Συμμετοχή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΡΟΗ 2024

Συμμετοχή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΡΟΗ 2024

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, το διήμερο 15-16 Απριλίου, το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φαινόμενα Ροής Ρευστών «ΡΟΗ2024», στο οποίο συμμετείχαν καθηγητές, ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες και φοιτητές του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, και παρουσίασαν  επιστημονικές εργασίες υψηλής στάθμης από την έρευνα που πραγματοποιείται στο Τμήμα. Αξιοσημείωτη ήταν η παρακολούθηση των εργασιών του συνεδρίου από πολλούς προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος, οι οποίοι μέσω της ενεργής συμμετοχής τους είχαν την ευκαιρία να διευρύνουν τους επιστημονικούς τους ορίζοντες σε σύγχρονα θέματα της ρευστομηχανικής και των εφαρμογών της.

Το συνέδριο «ΡΟΗ» πραγματοποιείτε κάθε 2 χρόνια και αποτελεί το πιο σημαντικό επιστημονικό συνέδριο που διοργανώνεται στον Ελληνικό χώρο και προσφέρει την ευκαιρία για ενδυνάμωση των συνεργειών μεταξύ των ερευνητών που ασχολούνται με τη ρευστομηχανική και τις εφαρμογές της, και συνεισφέρουν ουσιαστικά στην τεχνολογική πρόοδο, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Φωτογραφία με μέλη του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας που συμμετείχαν στο επιστημονικό συνέδριο «ΡΟΗ2024».

Αναστολή Εκπαιδευτικού ‘Εργου Λόγω της Διεξαγωγής των Ευρωπαϊκών Εκλογών 9/6/24

Ανακοινώνεται ότι λόγω της διεξαγωγής των ευρωπαϊκών εκλογών της 9ης Ιουνίου 2024, σύμφωνα με απόφαση της υπ’ αριθμ. 208/24-04-2024 συνεδρίασης Συγκλήτου, αναστέλλεται το εκπαιδευτικό έργο στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να διευκολυνθούν οι φοιτητές/τριες στην άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

Οι ημερομηνίες, προ και μετά το πέρας των εκλογών, είναι:

 • Παρασκευή 7 Ιουνίου 2024
 • Δευτέρα 10 Ιουνίου 2024

Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδημ. ‘Ετους 2024-2025

Πολυτεχνική  Σχολή

Πανεπιστήμιο  Δυτικής  Μακεδονίας

Τμήμα  Μηχανολόγων  Μηχανικών

Κατατακτήριες Εξετάσεις

ακαδημαϊκού έτους 2024-2025

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Η κατάταξη αποφοίτων ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ανώτερων Σχολών Διετούς Φοιτήσεως και Ανώτερων Σχολών υπερδιετούς Φοιτήσεως καθώς και Ισοτίμων Σχολών στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2024 – 2025 θα γίνει με κατατακτήριες εξετάσεις.

Η κατάταξη των πτυχιούχων θα γίνει από την Επιτροπή Κατατάξεων με εξετάσεις σε τρία μαθήματα, τα εξής:

 • Μαθηματικά
 • Φυσική
 • Χημεία

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στην παρακάτω ύλη:

ΥΛΗ  ΦΥΣΙΚΗΣ

 ΓΙΑ  ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  202425

 

 1. Κινηματική σε μια και δυο διαστάσεις:

Θέση, μετατόπιση, ταχύτητα και επιτάχυνση. Διανυσματική φύση της ταχύτητας και επιτάχυνσης. Σχετική θέση και ταχύτητα. Ευθύγραμμη ομαλή και ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση (ελεύθερη πτώση, κατακόρυφη βολή). Πλάγια βολή. Κυκλική κίνηση. Γωνιακή ταχύτητα και επιτάχυνση. Κεντρομόλος επιτάχυνση.

 1. Στατική:

Η δύναμη ως το αίτιο που προκαλεί κίνηση. Διανυσματική φύση των δυνάμεων. Ισορροπία δυνάμεων. Δυνάμεις βάρους, κάθετης αντίδρασης, τριβής, ελατηρίου. Ροπή σε 2 διαστάσεις. Η αρχή του μοχλού. Ισορροπία στερεού σώματος σε 2 διαστάσεις. Κέντρο μάζας. Εύρεση κέντρου μάζας με ολοκλήρωση.

