Ενεργοποίηση Ακαδημαϊκού λογαριασμού (username/password) για Πρωτοετείς φοιτητές

Σας ενημερώνουμε ότι, οι πρωτοετείς φοιτητές όλων των Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχουν τη δυνατότητα απόκτησης ιδρυματικού λογαριασμού (username-password) κάνοντας είσοδο στη διεύθυνση https://uregister.uowm.gr.

—> Δείτε το αναλυτικό βίντεο εδώ για τη διαδικασία εγγραφής

Οδηγίες έχουν αναρτηθεί στη διεύθυνση: https://noc.uowm.gr/www/newstudents/

Ο ιδρυματικός λογαριασμός των φοιτητών απαιτείται για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου:

α) για την είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ιδρύματος προκειμένου να υποβάλουν αίτηση χορήγησης δωρεάν σίτισης.

Αιτήσεις για τη χορήγηση δωρεάν σίτισης θα υποβάλλονται στη διεύθυνση: https://applications.uowm.gr

β) για την αίτηση λήψης της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας (πάσο)

Αιτήσεις για την απόκτηση ακαδημαϊκής ταυτότητας θα υποβάλλονται στη διεύθυνση: https://academicid.minedu.gov.gr/

γ) για Υπηρεσία ολοκληρωμένης διαχείρισης συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ στη διεύθυνση https://eudoxus.gr

δ) για την εγγραφή τους στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ECLASS στη διεύθυνση https://eclass.uowm.gr/modules/auth/altnewuser.php?auth=7

ε) για την υπηρεσία ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email). Οδηγίες υπάρχουν στη διεύθυνση https://noc.uowm.gr/www/services/email/

Ανακοινώνεται οι πρωτοετείς φοιτητές του ΠΔΜ θα πρέπει να επισκεφθούν την ηλεκτρονική διεύθυνση https://uregister.uowm.gr για να ενεργοποιήσουν τον λογαριασμό τους, προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους φοιτητές (Ηλεκτρονική Γραμματεία, e-class, email, Εύδοξος, Ακαδημαϊκή Ταυτότητα κ.λπ.).

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΗΔΗ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ UREGISTER ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤAI ΝΑ ΞΑΝΑΚΑΝΟΥΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Βασικές Υπηρεσίες (με ενιαίο username και password)

Ακαδημαϊκές Υπηρεσίες:

 • Ηλεκτρονική Γραμματεία (https://students.uowm.gr): πρόκειται για το portal των φοιτητών όπου υπάρχει η δυνατότητα προβολής των βασικών στοιχείων φοίτησης(Ονοματεπώνυμο, ΑΜ, Τμήμα κλπ), η δυνατότητα προβολής και υποβολής δηλώσεων μαθημάτων ανά εξάμηνο φοίτησης, η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για πιστοποιητικά (π.χ. πιστοποιητικό σπουδών, αναλυτικής βαθμολογίας κλπ) καθώς και η προβολή των βαθμολογημένων μαθημάτων του φοιτητή.
 • e-class (https://eclass.uowm.gr): πρόκειται για το portal των μαθημάτων όπου υπάρχει η δυνατότητα εύρεσης του απαραίτητου εκπαιδευτικού υλικού για κάθε μάθημα, η δυνατότητα ενημέρωσης μέσω ανακοινώσεων των διδασκόντων καθώς και η υποβολή των εργασιών ανά μάθημα. (κατά την πρώτη είσοδο στο eclass πρέπει να πατηθεί και εκεί εγγραφή σαν εκπαιδευόμενος με πιστοποίηση Μέσω Κεντρικής Πιστοποίησης (SSO), στη διεύθυνση https://eclass.uowm.gr/modules/auth/altnewuser.php?auth=7 χρησιμοποιώντας το ίδιο user name και password με τα οποία έχει γίνει η ενεργοποίηση λογαριασμού που αναφέρεται παρακάτω)
 • email (https://webmail.uowm.gr/students) πρόκειται για λογαριασμό email που παρέχει στους φοιτητές του το ΠΔΜ.
 • VPN (https://noc.uowm.gr/www/services/vpn)
 • WiFi (https://noc.uowm.gr/www/services/wifi)

Ομοσπονδιακές Υπηρεσίες:

Οι πιο βασικές ομοσπονδιακές υπηρεσίες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι φοιτητές είναι οι ακόλουθες:

 • Εύδοξος (http://eudoxus.gr): η συγκεκριμένη υπηρεσία παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα να δηλώσουν τα συγγράμματα προτίμησής τους για τα μαθήματα που έχουν δηλώσει
 • Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (https://academicid.minedu.gov.gr): η συγκεκριμένη υπηρεσία παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας – πάσο.
 • Okeanos (https://okeanos.grnet.gr): η συγκεκριμένη υπηρεσία παρέχει δωρεάν δικτυακό χώρο (50GB) στους φοιτητές του ΠΔΜ.

