Τόλης Ευάγγελος

 

ΤΟΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

Θέση

Ε.ΔΙ.Π

 

Διεύθυνση

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πολυτεχνική Σχολή

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών {https://mech.uowm.gr} 

Γραφείο ΒΠ2_3

Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας (ΖΕΠ)

50100 Κοζάνη

Ελλάδα

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο (γραφείο): +30 24610 56705

Φαξ: +30 24610 56716

Σπουδές

1990-1996 Πτυχίο Τμήματος Χημείας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

 Θεσσαλονίκης με γενικό βαθμό « ΚΑΛΩΣ» (6,15)

1996-2001 Απόκτηση διδακτορικού τίτλου από το Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με θέμα: «Μελέτη ενώσεων του Βαναδίου με αμιδικούς υποκαταστάτες: Επίδραση Αξονικών υποκαταστατών στις EPR παραμέτρους ενώσεων του οξοβαναδίου (IV)»

05/2002-09/2002 Μεταδιδακτορικός συνεργάτης στο Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα πλαίσια του προγράμματος «Σύνθεση και φυσικοχημικός χαρακτηρισμός ενώσεων του βαναδίου στις οξειδωτικές βαθμίδες (ΙΙΙ) και (ΙΙ) με πιθανή καταλυτική δράση στον πολυμερισμό αλκενίων» (Επιστημονικός υπεύθυνος Αναπληρωτής Καθηγητής Θ. Καμπανός)    

10/2002-10/2003 Μεταδιδακτορικός ερευνητής-συνεργάτης  του καθηγητή Ανόργανης Χημείας Richard E. Winpenny του Tμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου του Manchester (U.K.), με αντικείμενο: “Synthesis and magnetic properties of molecular and polymeric materials”.

04/2004-03/2005 Μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Τομέας  Οργανικής και Φαρμακευτικής Χημείας εργαστήριο Οργανομεταλλικής Χημείας με θέμα “Σύμπλοκες ενώσεις μεταβατικών μετάλλων με εφαρμογή στη ομογενή κατάλυση σε υδατική φάση”. (Επιστημονικός υπεύθυνος  Ερευνητής Β’ Δρ Κώστας Ιωάννης)    

 

Επαγγελματική Εμπειρία

 

 

10/2004-2/2013  Επιστημονικός   Συνεργάτης με πλήρη προσόντα στο Α.Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας της Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του Γενικού Τμήματος Θετικών Επιστημών

06/2006-Σήμερα       Επιστημονικός συνεργάτης στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του Παν/μίου Δυτ. Μακεδονίας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών. (Επιστημονικός υπεύθυνος Καθηγητής Ι. Μπάρτζης) 

15/07/2009-Σήμερα    Εργαζόμενος στο Παν/μιο Δυτ. Μακεδονίας ως μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. II στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών.

 

Έρευνα / Εργαστήριο

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται στην περιβαλλοντική ατμοσφαιρική ρύπανση και την έκθεση του ανθρώπου στις επιβλαβείς για τον άνθρωπο εκπομπές (PM, VOC, ΠΑΥ, ενώσεις καρβονυλίου, εκπομπές από δομικά υλικά). Ενδιαφέρεται επίσης για τη σύνθεση και μελέτη πολυμεταλικών νανοϋλικών με ενδιαφέρουσες μαγνητικές ιδιότητες.

 

Βιογραφικό

Ο Δρ Ευάγγελος Τόλης Από το 2009 ως σήμερα, είναι Εργαστηριακό και Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π) του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Είναι κάτοχος πτυχίου χημείας (1996, Τμήμα Χημείας του ΑΠΘ) και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος του τμήματος Χημείας του Παν/μιου Ιωαννίνων (2002). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται στην περιβαλλοντική ατμοσφαιρική ρύπανση και την έκθεση του ανθρώπου στις επιβλαβείς για τον άνθρωπο εκπομπές (PM, VOC, ΠΑΥ, ενώσεις καρβονυλίου, εκπομπές από δομικά υλικά). Ενδιαφέρεται επίσης για τη σύνθεση και μελέτη πολυμεταλικών νανοϋλικών με ενδιαφέρουσες μαγνητικές ιδιότητες.

 

Λίστα Μαθημάτων

Λίστα Μαθημάτων που προσφέρονται

Προπτυχιακά: Γενική Χημεία, Θερμοδυναμική. Εκπομπές και Μεταφορά Αερίων Ρύπων (στο παρελθόν), Οργανική Χημεία (στο παρελθόν), Ενόργανη Περιβαλλοντική Ανάλυση (στο παρελθόν), Χημική Τεχνολογία (στο παρελθόν)

Μεταπτυχιακά: Παραγωγή Ενέργειας από Ανανεώσιμες & Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας.

 

 

Δημοσιεύσεις σε

https://scholar.google.com/citations?user=huOY7W4AAAAJ&hl=el

 

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

– Monomeric Compounds Containing the cis-[V(=O)(OH)]+ core.

