ΠΑΡΑΤΑΣΗ Αξιολόγησης διδακτικού έργου για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2019-20

ΠΑΡΑΤΑΣΗ Αξιολόγησης διδακτικού έργου για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2019-20

Παρατείνεται  η ηλεκτρονική αξιολόγηση του διδακτικού έργου των Τμημάτων του Π.Δ.Μ., για το εαρινό εξάμηνο 2019-2020, από τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Η αξιολόγηση θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 05/06/2020.

Παρακαλούνται οι φοιτητές του Τμήματος να προβούν στην αξιολόγηση του διδακτικού έργου ακολουθώντας το σύνδεσμο http://qa.uowm.gr/ προκειμένου να προβούν στην αξιολόγηση.

(δείτε τις οδηγίες συμπλήρωσης…) Παράταση αξιολόγησης διδακτικού έργου

Νέο ΠΜΣ στην «Προηγμένη Μηχανική Ενεργειακών Συστημάτων»

Π.Μ.Σ. «Προηγμένη Μηχανική Ενεργειακών Συστημάτων» 

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την έναρξη νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Προηγμένη Μηχανική Ενεργειακών Συστημάτων».

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με ΦΕΚ Β’ 4501/09-12-2019 έγκρισης, ξεκινά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, έχει διάρκεια τρία (3) εκπαιδευτικά εξάμηνα. Προσφέρει στους φοιτητές στέρεα επιστημονική γνώση και πρακτικές δεξιότητες στις βασικές αρχές και τεχνολογίες, αλλά και την εμβάθυνση σε προηγμένες μεθόδους ανάλυσης, σχεδιασμού, βελτιστοποίησης και ελέγχου ενεργειακών συστημάτων. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτούνται συνολικά 90 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους ΑΕΙ που προέρχονται από Τμήματα Μηχανικών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Πιο συγκεκριμένα, απευθύνεται σε απόφοιτους Διπλωματούχους Μηχανικούς Σχολών Πολυτεχνείων ή Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών Πανεπιστημίων και Πτυχιούχους Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΕΙ. Κατ΄ εξαίρεση γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ που προέρχονται από άλλα Τμήματα, αν τεκμηριώνουν πολυετή επαγγελματική εμπειρία καταλλήλου επιπέδου σε σχετικά αντικείμενα.

Ρυθμίσεις σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου για το εαρινό εξάμηνο 2019-2020

Ρυθμίσεις σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου, τη διενέργεια κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων, την πρακτική άσκηση φοιτητών και τη διεξαγωγή των εξετάσεων κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

δείτε το ΦΕΚ…

Αξιολόγηση διδακτικού έργου για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2019-20

Την Παρασκευή 22/05/2020 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική αξιολόγηση του διδακτικού έργου των Τμημάτων του Π.Δ.Μ., για το εαρινό εξάμηνο 2019-2020, από τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Η αξιολόγηση θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 29/05/2020.

Παρακαλούνται οι φοιτητές του Τμήματος να προβούν στην αξιολόγηση του διδακτικού έργου ακολουθώντας το σύνδεσμο http://qa.uowm.gr/ προκειμένου να προβούν στην αξιολόγηση.

(δείτε τις οδηγίες συμπλήρωσης…) 

Ανακοίνωση της κατ’ οίκον Παράδοσης Φοιτητικών Συγγραμμάτων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-20

Σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν με τη νέα διαδικασία την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 26 Απριλίου 2020. Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας *δεν* θα είναι δυνατό να υποβληθεί καμία νέα δήλωση ή να τροποποιηθεί κάποια ήδη υποβληθείσα.

Στη δήλωσή τους οι φοιτητές, θα πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα απαιτούμενα πεδία της «Υποχρεωτικής Δήλωσης Διεύθυνσης» για την κατ’ οίκον παράδοση των συγγραμμάτων που θα επιλέξουν.

Η κατ’οίκον παράδοση των δηλωθέντων συγγραμμάτων από τους εκδοτικούς οίκους, θα ξεκινήσει την Δευτέρα 27 Απριλίου 2020 και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

                                                                                                                       Από το Τμήμα

Ανακοίνωση για τα Συγγράμματα του Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                         ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-2020                      

Σας ενημερώνουμε ότι  η δήλωση των διδακτικών βιβλίων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-20,  θα πραγματοποιηθεί σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα.

Θα πραγματοποιηθεί  κατ’ οίκον διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς τους δικαιούχους φοιτητές, με διαδικασίες για τις οποίες θα ενημερωθείτε.

Παρακαλούμε να παρακολουθείτε τις σχετικές ανακοινώσεις.

(δείτε το ΦΕΚ…)

                                                                                                                                                                      Από το Τμήμα

Ανακοίνωση εξ αποστάσεως Μαθήματος «Τεχνικοοικονομική Μελέτη»

Όσοι φοιτητές του τμήματος Μηχανολόγων μηχανικών έχουν δηλώσει το μάθημα επιλογής Τεχνικοοικονομική μελέτη – 352 μπορούν να γραφτούν στο eclass του μαθήματος Σχεδιασμός Χημικών Εγκαταστάσεων Ι (ENVENG155) του τμήματος Χημικών μηχανικών. Η τηλεκπαίδευση στο συγκεκριμένο μάθημα γίνεται με τη χρήση της εφαρμογής Zoom σύμφωνα με τις οδηγίες που σας έχουν δοθεί.

Το επόμενο μάθημα είναι την Τρίτη στις 31/3, ώρες 12-2. Το μάθημα συμπεριλαμβάνει και υποχρεωτικές εργασίες υπο τη μορφή ασκήσεων και μικρών πρότζεκτ, έχουν ήδη δοθεί οι πρώτες ασκήσεις για αυτό όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να το παρακολουθήσουν να μεριμνήσουν άμεσα. Για απορίες και προβλήματα μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα με το διδάσκοντα στο mail: kkalogia@hotmail.gr 

Ο διδάσκων

Κώστας Καλογιάννης