Υπενθύμιση Κωδικού

Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής ξεχάσει το password του (έπειτα από την ενεργοποίηση του λογαριασμού του) υπάρχει η δυνατότητα ανάκτησής του από την σελίδα https://mypassword.uowm.gr

Σημείωση: Για την ανάκτηση του κωδικού θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο το email ή τον αριθμό τηλεφώνου, που έχει δηλωθεί στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του όπως φαίνεται παρακάτω.

Οδηγίες Ενεργοποίησης Λογαριασμού

Η ενεργοποίηση του ιδρυματικού λογαριασμού γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://uregister.uowm.gr

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ενεργοποίησης πρέπει να  ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

 1. Μπαίνετε στη σελίδα https://uregister.uowm.gr και πατάτε στο “Ενεργοποίηση λογαριασμού τώρα!
 2. Επιλέγετε “Είμαι φοιτητής” και πατάτε στο “Έναρξη ενεργοποίησης
 3. Εισάγετε τον αριθμό του κινητού σας ή τη διεύθυνση email σας και πατάτε στο “Επόμενο”. Προσοχή: δεν χρειάζεται να βάλετε και τα δύο στοιχεία, αρκεί μόνο ο αριθμός κινητού ή μόνο το email.
 4. Στην επόμενη φόρμα πρέπει να εισάγετε το PIN που λάβαμε με sms ή με email
 5. Τέλος πρέπει να ορίσετε τον κωδικό πρόσβασης του ιδρυματικού σας λογαριασμού. Με τον ορισμό του κωδικού, ολοκληρώνεται η ενεργοποίηση του ιδρυματικού σας λογαριασμού και μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Σχετικά με τη διανομή κωδικών πρόσβασης στους φοιτητές για την πρόσβαση στον Ακαδημαϊκό τους λογαριασμό

Επειδή δεχόμαστε καθημερινά ερωτήματα απο τους φοιτητές σχετικά με τους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, σας ενημερώνουμε οτι ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες σύνδεσης των νέων λογαριασμών των πρωτοετών φοιτητών με το σύστημα Uregister για τη διανομή κωδικών πρόσβασης.

Οι Ακαδημαϊκοί Ηλεκτρονικοί Λογαριασμοί των πρωτοετών φοιτητών θα τους δίνουν τη δυνατότητα να κάνουν τις εξής διαδικασίες:

 • Πρόσβαση σε λογαριασμό email @uowm.gr
 • Πρόσβαση στην ιστοσελίδα απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας
 • Πρόσβαση στην ιστοσελίδα απόκτισης Ακαδημαϊκών Συγγραμάτων
 • Πρόσβαση στην σελίδα Φοιτητολογίου (όπου οι φοιτητές παρακολουθούν τις βαθμολογίες τους)
 • Άλλες υπηρεσίες του πανεπιστημίου

Σχετικά με τις αιτήσεις δωρεάν σίτισης που έχουν πάρει παράταση, με ημερομηνία λήξης …/…/…, το αντίστοιχο τμήμα είναι ενήμερο για την καθυστέρηση και σε περίπτωση που αργήσει η διανομή των κωδικών θα φροντίσει να μην υπάρξουν προβλήματα.

Επομένως καλούνται οι φοιτητές να ετοιμάσουν όλα τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τις αιτήσεις δωρεάν σίτισης, να τα ψηφιοποιήσουν για να τα έχουν έτοιμα, ούτως ώστε μόλις ενεργοποιηθεί η πρόσβαση τους να κινηθούν άμεσα, βάσει οδηγιών που θα αναρτηθούν.

Παρακαλούμε ελέγχετε καθημερινά το Site μας για νεότερα σχετικά με το θέμα αυτό.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της Πολυτεχνικής Σχολής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη συνεδρίαση της 279/05-09-2019 και 281/25-09-2019, αποφάσισε την προκήρυξη πέντε θέσεων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στα παρακάτω θέματα:

