Ανακοίνωση – Οι σύνδεσμοι για την «Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση»

O σύνδεσμος https://help.uowm.gr/ που δημιουργήθηκε για την «εξ αποστάσεως εκπαίδευση» και στον οποίο συμπεριλαμβάνονται οι επιμέρους σύνδεσμοι :

α) «Οδηγίες για Φοιτητές» https://help.uowm.gr/?page_id=16 ,

β) «Οδηγίες για Καθηγητές» https://help.uowm.gr/?page_id=48  ,

γ) «Συχνά προβλήματα  (για Καθηγητές)» https://help.uowm.gr/?page_id=197 .

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία.

                                        Εκ μέρους του Αντιπρύτανη

               Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας