ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΡΑΣ

 

Γιώργος Πανάρας

Θέση

Αναπληρωτής Καθηγητής

Διεύθυνση

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πολυτεχνική Σχολή

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών {https://mech.uowm.gr} 

Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας (ΖΕΠ)

50100 Κοζάνη

Ελλάδα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ. (γραφείο): +30 2461056644

Fax: +30 24610 56601

email: gpanaras@uowm.gr

Σπουδές

2010 PhD στη Θερμική Μηχανολογία, ΑΠΘ

2001 MSc (Δ.Π.Μ.Σ. «Περιβάλλον & Ανάπτυξη», ΕΜΠ)

1996 Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού, ΕΜΠ

Επαγγελματική Εμπειρία

2019 – σήμερα   Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, ΠΔΜ

2014 – 2019        Λέκτορας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, ΠΔΜ

2003 – 2014       Συνεργαζόμενος Ερευνητής, ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

2010 – 2014       Επιστημονικός συνεργάτης, ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

2001 – 2003       Συνεργαζόμενος Ερευνητής, ΕΜΠ

Έρευνα  Εργαστήριο

Πειραματικές και θεωρητικές μέθοδοι αξιολόγησης θερμικής άνεσης, ποιότητας αέρα εσωτερικού περιβάλλοντος. Αξιολόγηση ενεργειακής συμπεριφοράς εγκαταστάσεων διεργασιών και κτιρίων. Τεχνολογίες θερμικών ηλιακών συστημάτων, τεχνολογίες συστημάτων κλιματισμού. Πειραματικές μέθοδοι και μοντελοποίηση. Αποτίμηση επιδόσεων ενεργειακών τεχνολογιών και εκτίμηση αβεβαιοτήτων των μετρούμενων μεγεθών.

Βιογραφικό

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός του ΕΜΠ και Διδάκτωρ του ΑΠΘ, με μακρόχρονη εμπειρία ως συνεργαζόμενος Ερευνητής στο ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Εργ. Ηλιακών & άλλων Ενεργειακών Συστημάτων.  Η δραστηριότητα του στο ΔΗΜΟΚΡΙΤO περιελάμβανε την ανάλυση της αποδοτικότητας ενεργειακών συστημάτων, με έμφαση στην αξιοποίηση της θερμικής ηλιακής ενέργειας τόσο σε ερευνητικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο υλοποίησης διαπιστευμένων δοκιμών. Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας έχει εμπλακεί σε ερευνητική δραστηριότητα σχετική με το εσώκλιμα, και την βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας ενεργειακών συστημάτων με εφαρμογή σε κτίρια και αγροτοβιοτεχνικές διεργασίες. Έχει συμμετάσχει σε 16 έργα, ως μέλος της ερευνητικής ομάδας ή συντονιστής, ενώ το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει περισσότερα από 50 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, διεθνή ή εθνικά συνέδρια. Είναι τακτικός κριτής Επιστημονικών Περιοδικών, καθώς και μέλος του μητρώου κριτών της ΓΓΕΤ. Έχει διατελέσει Επιστημονικός Συνεργάτης του Τμήματος Μηχανολογίας, ΣΤΕΦ ΑΤΕΙ Πειραιά, καθώς και του ΕΜΠ, Εργαστήριο Ενεργειακής και Βιομηχανικής Οικονομίας (Τμήμα Χημικών Μηχανικών), και Τομέας Ρευστών (Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών).

Λίστα Μαθημάτων

Μηχανική Ρευστών Ι, Θέρμανση-Ψύξη-Κλιματισμός, Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων Ι & ΙΙ, Εργαστήριο ΑΠΕ

Παραγωγή Ενέργειας από Ανανεώσιμες και Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας, Τεχνολογία Μετρήσεων και Ελέγχου Διεργασιών Παραγωγής και Μεταφοράς  Ενέργειας (Μεταπτυχιακά)

Δημοσιεύσεις σε

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=16679412900

https://scholar.google.com/citations?hl=el&user=6NXSkeQAAAAJ

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Papadopoulos G., Panaras G., 2019. Thermal comfort and Indoor air-quality assessment in University Classrooms. Sustainability in the built environment for climate change mitigation, SBE19, Thessaloniki, Greece.

Panaras G., Mathioulakis E., Belessiotis V., 2018. A semi-analytical refrigeration cycle modelling approach for a heat pump hot water heater. International Journal of Sustainable Energy, 37(4), 393-414

Panaras G., Markogiannaki M., Tolis E.I., Sakellaris Y., Bartzis J.G., 2018. Experimental and theoretical investigation of air exchange rate of an indoor aquatic center. Sustainable Cities and Society 39, 126-134.

Mathioulakis E., Panaras G., Belessiotis V., 2012. Uncertainty in estimating the performance of solar thermal systems. Solar Energy 86(11), 3450-3459

Panaras G., Mathioulakis E., Belessiotis V., 2011. Proposal of a control strategy for desiccant air-conditioning systems. Energy 36(9), 5666-5676