Σοφία Παπανικολάου

Σοφία Παπανικολάου

Θέση

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό

Διεύθυνση

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πολυτεχνική Σχολή

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών {https://mech.uowm.gr} 

 Εργαστήριο Μηχανικών Κατεργασιών και Ποιοτικού Ελέγχου

Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας (ΖΕΠ)

50100 Κοζάνη

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ. (γραφείο): +30 24610 56216

email: spapanikolaou@uowm.gr

Σπουδές

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική, Ειδίκευση Συστήματα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2014).

 Πτυχίο Mηχανολόγου Μηχανικού ΤΕ, Πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (2003)

Εργαστήριο

Εργαστήριο Μηχανικών Κατεργασιών και Ποιοτικού Ελέγχου

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Έρευνα

Βιογραφικό

Η Σοφία Παπανικολάου είναι Ειδικό Τεχνικό Διδακτικό Προσωπικό στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας από το 2020. Πήρε πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού στο πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας το 2003, Μεταπτυχιακό στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας το 2014 και είναι σήμερα υποψήφια διδάκτορας στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Το 2005 ίδρυσε τεχνικό γραφείο με εξειδίκευση στην Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες, έως το 2019. Εντάχθηκε στο Εργαστήριο Μηχανικών Διεργασιών και Ποιοτικού Ελέγχου, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας το 2009. Έχει συμμετάσχει σε πολλά ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα. Από το 2009 έως το 2019 ήταν Επιστημονική Συνεργάτης στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας σε μαθήματα Τεχνολογίας Υλικών, Μηχανικών Δοκιμών και Μη Καταστροφικού Ελέγχου. Έχει είκοσι τέσσερεις επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

Full CV

Λίστα Μαθημάτων

Δημοσιεύσεις σε

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=44061772900#

https://scholar.google.com/citations?user=7sOs_BYAAAAJ&hl=el

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

S. Maropoulos, A. Tsouknidas, I. Melas, D. Kountouras, S. Papanikolaou, X. Voulgaraki, ’The effect of cooling medium on the austenite-ferrite equilibria of heat- treated duplex stainless steels’, Journal of Materials Science and Engineering with Advanced Technology,  Vol. 2 No. 2 (2010), pp. 165-176.

S. Maropoulos, D. Kountouras, X. Voulgaraki, S. Papanikolaou, I. Sanaidis, “A characterization method for Al recovery from dross based on compression at elevated temperatures”, Advances in Tribology, Volume 2011 (2011), Article ID 395716.

D. Fasnakis, S. Papanikolaou, Α. Tsouknidas, S Maropoulos, ‘Premature Fracture during Fatigue testing of reinforced-concrete steel bars’, Academic Journal of Manufacturing Engineering, Volume 14 / 2016 Issue 4, 12-17.

K. Karvanis, D. Fasnakis, A. Maropoulos and S. Papanikolaou, ‘Production and mechanical properties of Al-SiC metal matrix composites’, IMANEE 2016, 23-25 Sept 2016, Chalkidiki, Greece.

S. Papanikolaou, S. Maropoulos and S. Makridis, ‘A Mechanical Property, Non-Destructive Testing and Microstructural Investigation of Power Plant Mechanical Systems’, Mater. Sci. Eng. Adv. Res 2(2): 1-12, 2017, Verizona Publisher.

S. Papanikolaou, D. Giagopoulos, S. Maropoulos, T. Theodoulidis, ‘Non-destructive testing of fatigue specimens of a welded bucket wheel excavator’, 1st ICWNDT, October 22-24, 2018, Athens, Greece.

S. Papanikolaou, D. Fasnakis, A. Maropoulos, D. Giagopoulos, S. Maropoulos and T. Theodoulidis, ‘Non-destructive testing of welded fatigue specimens’, MATEC Web of Conferences 318, 01033, ICMMEN 2020, 2-3 July 2020, Thessaloniki, Greece. https://doi.org/10.1051/matecconf/202031801033