Διαδικτυακό Σεμινάριο-Παρουσίαση

Εργαστήριο Μηχανολογικών Συστημάτων (LMS, Διευθυντής: Καθηγ. Ν. Σαπίδης)

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (10/04/2022)

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

“Σχεδιασμός Ηλεκτροκίνητου Οχήματος στο Χώρο της Αυτοκινητοβιομηχανίας:  Παρουσίαση και Δραστηριότητες της Εταιρείας IGeTECH (https://igetech-innovation.com/)”

Ομιλητές:

Δρ. Γιώργος Καραογλανίδης (Διπλ. Μηχαν/γος Μηχ/κός, ΑΠΘ), Technical Director – IGeTECH

Ηράκλεια Παλάσκα,  MSc (Διπλ. Μηχαν/γος Μηχ/κός, ΑΠΘ), Managing Director – IGeTECH

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/04/2022,  19:20 – 21:30.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Zoom.     

Για να συνδεθείτε, χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο:   https://zoom.us/my/uowm.mech1

Meeting ID: 519-288-0916

Πληροφορίες:  Καθηγ. Ν. Σαπίδης, nsapidis@uowm.gr

Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδημαϊκού ‘Ετους 2022-2023

Πολυτεχνική  Σχολή

Πανεπιστήμιο  Δυτικής  Μακεδονίας

Τμήμα  Μηχανολόγων  Μηχανικών

Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Η κατάταξη αποφοίτων ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ανώτερων Σχολών Διετούς Φοιτήσεως και Ανώτερων Σχολών υπερδιετούς Φοιτήσεως καθώς και Ισοτίμων Σχολών στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 θα γίνει με κατατακτήριες εξετάσεις.

Η κατάταξη των πτυχιούχων θα γίνει από την Επιτροπή Κατατάξεων με εξετάσεις σε τρία μαθήματα, τα εξής:

 • Μαθηματικά
 • Φυσική
 • Χημεία

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στην παρακάτω ύλη:

ΥΛΗ  ΦΥΣΙΚΗΣ

 ΓΙΑ  ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  202223 

 1. Κινηματική σε μια και δυο διαστάσεις:

Θέση, μετατόπιση, ταχύτητα και επιτάχυνση. Διανυσματική φύση της ταχύτητας και επιτάχυνσης. Σχετική θέση και ταχύτητα. Ευθύγραμμη ομαλή και ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση (ελεύθερη πτώση, κατακόρυφη βολή). Πλάγια βολή. Κυκλική κίνηση. Γωνιακή ταχύτητα και επιτάχυνση. Κεντρομόλος επιτάχυνση.

 1. Στατική:

Η δύναμη ως το αίτιο που προκαλεί κίνηση. Διανυσματική φύση των δυνάμεων. Ισορροπία δυνάμεων. Δυνάμεις βάρους, κάθετης αντίδρασης, τριβής, ελατηρίου. Ροπή σε 2 διαστάσεις. Η αρχή του μοχλού. Ισορροπία στερεού σώματος σε 2 διαστάσεις. Κέντρο μάζας. Εύρεση κέντρου μάζας με ολοκλήρωση.

 1. Οι νόμοι του Νεύτωνα:

Ο πρώτος νόμος του Νεύτωνα. Ο δεύτερος νόμος του Νεύτωνα, αδρανειακή μάζα. Τρίτος νόμος του Νεύτωνα. Ορμή, ώθηση, διατήρηση της ορμής. Έργο, κινητική ενέργεια, δυναμική ενέργεια. Θεώρημα μεταβολής κινητικής ενέργειας. Διατήρηση της ενέργειας. Διαγράμματα δυναμικής ενέργειας. Σταθερό και ασταθές σημείο ισορροπίας. Διατήρηση ορμής και στροφορμής. Σύστημα κέντρου μάζας, ελαστικές και μη-ελαστικές κρούσεις.

 1. Ταλαντώσεις:

Απλή αρμονική κίνηση. Ο αρμονικός ταλαντωτής. Ταλαντώσεις με απόσβεση (φθίνουσα, κρίσιμη απόσβεση, υπεραπόσβεση. Εξαναγκασμένη ταλάντωση με αρμονική διέγερση, συντονισμός.

