ΝΙΚΟΣ ΤΑΟΥΣΑΝΙΔΗΣ

Νίκος Ταουσανίδης

Θέση

Καθηγητής

Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Διεύθυνση

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πολυτεχνική Σχολή

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών {https://mech.uowm.gr} 

Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας (ΖΕΠ)

50100 Κοζάνη

Ελλάδα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο (γραφείο): +30 2461068070

Φαξ: +30 24610 56601

email: ntaousanidis@uowm.gr

Σπουδές

2008 PhD σε Συνδυασμένα Ηλιοθερμικά Συστήματα

1989 Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

1985 MSc στην Εξοικονόμηση Ενέργειας

1978 Μηχανολόγος Μηχανικός

Επαγγελματική Εμπειρία

 

 

2019 Καθηγητής ΠΔΜ, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

2018-2019 Καθηγητής ΤΕΙΔΜ, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών & Βιομηχανικού Σχεδιασμού

2014-2018     Αναπληρωτής Καθηγητής, ΤΕΙΔΜ, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών& Βιομηχανικού Σχεδιασμού

1993-2014 Επίκουρος Καθηγητής, ΤΕΙΔΜ, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

1986-1993  έκτακτος   Μηχανολόγος Μηχανικός, Επίκουρος Καθηγητής, ΤΕΙΔΜ, Τμήμα Μηχανολογίας

Έρευνα           Εργαστήριο

Μελέτη σχεδιασμού και λειτουργίας συστημάτων ηλιακής θέρμανσης νερού.

Παραγωγή ενέργειας (μηχανικής ή ηλεκτρικής) από διαφορές συγκέντρωσης αλάτων. Διαχείριση υγρών αποβλήτων.  Στρατηγική ανώτατης εκπαίδευσης.

Βιογραφικό

Ο Νίκος Ταουσανίδης γεννήθηκε το 1960 στην Κοζάνη. Διδάσκει από το 1986 στο πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και από τον Μάιο του 2019 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τα διαστήματα 1995-2002 και 2005-2008 ήταν Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολογίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και από το 1997 έως το  2011, τακτικό μέλος και μέχρι το 2018 αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ερευνών. Από τον Ιούλιο του 2015, είναι Διευθυντής εργαστηρίου «Κέντρο Ανανεώσιμων και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας και Ορθολογικής Χρήσης Ενέργειας» και από 1/9/2015, Διευθυντής του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια» (https://ape.uowm.gr/index.php?lang=el). Μελέτησε και ήταν υπεύθυνος κατασκευής και λειτουργίας του Εργαστηρίου Ελέγχου Λεβήτων του ΤΕΙ Κοζάνης σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ 234 & 235 που λειτούργησε από το 1987 μέχρι το 1997 ενώ διαπιστεύθηκε από τον ΕΛΟΤ το 1988 και το 1994. Μελέτησε και ήταν υπεύθυνος κατασκευής του Εργαστηρίου Ελέγχου Εναλλακτών (σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 3147, 3148 & 3150 ή τα αντίστοιχα ΕΛΟΤ 349, 350 & 570). Από το 1997 μέχρι σήμερα ήταν υπεύθυνος και συμμετείχε σε σειρά ερευνητικών και άλλων προγραμμάτων.

Λίστα Μαθημάτων

Λίστα Μαθημάτων που προσφέρονται

Προπτυχιακά: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Τεχνολογία Ψύξης Κλιματισμού, Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων

Μεταπτυχιακά: Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Συστήματα Ηλιακής ενέργειας, Χρήση Παθητικών και Βιοκλιματικών Συστημάτων

Δημοσιεύσεις σε

https://www.researchgate.net/profile/Nikolaos_Taousanidis

https://scholar.google.com/scholar?hl=el&as_sdt=0%2C5&q=%22Taousanidis%22&btnG=

https://scholar.google.com/scholar?hl=el&as_sdt=0%2C5&q=%22Taoussanidis%22&btnG=

 

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

N.Taoussanidis, “A new control strategy for combined solar heating”, WSEAS Transactions on Environment and Development, Vol. 2 (2), pp 92-97, February 2006 N.Taoussanidis and M.Antoniadou »Sustainable Development in Engineering Education», Industry & Higher Education. Vol.20(1), pp.35-42, February 2006

N.Taousanidis and M.Antoniadou, “Quality assurance: enhancing or threatening higher education?” Industry & Higher Education. Vol.24(2), pp.87-93, 2010

E. Amanatidou,  E. Trikoilidou,  G. Samiotis,  N-P. Benetis and N. Taousanidis, “An easy uncertainty evaluation of the COD titrimetric analysis in correlation with quality control and validation data. Method applicability region”, Analytical Methods, 2012, 4(12) pp.4204-4212

N.Taoussanidis and E. Amanatidou,  “Performance of a Combined Solar Heating System for Residential Applications in Greece”, International Journal of Sustainable Energy, 2014, vol 33 (4), pp.937-945

V. Karayannis, X. Spiliotis, K. Ntampegliotis, N. Koukouzas, I.Tsianakas, N.Taousanidis & G. Papapolymerou, “Reliability Analysis of Clay Ceramics Incorporating Industrial Solid By-products”, Modern Applied Science, 2014, vol 8, No 6, pp219-228

Elisavet Amanatidou, Georgios Samiotis, Eleni Trikoilidou, George Pekridis, Nikolaos Taousanidis, “Evaluating sedimentation problems in activated sludge treatment plants operating at complete sludge retention time”, Water Research, Volume 69, 1 February 2015, Pages 20-29