Νέο ΠΜΣ στην «Προηγμένη Μηχανική Ενεργειακών Συστημάτων»

Π.Μ.Σ. «Προηγμένη Μηχανική Ενεργειακών Συστημάτων» 

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την έναρξη νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Προηγμένη Μηχανική Ενεργειακών Συστημάτων».

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με ΦΕΚ Β’ 4501/09-12-2019 έγκρισης, ξεκινά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, έχει διάρκεια τρία (3) εκπαιδευτικά εξάμηνα. Προσφέρει στους φοιτητές στέρεα επιστημονική γνώση και πρακτικές δεξιότητες στις βασικές αρχές και τεχνολογίες, αλλά και την εμβάθυνση σε προηγμένες μεθόδους ανάλυσης, σχεδιασμού, βελτιστοποίησης και ελέγχου ενεργειακών συστημάτων. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτούνται συνολικά 90 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους ΑΕΙ που προέρχονται από Τμήματα Μηχανικών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Πιο συγκεκριμένα, απευθύνεται σε απόφοιτους Διπλωματούχους Μηχανικούς Σχολών Πολυτεχνείων ή Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών Πανεπιστημίων και Πτυχιούχους Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΕΙ. Κατ΄ εξαίρεση γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ που προέρχονται από άλλα Τμήματα, αν τεκμηριώνουν πολυετή επαγγελματική εμπειρία καταλλήλου επιπέδου σε σχετικά αντικείμενα.

Ρυθμίσεις σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου για το εαρινό εξάμηνο 2019-2020

Ρυθμίσεις σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου, τη διενέργεια κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων, την πρακτική άσκηση φοιτητών και τη διεξαγωγή των εξετάσεων κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

δείτε το ΦΕΚ…

Αξιολόγηση διδακτικού έργου για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2019-20

Την Παρασκευή 22/05/2020 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική αξιολόγηση του διδακτικού έργου των Τμημάτων του Π.Δ.Μ., για το εαρινό εξάμηνο 2019-2020, από τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Η αξιολόγηση θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 29/05/2020.

Παρακαλούνται οι φοιτητές του Τμήματος να προβούν στην αξιολόγηση του διδακτικού έργου ακολουθώντας το σύνδεσμο http://qa.uowm.gr/ προκειμένου να προβούν στην αξιολόγηση.

(δείτε τις οδηγίες συμπλήρωσης…) 

Ανακοίνωση της κατ’ οίκον Παράδοσης Φοιτητικών Συγγραμμάτων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-20

Σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν με τη νέα διαδικασία την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 26 Απριλίου 2020. Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας *δεν* θα είναι δυνατό να υποβληθεί καμία νέα δήλωση ή να τροποποιηθεί κάποια ήδη υποβληθείσα.

Στη δήλωσή τους οι φοιτητές, θα πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα απαιτούμενα πεδία της «Υποχρεωτικής Δήλωσης Διεύθυνσης» για την κατ’ οίκον παράδοση των συγγραμμάτων που θα επιλέξουν.

Η κατ’οίκον παράδοση των δηλωθέντων συγγραμμάτων από τους εκδοτικούς οίκους, θα ξεκινήσει την Δευτέρα 27 Απριλίου 2020 και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

                                                                                                                       Από το Τμήμα

Ανακοίνωση για τα Συγγράμματα του Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                         ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-2020                      

Σας ενημερώνουμε ότι  η δήλωση των διδακτικών βιβλίων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-20,  θα πραγματοποιηθεί σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα.

Θα πραγματοποιηθεί  κατ’ οίκον διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς τους δικαιούχους φοιτητές, με διαδικασίες για τις οποίες θα ενημερωθείτε.

Παρακαλούμε να παρακολουθείτε τις σχετικές ανακοινώσεις.

(δείτε το ΦΕΚ…)

                                                                                                                                                                      Από το Τμήμα

Ανακοίνωση εξ αποστάσεως Μαθήματος «Τεχνικοοικονομική Μελέτη»

Όσοι φοιτητές του τμήματος Μηχανολόγων μηχανικών έχουν δηλώσει το μάθημα επιλογής Τεχνικοοικονομική μελέτη – 352 μπορούν να γραφτούν στο eclass του μαθήματος Σχεδιασμός Χημικών Εγκαταστάσεων Ι (ENVENG155) του τμήματος Χημικών μηχανικών. Η τηλεκπαίδευση στο συγκεκριμένο μάθημα γίνεται με τη χρήση της εφαρμογής Zoom σύμφωνα με τις οδηγίες που σας έχουν δοθεί.

