, P. Milonas, A. Michaelakis (2016) Regional estimates of global climate change: a dynamical downscaling approach to Southeast Europe, In: Energy, Transportation and Global Warming, ISBN 978-3-319-30127-3, edited by Springer Editions (see more details in http://www.springer.com/gp/book/9783319301266).

Tagaris, E., R.E.P. Sotiropoulou, N. Gounaris, S. Andronopoulos and D. Vlachogiannis (2014), Impact of biogenic emissions on ozone and fine particles over Europe: Comparing effects of temperature increase and a potential anthropogenic NOx emissions abatement strategy, Atmos. Environ., 98, 214-223.

Tagaris E., R.E.P. Sotiropoulou, N. Gounaris, S. Andronopoulos and D. Vlachogianni (2013). Air quality over Europe: modelling gaseous and particulate pollutants, Atmos. Chem. Phys., 13, 9661-2013.

Medina, J., A. Nenes, R.E.P. Sotiropoulou, L.D. Cottrell, L.D. Ziemba, P.J. Beckman, and R.J. Griffin (2007), Cloud condensation nuclei closure during the International Consortium for Atmospheric Research on Transport and Transformation 2004 campaign: Effects of size-resolved composition, J. Geophys. Res., 112, D10S31, doi:10.1029/2006JD007588

Sotiropoulou, R.E.P., J. Medina, and A. Nenes (2006), CCN predictions: Is theory sufficient for assessment of the indirect effect?, Geophys. Res. Lett., 33, L05816, doi:10.1029/ 2005GL025148.

Sotiropoulou, R.E.P., E. Tagaris, C. Pilinis, T. Anttila and M. Kulmala (2006), Modeling New Particle Formation During Air Pollution Episodes: Impacts on Aerosol and Cloud Condensation Nuclei, Aeros. Sci. Tech., 40, 557–572.

Sotiropoulou, R.E.P., E. Tagaris, C. Pilinis, S. Andronopoulos, A. Sfetsos and J.G. Bartzis (2004), The BOND project: Biogenic aerosols and air quality in Athens and Marseille Greater Areas, J. Geoph. Res., 109, D05205, doi:10.1029/ 2003JD003955