 • Αποτίμηση της συνεισφοράς διαφόρων κυτταρικών δομών, στην μηχανομορφοτροπή εξωγενών φορτίων στις βιοφυσικές τους αποκρίσεις.
 • Βελτιστοποίηση σύνθετων ικριωμάτων, με μίκρο-δομημένα ιεραρχικά χαρακτηριστικά, για εφαρμογές ιστομηχανικής.
 • Βελτιστοποίηση της κατεργασιμότητας σε κατεργασίες αποβολής υλικού προηγμένων ναυπηγικών υλικών.
 • Βελτιστοποίηση παραμέτρων 3D εκτυπωτών για βιοιατρικές εφαρμογές.
 • Ανάλυση και χαρακτηρισμός της διαστατικής ακρίβειας συστημάτων εκτύπωσης πολυμερών υλικών και αξιολόγηση τους για την χρήση τους σε μηχανολογικές συναρμογές.
 • Ανάπτυξη υπολογιστικών εφαρμογών για την ανάλυση κύκλου ζωής των αναδυόμενων ενεργειακών τεχνολογιών της μετά- λιγνιτικής εποχής
 • Σχεδιασμός και ανάλυση τεχνολογιών Μηχανολογίας & πληροφορικής για Α.Μ.Ε.Α. με έμφαση στην αλληλεπίδραση ανθρώπου – μηχανής. (DESIGN AND ANALYSIS OF MECHANICAL & INFORMATION SYSTEMS FOR PEOPLE WITH DISABILITIES WITH AN EMPHASIS ON “HUMAN-MACHNINE INTERACTION.

Προϋπόθεση για την επιλογή των υποψηφίων είναι η κατοχή διπλώματος ειδίκευσης Παν/μίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. των Τμημάτων της ημεδαπής ή ομοταγών της αλλοδαπής:

. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων.

. Πτυχιούχοι όλων των Tμημάτων των Πολυτεχνικών σχολών.

. Σχολών Θετικών επιστημών και άλλων συναφών Τμημάτων/Σχολών

Κριτήρια επιλογής

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:

 • Το γενικό βαθμό του διπλώματος ειδίκευσης.
 • Την επίδοση στη διπλωματική εργασία,
 • Την ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου
 • Την προσωπικότητα του υποψηφίου, όπως αυτή εκτιμάται από συνέντευξη προς τη Συντονιστική Επιτροπή ( Σ.Ε.). με την αρωγή αρμόδιου μέλους ΔΕΠ του γνωστικού αντικειμένου, στη υπό προκήρυξη επιστημονική και ερευνητική περιοχή.
 • Σχέδιο ερευνητικής πρότασης στα υπό προκήρυξη ερευνητικά θέματα.
 • Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγμένα μία ξένη γλώσσα. Δεδομένου ότι ο κύριος όγκος της διατιθέμενης βιβλιογραφίας είναι στην Αγγλική, θα προτιμούνται υποψήφιοι που γνωρίζουν επαρκώς τη γλώσσα αυτή.

Αιτήσεις υποψηφιότητας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μέχρι 10 Οκτωβρίου 2019 στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (Μπακόλα & Σιαλβέρα, Κοζάνη):

Αίτηση σε ειδικό έντυπο, χορηγούμενο από τη Γραμματεία του Τμήματος,

 • Τίτλο Σπουδών
 • Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής.
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας,
 • Βιογραφικό σημείωμα,
 • Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης ξένης γλώσσας,
 • Συστατικές επιστολές.

Η υποβολή των σχετικών αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα γίνεται στη Γραμματεία του Τμήματος,Μπακόλα και Σιαλβέρα γωνία, 50132 Κοζάνη, από τις 10-09-2019 έως και τις 21-10-2019, τηλ. 24610-56605.

Κοζάνη, 26-09-2019

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Σκοπός του τμήματος

Σκοπός του Τμήματος

Η παρεχόμενη εκπαίδευση εστιάζει στην εμπέδωση από τους φοιτητές θεμελιωδών γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων στο επιστημονικό αντικείμενο του Τμήματος και περιλαμβάνει την εξοικείωση των φοιτητών με τις σύγχρονες τεχνολογίες και τεχνολογικές τάσεις.

Η εκπαιδευτική λειτουργία του Τμήματος ενισχύεται απο την διεξαγωγή υψηλής στάθμης βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στα επιστημονικά και τεχνολογικά αντικείμενα του Τμήματος, είτε αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Βιομηχανίες της χώρας μας και του εξωτερικού.Η επιστημονική έρευνα αποτελεί θεμελιώδη λειτουργία για το Τμήμα μας και η υψηλού επιπέδου ερευνητική προσπάθεια που διεξάγεται, χαίρει διεθνούς αναγνώρισης.

Η Μηχανολογία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες και ραγδαία εξελισσόμενες επιστήμες που διαχρονικά έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην τεχνολογική πρόοδο και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Η Μηχανολογία καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα περιοχών όπως η ενέργεια, το περιβάλλον, η επιστήμη και τεχνολογία των υλικών, ο σχεδιασμός μηχανών και τα συστήματα ελέγχου τεχνολογικών συστημάτων. 