 1. Κυκλικές τροχιές — Βαρύτητα – Περιστροφή στερεού σώματος:

Κεντρομόλος δύναμη και παραδείγματα (οριζόντια στροφή, στροφή σε δρόμο με κλίση, κατακόρυφος κύκλος, κωνικό εκκρεμές). Ο νόμος της παγκόσμιας βαρύτητας. Κυκλικές τροχιές στο βαρυτικό πεδίο. Βαρυτικό δυναμικό και ενέργεια. Η βαρύτητα ως συντηρητικό πεδίο. Μεταφορική,  περιστροφική και σύνθετη κίνηση στερεού σώματος σε 2 διαστάσεις. Κύλιση. Ροπή αδράνειας. Υπολογισμός της ροπής αδράνειας. Θεώρημα των παραλλήλων αξόνων. Περιστροφική κινητική ενέργεια. Στροφορμή στερεού. 2ος νόμος του Νεύτωνα για περιστροφική κίνηση και κύλιση. Έργο ροπής. Θεώρημα έργου ενέργειας στην περιστροφική κίνησης. Κύλιση σε οριζόντιο και κεκλιμένο επίπεδο. Το φυσικό εκκρεμές.

ΥΛΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΓΙΑ  ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 202223

Διανυσματικός λογισμός: Ορισμός και πράξεις διανυσμάτων, συνημίτονα κατεύθυνσης, εσωτερικό-εξωτερικό και μεικτό γινόμενο διανυσμάτων, συντεταγμένες στο χώρο, διανύσματα και απόσταση στο χώρο, παραμετρικές εξισώσεις, εξισώσεις ευθειών και επιπέδων στο χώρο, μήκος τόξου για καμπύλες στο χώρο.

Πραγματικές συναρτήσεις: πράξεις συναρτήσεων, ιδιότητες, είδη συναρτήσεων, τριγωνομετρικές, εκθετικές, λογαριθμικές και υπερβολικές συναρτήσεις, αντίστροφες τριγωνομετρικές συναρτήσεις.

Όρια και συνέχεια συναρτήσεων.

Παράγωγοι συναρτήσεων και εφαρμογές αυτών. Μερικές παράγωγοι συναρτήσεων πολλών μεταβλητών.

Ολοκληρώματα: Παράγουσα, αόριστο ολοκλήρωμα, τεχνικές ολοκλήρωσης, ιδιότητες ολοκληρώματος Riemann, ορισμένο ολοκλήρωμα, ιδιότητες, θεωρήματα ολοκληρωτικού λογισμού, βασικοί τρόποι υπολογισμού ορισμένων ολοκληρωμάτων, γενικευμένα ολοκληρώματα.

Ακολουθίες πραγματικών αριθμών: Μονότονες-φραγμένες, σύγκλιση, όρια, υπακολουθίες, βασικές ακολουθίες.

Σειρές πραγματικών αριθμών: Ιδιότητες σειρών, κριτήρια σύγκλισης, κατηγορίες σειρών.

Δυναμοσειρές.

Βιβλιογραφία:

– Θ. Ρασσιάς, Μαθηματικά Ι β έκδοση, Εκδόσεις Τσότρας, 2018, ISBN 978-618-5066-76-5.

– Joel Hass, Christopher Heil, Maurice D. Weir, THOMAS ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ, 2018, ISBN 978-960-524-515-3

-Λογισμός Συναρτήσεων μιας Μεταβλητής & Γραμμική Άλγεβρα, Ν. Μυλωνάς, Χ. Σχοινάς, Γ. Παπασχοινόπουλος, Εκδόσεις Α. Τζιόλα, 2016.

-Πραγματική Ανάλυση 2η Έκδοση, Δ. Γεωργίου, Σ. Ηλιάδης, Α. Μεγαρίτης, Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοι Α.Ε. 2017.

-Διαφορικός και Ολοκληρωτικός λογισμός, Frank Ayres Jr., Elliot Mendelson, Κλειδάριθμος, 2008.

ΥΛΗ  ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΓΙΑ  ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  202223

Εισαγωγή στις βασικές αρχές της δομής του ατόμου,

Κβαντομηχανική προσέγγιση του ατόμου,

Ηλεκτρονιακή διαμόρφωση των ατόμων,

Περιοδικό σύστημα των στοιχείων,

Ιοντικός δεσμός,

Ομοιοπολικός δεσμός,

Μοριακή γεωμετρία,

Η θεωρία δεσμού σθένους,

Υβριδισμός,

Θεωρία μοριακών τροχιακών,

Μεταλλικός δεσμός,

Διαμοριακές δυνάμεις,

Χημική κινητική,

Χημική ισορροπία,

Διαλύματα,

Οξέα – βάσεις – άλατα,

Οξειδοαναγωγή ηλεκτροχημεία

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ

  Αίτηση μπορούν να υποβάλουν απόφοιτοι τμημάτων ΑΕΙ, απόφοιτοι τμημάτων ΤΕΙ, απόφοιτοι Ανώτερων Σχολών Διετούς Φοιτήσεως, Ανώτερων Σχολών Υπερδιετούς Φοιτήσεως αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων υπουργείων καθώς και κάτοχοι τίτλων ισοτίμων προς αυτά .

  Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι., Ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων σπουδαστών.

  Δεν επιτρέπεται επιλογή υποψηφίων που ισοβαθμούν με τον τελευταίο κατατασσόμενο ως υπεράριθμων.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος κατά το χρονικό διάστημα 1/11/2022 – 15/11/2022 και κατά τις ώρες : 11.00-13.00. Η αίτηση πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από:

 1. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης των σπουδών.
 2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων.

  Οι απόφοιτοι Πανεπιστημίων εξωτερικού θα υποβάλλουν επί πλέον και Βεβαίωση Ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από το Δ.Ο.Α.Τ.ΑΠ. ή από Όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης τίτλου σπουδών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  Περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος (Μπακόλα & Σιαλβέρα, Κοζάνη 50132) και στα τηλέφωνα 24610-56604, 24610-56600, καθημερινά 11:00 – 13:00, από τον Οκτώβριο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Ανακοίνωση και Πρόσκληση ΙΚΥ για πρόγραμμα Υποτροφιών Διδακτορικής Έρευνας στην Ελλάδα

Ενημέρωση των ενδιαφερόμενων υποψήφιων διδακτόρων το από 16/03/2022  ηλεκτρονικό μήνυμα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), για τη χορήγηση Yποτροφιών για Eκπόνηση Διδακτορικής ‘Ερευνας στην Ελλάδα μέγιστης διάρκειας δεκαέξι (16) μηνών.
Τα συνημμένα αρχεία στον ακόλουθο σύνδεσμο:  https://share.uowm.gr/download/0668bf6ff68f308aa69b31371852dec190d5.html 

Μη Διεξαγωγή Μαθημάτων την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022

Ανακοινώνεται ότι λόγω των έκτακτων ακραίων καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην Περιφέρεια, δεν θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, σήμερα, Τετάρτη 09 Μαρτίου 2022.

Μή Διεξαγωγή Μαθημάτων την Τρίτη 8 Μαρτίου 2022

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων & Φοιτητικής Μέριμνας

 

Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση της υπ’ αριθμ. 157/02-03-2022 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, την Τρίτη 8 Μαρτίου 2022 δεν θα διεξαχθούν τα μαθήματα για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του Πανεπιστημίου.

Ανακοίνωση για την Ισχύ των Πιστοποιητικών Εμβολιασμού και Νόσησης

 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Α. Όσοι φοιτητές/τριες δεν έχουν κάνει την τρίτη δόση εμβολίου και έχουν περάσει 7 μήνες από τη δεύτερη,

Β. όσοι έχουν κάνει το μονοδοσικό εμβόλιο και έχουν περάσει τρεις μήνες από τότε, αλλά και

Γ. όσοι έχουν νοσήσει και πέρασαν τρεις μήνες

θεωρούνται ανεμβολίαστοι/τες και χάνουν από 7-2-2022 το πιστοποιητικό εμβολιασμού τους.

Υπενθυμίζεται ότι η είσοδος των φοιτητών/τριών στους χώρους του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποιείται υποχρεωτικά με έλεγχο ταυτοπροσωπίας και παράλληλη επίδειξη:

 • Είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558/30.12.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.
 • Είτε πιστοποιητικού νόσησης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558/30.12.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.
 • Είτε βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου κατόπιν διεξαγωγής μοριακού τεστ (PCR) έως εβδομήντα δύο (72) ωρών ή γρήγορου τεστ αντιγόνου (rapid) έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης του μαθήματος.

 Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης για όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή. Συστήνεται η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή ΚΝ95) ή εναλλακτικά διπλής μάσκας.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80 στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (δείτε την Πρόσκληση…) για τα μαθήματα:

 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙV
 • ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ
 • ΤΕΧΝIKO-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
 • ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Αίτηση & Δικαιολογητικά:

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά, από 03-02-2022 έως 14-02-2022, στο emailmech@uowm.gr Τηλ. Επικοινωνίας: 2461056604