 1. Οι νόμοι του Νεύτωνα:

Ο πρώτος νόμος του Νεύτωνα. Ο δεύτερος νόμος του Νεύτωνα, αδρανειακή μάζα. Τρίτος νόμος του Νεύτωνα. Ορμή, ώθηση, διατήρηση της ορμής. Έργο, κινητική ενέργεια, δυναμική ενέργεια. Θεώρημα μεταβολής κινητικής ενέργειας. Διατήρηση της ενέργειας. Διαγράμματα δυναμικής ενέργειας. Σταθερό και ασταθές σημείο ισορροπίας. Διατήρηση ορμής και στροφορμής. Σύστημα κέντρου μάζας, ελαστικές και μη-ελαστικές κρούσεις.

 1. Ταλαντώσεις:

Απλή αρμονική κίνηση. Ο αρμονικός ταλαντωτής. Ταλαντώσεις με απόσβεση (φθίνουσα, κρίσιμη απόσβεση, υπεραπόσβεση). Εξαναγκασμένη ταλάντωση με αρμονική διέγερση, συντονισμός.

 1. Κυκλικές τροχιές — Βαρύτητα – Περιστροφή στερεού σώματος:

Κεντρομόλος δύναμη και παραδείγματα (οριζόντια στροφή, στροφή σε δρόμο με κλίση, κατακόρυφος κύκλος, κωνικό εκκρεμές). Ο νόμος της παγκόσμιας βαρύτητας. Κυκλικές τροχιές στο βαρυτικό πεδίο. Βαρυτικό δυναμικό και ενέργεια. Η βαρύτητα ως συντηρητικό πεδίο. Μεταφορική,  περιστροφική και σύνθετη κίνηση στερεού σώματος σε 2 διαστάσεις. Κύλιση. Ροπή αδράνειας. Υπολογισμός της ροπής αδράνειας. Θεώρημα των παραλλήλων αξόνων. Περιστροφική κινητική ενέργεια. Στροφορμή στερεού. 2ος νόμος του Νεύτωνα για περιστροφική κίνηση και κύλιση. Έργο ροπής. Θεώρημα έργου ενέργειας στην περιστροφική κίνησης. Κύλιση σε οριζόντιο και κεκλιμένο επίπεδο. Το φυσικό εκκρεμές.

ΥΛΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΓΙΑ  ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 202425

Διανυσματικός λογισμός: Ορισμός και πράξεις διανυσμάτων, συνημίτονα κατεύθυνσης, εσωτερικό-εξωτερικό και μεικτό γινόμενο διανυσμάτων, συντεταγμένες στο χώρο, διανύσματα και απόσταση στο χώρο, παραμετρικές εξισώσεις, εξισώσεις ευθειών και επιπέδων στο χώρο, μήκος τόξου για καμπύλες στο χώρο.

Πραγματικές συναρτήσεις: πράξεις συναρτήσεων, ιδιότητες, είδη συναρτήσεων, τριγωνομετρικές, εκθετικές, λογαριθμικές και υπερβολικές συναρτήσεις, αντίστροφες τριγωνομετρικές συναρτήσεις.

Όρια και συνέχεια συναρτήσεων.

Παράγωγοι συναρτήσεων και εφαρμογές αυτών. Μερικές παράγωγοι συναρτήσεων πολλών μεταβλητών.

Ολοκληρώματα: Παράγουσα, αόριστο ολοκλήρωμα, τεχνικές ολοκλήρωσης, ιδιότητες ολοκληρώματος Riemann, ορισμένο ολοκλήρωμα, ιδιότητες, θεωρήματα ολοκληρωτικού λογισμού, βασικοί τρόποι υπολογισμού ορισμένων ολοκληρωμάτων, γενικευμένα ολοκληρώματα.

Ακολουθίες πραγματικών αριθμών: Μονότονες-φραγμένες, σύγκλιση, όρια, υπακολουθίες, βασικές ακολουθίες.