Evangelos J. Tolis, Manolis J. Manos, Anastasios J. Tasiopoulos, Catherine P. Raptopoulou, Aris Terzis, Michael P. Sigalas, Yiannis Deligiannakis, and Themistoklis A. Kabanos ANGEWANDTE  CHEMIE-INTERNATIONAL  EDITION, 2002, 41, 2797-2801.

-Synthesis and Characterization of Iron (III) Phosphonate Cage Complexes.

Evangelos I. Tolis, Madeleine Helliwell, Stuart Langley, James Raftery, and Richard E. P. Winpenny. ANGEWANDTE  CHEMIE-INTERNATIONAL  EDITION, 2003, 42, 3804-3808.

-Interactions of oxovanadium (IV) and the quinolone family member-ciprofloxacin.

Iztok Turel, Amalijia Golobic, Ales Klavzar, Boris Pihlar, Peter Buglyo, Evangelos Tolis, Dieter Rehder, Kristina Sepcic. JOURNAL OF INORGANIC BIOCHEMISTRY, 2003, 95, 199-207.

-Monomeric Oxovanadium (IV) Compounds of the General Formula cis-[VIV(=O)(X)(LNN)2]+/0 {X=OH-, Cl-, SO42- and LNN=2,2’-bipyridine (bipy) or 4,4’-di-substituted bipy}. Georgios D. Triantafillou, Evangelos J. Tolis, Yiannis Deligiannakis, Catherine P. Raptopoulou, Michael P. Sigalas,  and Themistoklis A. Kabanos

INORGANIC CHEMISTRY, 2004, 43, 79-91.

-A new rhodium complex with a nitrogen-containing bis(phosphine oxide) ligand as an efficient catalyst for the hydroformylation of styrene.

E.I. Tolis, K.A. Vallianatou, F.J. Andreadaki, I.D. Kostas.

APPL. ORGANOMET. CHEM. 2006, 20(5), 335-337.

– Concentrations of VOCs and Ozone in Indoor Environments: a Case Study in Two Mediterranean Cities During Winter Period

J.G. Bartzis, C. Michael, S. Michaelidou, D. Missia, D. Saraga, E. Tolis, S. Psoma, C. Petaloti, D. Kotzias, J. M. Barero- Moreno

            FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 2008, 17, 1480-1484

           

– PAHs Sources Contribution to the Air Quality of an Office Environment: Experimental Results and Receptor Model (PMF) Application

Dikaia E. Saraga, Thomas Maggos, Athanasios Sfetsos, Evangelos I. Tolis, Spyros Andronopoulos, John G. Bartzis and Christos Vasilakos

AIR QUALITY, ATMOSPHERE AND HEALTH, 2010, 3, 225-234.

– Indoor exposure from building materials: A field study.

 Dafni A. Missia , E. Demetriou , N. Michael , E.I. Tolis , J.G. Bartzis

ATMOSPHERIC ENVIRONMENT, 2010, 44, 4388-4395.

– One-year intensive characterization on PM2.5 nearby port area of Thessaloniki, Greece.

Evangelos I. Tolis, Dikaia E. Saraga, Katerina F. Filiou, Nikolaos I. Tziavos,  Chistos P. Tsiaousis, Athanasios Dinas, John G. Bartzis

Environ Sci Pollut Res, 2015, 22 (9), 6812-6826. DOI 10.1007/s11356-014-3883-7

            –  On organic emissions testing from indoor consumer products’ use.

            J. Bartzis, P. Wolkoff, M. Stranger, G. Efthimiou, E.I. Tolis, F. Maes, A.W. Nørgaard, G. Ventura, K.K. Kalimeri, E. Goelen, O. Fernandes Journal of Hazardous Materials 2015, 285 37–45.

           

– PM2.5 chemical composition in five European Mediterranean cities: A 1-year study.

Dalia Salameh, Anais Detournay, Jorge Pey, Noemi Pérez, Francesca Liguori, Dikaia Saraga, Maria Chiara Bove, Paolo Brotto, Federico Cassola, Dario Massabò, Aurelio Latella, Silvia Pillon, Gianni Formenton, Salvatore Patti, Alexandre Armengaud, Damien Piga, Jean Luc Jaffrezo, John Bartzis, Evangelos Tolis, Paolo Prati, Xavier Querol, Henri Wortham, Nicolas Marchand Atmospheric Research 2015, 155, 102–117.

– Concentration and chemical composition of PM2.5 for a one-year period at Thessaloniki, Greece: A comparison between city and port area.

Evangelos I. Tolis, Dikaia E. Saraga, Magdalini K. Lytra, Anastasia Ch. Papathanasiou, Panteleimon N. Bougaidis, Orestis E. Prekas-Patronakis, Ioannis I. Ioannidis, John G. Bartzis

            Atmospheric Environment 2015, 113, 197-207.