Οι δραστηριότητες του Μηχανολόγου Μηχανικού περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την έρευνα και ανάπτυξη, το σχεδιασμό, τις δοκιμές και την παραγωγή προϊόντων και συστημάτων, την οργάνωση παραγωγής και τη διοίκηση επιχειρήσεων. Το Τμήμα μας ετοιμάζει τους νέους μηχανικούς έτσι ώστε να μπορούν να συμβάλλουν στην συνεχή τεχνολογική ανάπτυξη και να διακριθούν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Μία ιδιαιτερότητα του Τμήματος είναι η εξειδίκευση σε θέματα Ενέργειας και Περιβάλλοντος που διεθνώς οριοθετούν μία κυρίαρχη ερευνητική τάση και αναπτυξιακή κατεύθυνση με συνεχώς αυξανόμενες ευκαιρίες απασχόλησης.

Ένας από τους βασικούς στόχους του Τμήματός μας είναι η σύνδεσή του με την κοινωνία και ιδιαίτερα με την τοπική κοινωνία, καθώς και η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, της γνώσης και της τεχνολογίας που παράγεται με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Προπτυχιακές σπουδές

Το Tμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών αποσκοπεί στην καλλιέργεια και την προαγωγή της εκπαίδευσης, της επιστημονικής έρευνας και της γνώσης που αφορά το βασικό αντικείμενο του Μηχανολόγου Μηχανικού.

Η επιστήμη του Mηχανολόγου Mηχανικού είναι η πιο παλιά και ευρεία επιστήμη μηχανικού. Αναδύθηκε ως επιστημονική περιοχή κατά τη βιομηχανική επανάσταση στην Ευρώπη το 18ο αιώνα, αλλά η ανάπτυξή της ανάγεται αρκετές χιλιάδες χρόνια πίσω, ίσως στο πρώτο κοπτικό εργαλείο από πέτρα που κατασκευάσθηκε από άνθρωπο. Η περιοχή εξελίσσεται διαρκώς, ενσωματώνοντας την πρόοδο της τεχνολογίας, και σήμερα οι Mηχανολόγοι Mηχανικοί συνεισφέρουν σε ερευνητικά πεδία/θέματα αιχμής, αναφέροντας μεταξύ άλλων τα σύνθετα υλικά, τη μηχατρονική, τη νανοτεχνολογία, κλπ.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, κατέχουν Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού, και εγγράφονται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), από το οποίο τους απονέμεται σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος, σύμφωνα με την ένταξή τους στην ειδικότητα του Μηχανολόγου Μηχανικού.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ κατέχουν ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Σύμβουλοι Σπουδών για το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών είναι οι κ. Μαρνέλλος Γιώργος, Καθηγητής και Τασιάς Κωνσταντίνος, Επίκ. Καθηγητής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Τμήμα και τις Σπουδές στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, παρακαλούμε ανατρέξτε στο μενού:

Σπουδές → Προπτυχιακά

Σπουδές → Φοιτητικά

Σπουδές → Κανονισμοί – Σύμβουλος Σπουδών

 

Ανακοίνωση παράτασης προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών για τη δωρεάν σίτιση των πρωτοετών φοιτητών

Παρατείνεται μέχρι και την Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 24:00 η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τη δωρεάν σίτιση όλων των προπτυχιακών φοιτητών των Τμημάτων των Σχολών  του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών μπορείτε να ανατρέξετε στην από 28/08/2019 αναρτηθείσα ανακοίνωση στο κεντρικό site Ιδρύματος καθώς και στη σελίδα Φοιτητική Μέριμνα-Σίτιση.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Ανακοίνωση παράτασης προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών για τη δωρεάν σίτιση των πρωτοετών φοιτητών

Παρατείνεται μέχρι και την Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 24:00 η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τη δωρεάν σίτιση όλων των προπτυχιακών φοιτητών των Τμημάτων των Σχολών  του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών μπορείτε να ανατρέξετε στην από 28/08/2019 αναρτηθείσα ανακοίνωση στο κεντρικό site Ιδρύματος καθώς και στη σελίδα Φοιτητική Μέριμνα-Σίτιση.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Εγγραφές Αλλοδαπών – Αλλογενών 2019

Σε συνέχεια ηλεκτρονικών μηνυμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σας επισυνάπτουμε το με αριθμ. 145591/2019 έγγραφο ¨Κύρωση Συμπληρωματικού Πίνακα Εισαγομένων στα Τμήματα», τα με αριθμ. 146360/2019 και  142567/2019 έγγραφα του Υπουργείου που αφορούν στις εγγραφές και στην προθεσμία εγγραφών της ειδικής κατηγορίας φοιτητών «Αλλοδαποί – Αλλογενείς» και το με αριθμ. Πρωτ. Φ.251/ 146543 /Α5 έγγραφο του Υπουργείου που αφορά στις «Εγγραφές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση»

κατεβάστε την ανακοίνωση…