Σειρές πραγματικών αριθμών: Ιδιότητες σειρών, κριτήρια σύγκλισης, κατηγορίες σειρών.

Δυναμοσειρές.

   Βιβλιογραφία:

– Θ. Ρασσιάς, Μαθηματικά Ι β έκδοση, Εκδόσεις Τσότρας, 2018, ISBN 978-618-5066-76-5.

– Joel Hass, Christopher Heil, Maurice D. Weir, THOMAS ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ, 2018, ISBN 978-960-524-515-3

-Λογισμός Συναρτήσεων μιας Μεταβλητής & Γραμμική Άλγεβρα, Ν. Μυλωνάς, Χ. Σχοινάς, Γ. Παπασχοινόπουλος, Εκδόσεις Α. Τζιόλα, 2016.

-Πραγματική Ανάλυση 2η Έκδοση, Δ. Γεωργίου, Σ. Ηλιάδης, Α. Μεγαρίτης, Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοι Α.Ε. 2017.

-Διαφορικός και Ολοκληρωτικός λογισμός, Frank Ayres Jr., Elliot Mendelson, Κλειδάριθμος, 2008.

ΥΛΗ  ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΓΙΑ  ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  2024-25

Εισαγωγή στις βασικές αρχές της δομής του ατόμου

Κβαντομηχανική προσέγγιση του ατόμου

Ηλεκτρονιακή διαμόρφωση των ατόμων

Περιοδικό σύστημα των στοιχείων

Ιοντικός δεσμός

Ομοιοπολικός δεσμός

Μοριακή γεωμετρία

Η θεωρία δεσμού σθένους

Υβριδισμός

Θεωρία μοριακών τροχιακών

Μεταλλικός δεσμός

Διαμοριακές δυνάμεις

Χημική κινητική

Χημική ισορροπία

Διαλύματα

Οξέα – βάσεις – άλατα

Οξειδοαναγωγή ηλεκτροχημεία

Βιβλιογραφία:

 • Brown T. – LeMay E. – Burste B. – Murphy C. – Woodward P. – Stoltzfus M., «Γενική Χημεία», 13η Έκδοση, Κωδικός Εύδοξος: 50655974
 • Νικόλαος Χατζηλιάδης, «Εισαγωγή στην ανόργανη και γενική Χημεία», Κωδικός Εύδοξος: 68407230
 • Νικόλαος Κλούρας,  «Βασική Ανόργανη Χημεία», Κωδικός Εύδοξος: 5935
 • Μιχαήλ Ι. Κονσολάκης, «Γενική Χημεία – Θεωρία & Εφαρμογές», Κωδικός Εύδοξος: 22791796
 • Darell Ebbing, Steven Gammon, «Γενική Χημεία», Κωδικός Εύδοξος: 5697
 • Robinson Jill K., McMurry John Ε., Fay Robert C., «Γενική Χημεία», Κωδικός Εύδοξος: 112691121

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ

  Αίτηση μπορούν να υποβάλουν απόφοιτοι τμημάτων ΑΕΙ, απόφοιτοι τμημάτων ΤΕΙ, απόφοιτοι Ανώτερων Σχολών Διετούς Φοιτήσεως, Ανώτερων Σχολών Υπερδιετούς Φοιτήσεως αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων υπουργείων καθώς και κάτοχοι τίτλων ισοτίμων προς αυτά .

  Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι., Ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων σπουδαστών.

  Δεν επιτρέπεται επιλογή υποψηφίων που ισοβαθμούν με τον τελευταίο κατατασσόμενο ως υπεράριθμων.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος κατά το χρονικό διάστημα 1/11/2024 – 15/11/2024 και κατά τις ώρες : 11.00-13.00. Η αίτηση πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από:

 1. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης των σπουδών.
 2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων.

  Οι απόφοιτοι Πανεπιστημίων εξωτερικού θα υποβάλλουν επί πλέον και Βεβαίωση Ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από το Δ.Ο.Α.Τ.ΑΠ. ή από Όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης τίτλου σπουδών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  Περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος (Πολυτεχνειούπολη, περιοχή ΖΕΠ, Κοζάνη 50100) και στα τηλέφωνα 24610-56604, 24610-56601, καθημερινά 11:00 – 13:00, από τον Οκτώβριο του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025.