Το επόμενο μάθημα είναι την Τρίτη στις 31/3, ώρες 12-2. Το μάθημα συμπεριλαμβάνει και υποχρεωτικές εργασίες υπο τη μορφή ασκήσεων και μικρών πρότζεκτ, έχουν ήδη δοθεί οι πρώτες ασκήσεις για αυτό όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να το παρακολουθήσουν να μεριμνήσουν άμεσα. Για απορίες και προβλήματα μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα με το διδάσκοντα στο mail: kkalogia@hotmail.gr 

Ο διδάσκων

Κώστας Καλογιάννης 

Αναστολή Πρακτικής Άσκησης

Αναστολή Πρακτικής Άσκησης 

Λαμβάνοντας υπόψη την έκτακτη κατάσταση με την εμφάνιση του ιού COVID-19, την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10.3.2020 (Β ́783) και τις οδηγίες του Υφυπουργού Παιδείας κ. Διγαλάκη (Αρ. Πρωτ. 117/17.03.2020),

η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με την υπ’ αριθμ. Γ1/Σ107/18-03-2020 απόφαση:

αναστέλλει κατά το επόμενο χρονικό διάστημα την Πρακτική Άσκηση, που πραγματοποιείται είτε μέσω ΟΑΕΔ είτε μέσω ΕΣΠΑ, για όλους τους φοιτητές και μέχρι νεότερης απόφασης σε όλους τους φορείς απασχόλησης, δημόσιους και  ιδιωτικούς. Συγκεκριμένα, αναστέλλεται η Πρακτική Άσκηση για όλους τους φοιτητές, είτε αυτοί διεξάγουν ήδη την πρακτική τους άσκηση είτε πρόκειται να ξεκινήσουν από 01-04-2020. Διευκρινίζεται ότι η διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης θα συνεχιστεί κατόπιν τροποποίησης των Ειδικών Συμβάσεων για το εναπομείναν διάστημα με νεότερη απόφαση.

Παρακαλούμε να ενημερώνεστε από την κεντρική ιστοσελίδα του ΠΔΜ.

Από το Τμήμα Σπουδών, Πρακτικής Άσκησης και Σταδιοδρομίας του ΠΔΜ


Επίσης σας διευκρινίζουμε, ότι με απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κ. Θεόδωρου Θεοδουλίδη, οι Φοιτητές που είχαν  αρχίσει την Πρακτική τους Άσκηση τον Οκτώβριο του 2019,  παρακαλούνται να ζητήσουν από την Υπηρεσία  που έκαναν την Πρακτική τους Άσκηση  «ΒΕΒΑΙΩΣΗ πραγματοποίησης της Π.Α. για το διάστημα που βρίσκονταν στην Υπηρεσία τους μέχρι  και την τελευταία ημέρα παρουσίας τους στον μήνα Μάρτιο η οποία και θα θεωρηθεί ως η τελευταία ημέρα Πρακτικής τους Άσκησης.        ( π.χ  για το διάστημα από 1-10-2019 μέχρι 20-3-2020)

Η βεβαίωση αυτή θα θεωρηθεί για το Πανεπιστήμιο ως ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ,έστω και εάν υπολείπονται κάποιες ημέρες  μέχρι  τις 31 Μαρτίου 2020, για την ολοκλήρωση του εξαμήνου, (180 ημέρες) αλλά και των ενσήμων τους (150 ένσημα). Οι φοιτητές δεν θα αποζημιωθούν  από τις Επιχειρήσεις για τις ημέρες αυτές και ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ μεταξύ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και των Εταιρειών  για το υπόλοιπο των ημερών αυτών.

Ενημέρωση προς τους Φοιτητές

Αγαπητοί φοιτητές του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών,

Τις τελευταίες εβδομάδες, η κοινωνία μας δοκιμάζεται, ερχόμενη αντιμέτωπη με πρωτοφανείς καταστάσεις και πρωτόγνωρα δεδομένα. Η Πανεπιστημιακή κοινότητα καλείται να λειτουργήσει στο πλαίσιο των νέων συνθηκών που διαμορφώνονται και αλλάζουν δυναμικά μέρα με τη μέρα. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω πως όλοι οι Ακαδημαϊκοί Δάσκαλοι κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε η πρωτοφανής αυτή κρίση να επηρεάσει τους φοιτητές κατά το λιγότερο δυνατόν.

