Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων για Σίτιση & Στέγαση

Απόφαση Συγκλήτου – Σύσταση Υγειονομικού Πρωτοκόλλου & Οδηγίες για την Εξεταστική Περίοδο του Εαρινού Εξαμήνου Ακαδ.’Ετους 2021-2022

Η υπ’ αριθμ. 163/25-05-2022 απόφαση συνεδρίασης της Συγκλήτου που αφορά στη σύσταση Υγειονομικού πρωτοκόλλου και στις οδηγίες για την εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο, το συνημμένο αρχείο: https://share.uowm.gr/download/44892049e5e4fd0fb229c85c57e81078ba67.html 

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Συμμετοχής Ομάδων Φοιτητών σε Διεθνείς Διαγωνισμούς

Προς ενημέρωση όλων των φοιτητών τα υπ’ αριθμ. 29199/25-05-2022, 29076/20-05-2022 και 29077/20-05-2022 έγγραφα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, που αφορούν σε Πρόγραμμα Ενίσχυσης συμμετοχής ομάδων φοιτητών σε διεθνείς διαγωνισμούς.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο τα συνημμένα αρχεία.: https://share.uowm.gr/download/5381945ff706dd3b9c709bb15ba8709fc806.html

Αξιολογήσεις Διδακτικού ‘Εργου Εαρινού Εξαμήνου 2021-2022

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης του Διδακτικού Έργου για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, η οποία θα διαρκέσει έως τις 10/6/2022, μπορείτε να προβείτε στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων αξιολόγησης μέσω του παρακάτω συνδέσμου: www.qau.uowm.gr