Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη Εκπροσώπων Φοιτητών στα Συλλογικά ‘Όργανα του ΠΔΜ

Από: Εκπρόσωποι Φοιτητών   

    11/01/2022        

ΘΕΜΑ: <<ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ( ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ, ΜΕΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ, ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ) ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ>>

 Έχοντας υπόψη:

 1. Τα άρθρα: 13 παρ. 1 εδ. ε΄(Σύγκλητος), 17 παρ. 1 εδ. γ΄(Γενική Συνέλευση Σχολής), 18 παρ. 1 εδ. γ΄(Κοσμητεία), 21 παρ. 1 εδ. γ΄(Συνέλευση Τμήματος) και 26 παρ. 1 εδ. γ΄(Γενική Συνέλευση Τομέα) του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017).
 2. Την Υ.Α. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ 3255/τ.Β΄/15-09-2017) όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 191014/Ζ1/07-11-2017 (ΦΕΚ 3969/τ.Β΄/13-11-2017).
 1. Τις διατάξεις του Ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 70/τ.Α’/07-05-2019).
 2. Την υπ΄αριθμ. 5204/11-11-2021 Υπουργική απόφαση για τη λειτουργία της ψηφιακής κάλπης «ΖΕΥΣ» (ΦΕΚ 5244/τ.Β΄/12-11-2021).
 3. Την υπ’ αριθμ. 147084/Ζ1/2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των εκλογικών διαδικασιών των οργάνων των Α.Ε.Ι.- Ρύθμιση των τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ 5364/τ.Β΄/19-11-2021).
 4. Την απόφαση Δ3/ΠΣ51/29-06-2021 του Πρυτανικού Συμβουλίου όπου αποφασίστηκε ομόφωνα να ορίζεται ανά ημερολογιακό έτος η θητεία των εκπροσώπων των Φοιτητών, των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.ΤΕ.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και διοικητικών υπαλλήλων στα Συλλογικά Όργανα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας μετά τη διεξαγωγή εκλογών.

 

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 09/01/2022 ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ “ZOOM MEETINGS”, ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΜΕ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ Π.Δ.Μ. ΣΤΙΣ 02/02/2022. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΒΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ , ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ «ΖΕΥΣ».

  

ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 1. ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΘΗΤΕΙΑ. 

 1. ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ, ΠΟΥ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ. 

 1. ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΤΟΥΣ. 

 1. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΙΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΤΟΥΣ. 

 1. ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΩΝ

ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΤΟΥ.Σ 

 1. ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΤΟΥΣ.

  

Η εκλογή γίνεται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία.

Οι υποψηφιότητες θα γίνονται δεκτές από 13/01/22 έως 23/01/22 με αίτηση(να αναγράφονται τα στοιχεία του φοιτητή καθώς και το όργανο στο οποίο θέλει να θέσει υποψηφιότητα) που θα αποστέλλεται στο email: lx31845@uowm.gr(Λαζαρίδης Αριστείδης)

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαζαρίδης Αριστείδης (πρόεδρος)

Βασίλης Χουτζιούμης(μέλος)

Χρήστος Μπούρας(μέλος)

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΔΑΛΛΑ ΜΑΡΙΑ

ΚΙΟΥΣΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΦΑΝΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΧΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΖΑΝΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΒΑΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΣΚΟΥΡΑΣ ΡΑΦΑΗΛ

ΛΑΣΚΑΡΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΕΒΕΛΙΝΑ

ΕΜΜΑΝΟΥΙΛΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ

ΣΙΝΟ ΣΕΡΤΖΙΟ

ΓΙΕΜΕΝΙΝΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΡΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Σεμινάρια γραφής – ανάγνωσης – σχεδιασμού ακαδημαϊκών κειμένων

Αγαπητοί φοιτητές,
Σας ενημερώνουμε ότι στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών θα διεξαχθεί για δεύτερη χρονιά διαδικτυακός κύκλος σεμιναριακών μαθήματων/webinars σχετικά με τη γραφή, την ανάγνωση και τον σχεδιασμό ακαδημαϊκών – επιστημονικών κειμένων. Ενημερωθείτε στο ακόλουθο link academic_writing_2022

Παράταση Δήλωσης Συγγραμμάτων Χειμερινού Εξ. ’21-’22

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

             

                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ  ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-22

Σύμφωνα με το έγγραφο: https://eudoxus.gr/files/Nea_Paratasi_Dianomis_Xeimerinou_2021.pdf  του Υπουργείου Παιδείας, παρατείνεται η διανομή συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο έως τις 01/02/2022.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής του Ευδόξου.

                                                                                                                         Από το Τμήμα

Πρόγραμμα Υποτροφιών Ελληνο-Βρετανικής Συνεργασίας για το Ακαδημαϊκό ‘Ετος 2021-2022