Ήδη, όπως γνωρίζετε, οι διπλωματικές εργασίες παρουσιάζονται εξ αποστάσεως σε συνεργασία με τους επιβλέποντες καθηγητές σας και η φυσική παράδοση του κειμένου μπορεί να γίνει εκ των υστέρων, όταν οι συνθήκες βελτιωθούν.
Επιπλέον, όσον αφορά τα διπλώματα των τελειόφοιτων, και αυτά θα δοθούν εγκαίρως σε όλους όσοι θα ορκίζονταν. Φυσικά, τελετή ορκωμοσίας δε θα γίνει όπως την ξέραμε, αλλά, είτε τα διπλώματά σας θα παραλαμβάνονται από τη γραμματεία μετά την 1η Απριλίου 2020, είτε θα υπάρξει μια mini τελετή για τον καθένα σας όπου θα μπορείτε να ορκίζεστε παρουσία μόνο του Προέδρου, της γραμματείας και ίσως ενός – δύο πολύ δικών σας ανθρώπων (π.χ. γονιών) εφόσον το επιθυμείτε. Θα φανεί πού θα καταλήξουμε τις επόμενες ημέρες.

Επίσης, αποφασίστηκε να ανασταλεί κατά το επόμενο χρονικό διάστημα η Πρακτική Άσκηση, που πραγματοποιείται είτε μέσω ΟΑΕΔ είτε μέσω ΕΣΠΑ, για όλους τους φοιτητές και μέχρι νεότερης απόφασης σε όλους τους φορείς απασχόλησης, δημόσιους και ιδιωτικούς. Συγκεκριμένα, αναστέλλεται η Πρακτική Άσκηση για όλους τους φοιτητές, είτε αυτοί διεξάγουν ήδη την πρακτική τους άσκηση είτε πρόκειται να ξεκινήσουν από 1η Απριλίου 2020. Διευκρινίζεται ότι η διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης θα συνεχιστεί κατόπιν τροποποίησης των Ειδικών Συμβάσεων για το εναπομείναν διάστημα με νεότερη απόφαση.

Τέλος, όλα τα μαθήματα επανεκκινούν την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020, αλλά όχι με την παραδοσιακή μορφή διδασκαλίας, αλλά με εξ αποστάσεως διδασκαλία (τηλεδιασκέψεις), βάσει του νέου Προγράμματος Μαθημάτων που θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματός μας. Θα πρέπει όλοι σας να φροντίσετε να είστε εγγεγραμμένοι στο eclass των μαθημάτων σας ώστε να ενημερώνεστε άμεσα για τα μαθήματα του ενδιαφέροντός σας, καθώς και να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις του Τμήματος αλλά και του Ιδρύματος, όπου θα αναρτώνται αναλυτικές οδηγίες.

Θα ήθελα να τονίσω πως είναι ύψιστη η σημασία της συμμετοχής και της καλής διάθεσης όλων ανεξαιρέτως. Αυτό που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας και η Πανεπιστημιακή Κοινότητα, δεν είναι απλώς ο κίνδυνος να χαθεί ένα εξάμηνο. Αυτό που αντιμετωπίζουμε όλοι μαζί είναι κάτι άκρως σημαντικότερο. Η προσπάθειά μας και όλες μας οι ενέργειες δεν έχουν ως στόχο μόνο τη διάσωση ενός εξαμήνου σπουδών. Οι προσπάθειες όλων μας θα πρέπει να γιγαντώνουν τη φωνή της Ακαδημαϊκής Κοινότητας απέναντι σε οτιδήποτε φαίνεται ικανό να διαταράξει την κοινωνική συνοχή, τις αξίες και τα ιδανικά μας. Είναι η προσπάθεια να δίνουμε κουράγιο και να καταπολεμούμε τον φόβο των μεγαλυτέρων που απειλούνται περισσότερο, αλλά και να δίνουμε έμπνευση στους νεότερους. Είναι η προσπάθεια να μην υποκύπτουμε στην απραξία και παραδοθούμε αδρανείς κλεισμένοι στα σπίτια μας.

Εύχομαι σε όλους καλό κουράγιο τις δύσκολες αυτές ώρες. Ελπίζω να δούμε όλοι μας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε ως ευκαιρία να εμπλουτίσουμε τις ψηφιακές μας δεξιότητες, ως δυνατότητα να στείλουμε προς πάσα κατεύθυνση το μήνυμα της αισιοδοξίας και όχι ως πρόφαση για φυγοπονία και εφησυχασμό.

Να είστε όλοι καλά, καλό κουράγιο, με χαμόγελο και αισιοδοξία.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος,
Γιώργος Νενές