Δήλωση Κατεύθυνσης Χειμερινού Εξαμήνου 2022-2023

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ H

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 4ου και 5ου ΕΤΟΥΣ

Για όσους έχουν έτος εισαγωγής 2018-19

Οι φοιτητές που τώρα εισήλθαν στο 5ο έτος σπουδών, θα πρέπει να δηλώσουν κατεύθυνση και κύκλο σπουδών στέλνοντας το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΤΟ ΑΕΜ, ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ με e-mail στο   mech@uowm.gr                 από 10-12/10/2022 αποκλειστικά.

Για όσους έχουν έτος εισαγωγής 2019-20

Οι φοιτητές που τώρα εισήλθαν στο 4ο έτος σπουδών, θα πρέπει να δηλώσουν κατεύθυνση  σπουδών στέλνοντας το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΤΟ ΑΕΜ, ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ  με e-mail στο mech@uowm.gr  από 10-12/10/2022 αποκλειστικά.

Σημειώνεται ότι όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, θα αναρτηθεί νέα ανακοίνωση που θα αφορά σε δηλώσεις μαθημάτων για όλους τους φοιτητές πλην των πρωτοετών, των οποίων η δήλωση θα γίνει αυτόματα από τη Γραμματεία του Τμήματος, μόνο για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2022-23.

Αστικό ΚΤΕΛ Κοζάνης – Νέα Δρομολόγια

Νέα ωράρια για Α.Ε.Ι. Ζ.Ε.Π. και Α.Ε.Ι. Κοίλων όπως έχουν διαμορφωθεί. Το δρομολόγιο για Α.Ε.Ι. Ζ.Ε.Π. πλέον τροποποιείται. Αφετηρία παραμένει ο σταθμός των Κ.Τ.Ε.Λ. Το αστικό λεωφορείο δεν προσεγγίζει το Α.Ε.Ι. Κοίλων και στην επιστροφή δε διέρχεται από την οδό Τράντα αλλά από την οδο Γκέρτσου. Μπαίνει στην πλατεία Λασσάνη και καταλήγει στον σταθμό των Κ.Τ.Ε.Λ.

  Επισκεφθείτε και το https://www.astikoktelkozanis.gr/

   

  Εγγραφές σε Πανεπιστήμια των Εισαγομένων με την Ειδική Κατηγορία Αλλοδαπών–Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και Aποφοίτων Λυκείων ή Αντίστοιχων Σχολείων Κρατών–Μελών της Ε.Ε.

  Εγγραφές σε Πανεπιστήμια των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία  Αλλοδαπών–Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και  αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών–μελών της Ε.Ε.

  Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων υπενθυμίζεται ότι οι εγγραφές των επιτυχόντων στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε. θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου έως και τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022.

  Στις ίδιες ημερομηνίες γράφονται:

  1. Οι εισακτέοι με την ως άνω κατηγορία ακαδημαϊκών ετών 2020-2021 και 2021-2022 που δεν είχαν αποκτήσει τη βεβαίωση ελληνομάθειας, εφόσον προηγουμένως έχουν αποκτήσει τη βεβαίωση αυτή.

  2. Οι εισαγόμενοι της ειδικής κατηγορίας Β1, με κυπριακή καταγωγή που υποχρεούνται να υπηρετήσουν τη θητεία τους στην Κύπρο, μετά από την απόλυσή τους από τις τάξεις του στρατού, ύστερα από σχετική βεβαίωση της Κυπριακής Δημοκρατίας (Πιστοποιητικά Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου «Α» ή  Πιστοποιητικά Εκπλήρωσης Θητείας). Οι εισαγόμενοι της εν λόγω κατηγορίας εγγράφονται στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος αν αποκτήσουν οριστικό ή προσωρινό απολυτήριο από τις τάξεις του στρατού μέχρι 15 Νοεμβρίου του ίδιου έτους. Σε αντίθετη περίπτωση εγγράφονται εντός της προθεσμίας εγγραφής του επόμενου ακαδημαϊκού έτους από αυτό της απόκτησης του απολυτηρίου από τις τάξεις του στρατού και εντός της προθεσμίας εγγραφής της οικείας ειδικής κατηγορίας.

  Για την εγγραφή τους οι επιτυχόντες ή το νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, καταθέτουν ή, εναλλακτικά, αποστέλλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής την αίτηση και τα δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος. Για τα δικαιολογητικά και γενικότερα τη διαδικασία εγγραφών μπορούν να ενημερωθούν είτε από τις Γραμματείες των Σχολών / Τμημάτων είτε από την αναλυτική εγκύκλιο εγγραφών με αρ. πρωτ. Φ.152/108340/Α5/07-09-2022 (ΑΔΑ:Ψ8ΨΝ46ΜΤΛΗ-Ξ06).

  Για την εγκύκλιο  εγγραφών πατήστε εδώ…