Ορκωμοσία Τελειοφοίτων 23 Απριλίου 2024

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ

 ΤΡΙΤΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024

Ενημερώνουμε τους υποψήφιους διπλωματούχους ότι η τελετή ορκωμοσίας τελειόφοιτων θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23 Απριλίου 2024 με φυσική παρουσία.

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος που έχουν τελειώσει τις υποχρεώσεις τους (μαθήματα, εξέταση διπλωματικής εργασίας) και επιθυμούν να ορκιστούν την παραπάνω ημερομηνία, να αποστείλουν αίτηση (επισυνάπτεται) στη Γραμματεία του τμήματος στο atzika@uowm.gr από την Παρασκευή 22-03-2024 έως και την Τρίτη 26-03-2024. Επίσης θα πρέπει, υποχρεωτικά, να αποστείλουν την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (ΠΑΣΟ) με ταχυδρομείο ή courier στην γραμματεία του τμήματος.

Όσοι επιθυμούν την έκδοση και παραλαβή παπύρου, θα πρέπει να καταθέσουν το χρηματικό ποσό των 20€ στον Λογαριασμό του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στην Εθνική Τράπεζα, IBAN: GR7401103770000037754073973, με την εξής αιτιολογία: «ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ_80677_ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΠΑΠΥΡΟΥ».

Επίσης, θα πρέπει να προβούν σε υποχρεωτική ηλεκτρονική εγγραφή αποφοίτων, στο γραφείο διασύνδεσης, στη διεύθυνση: https://alumni.uowm.gr/. Η εγγραφή πραγματοποιείται με το προσωπικό email και όχι με το ακαδημαϊκό, καθώς το δεύτερο παύει να ισχύει μετά το πέρας των σπουδών.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ…

                                                                                                     από το Τμήμα

Invited lecture by Prof. Adrian Bejan (Duke University) Title: Freedom and Evolution

Prof. Adrian Bejan is a an internationally celebrated academic and further details about him and his talk can be found in the attached document. The invited lecture is offered under the auspices of the Masters program “Hydrogen: Science & Technology” and is available for the students of the Engineering School and for the public. The lecture will be broadcasted online through Zoom and will be shown live in the amphitheater ΑΠ3-8 in the Engineering Campus. The interested audience can watch the lecture online through the following link: https://zoom.us/my/uowm.mpx ] Meeting ID: 980 505 9940

Brief presenter bio:
Professor Adrian Bejan is an internationally celebrated academic who has been the recipient of many prestigious international awards, e.g., the Benjamin Franklin Medal 2018 and the Humboldt Research Award 2019. All his degrees are from MIT. His research covers engineering science and applied physics:
thermodynamics, heat transfer, convection, design, and evolution in nature. He is ranked among the top 0.01% of the most cited and impactful world scientists (and top 10 in Engineering worldwide). He is the author of 30 books and 700 peer-referred articles. His h-index is 111 with 92,000 citations on Google Scholar. He received 18 honorary doctorates from universities in 11 countries. Professor Bejan has had an indelible impact across multiple academic fields due to his clarifying ideas on a wide range of topics: life and evolution as physics, design in nature, constructal law, entropy generation minimization, scale analysis, heatlines, and many more.

Brief summary of the lecture
Professor Adrian Bejan’s lecture will explore familiar designs found all around and inside us (such as the ‘trees ’of river basins, human lungs, blood and city traffic). All flow systems are driven by power from natural engines everywhere and are endlessly shaped because of freedom. People, like everything else that moves on earth, are driven by power derived from our “engines” that consume fuel, food, and solar heating. Movement dissipates the power completely and changes its configuration constantly for greater access, economies of scale, efficiency, innovation and life. These ideas are captured in
Professor Bejan’s 2020 book, Freedom and Evolution: Hierarchy in Nature, Society and Science. His lecture will provide both reflections and updates on these far-reaching ideas.