ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Θέσεις Διδακτορικών 

«Βελτιστοποίηση και μοντελοποίηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών προϊόντων κατασκευασμένων από υβριδικές τεχνολογίες προσθετικής κατασκευής και κατεργασίες αποβολής υλικού». (15-01-2021)

Έλεγχος κατάστασης και δομικής ακεραιότητας μηχανολογικών κατασκευών με τη χρήση υπολογιστικών και πειραματικών μεθόδων για την ανάπτυξη αλγορίθμων μηχανικής μάθησης (12-11-2020)