didaktores

Αναγορευθέντες  Διδάκτορες  του  Τμήματος

 

Από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών έχουν αναγορευτεί οι παρακάτω Διδάκτορες:

Κωνσταντάκου Μαρία Αποθήκευση αερίων σε πορώδη υλικά
Μάγγος Θωμάς Φωτοκαταλυτική αποδόμηση ατμοσφαιρικών ρύπων με χρήση δομικών υλικών  εμπλουτισμένων με διοξείδιο του τιτανίου
Καλημέρη Κρυσταλλία Χρήση στερεών ηλεκτρολυτών για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης αντιδράσεων βιομηχανικού ενδιαφέροντος
Μιχόπουλος Ιωάννης Εκτίμηση των Επιπέδων Ρύπανσης Πολυκυκλικών Αρωματικών Υδρογονανθράκων σε Αστικές και Περιαστικές Περιοχές . Η περίπτωση της Αττικής
Χατζημουρατίδης Αθανάσιος Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων ενεργειακών παραγωγικών μονάδων
Τσιτσιφλή Σταυρούλα Διαχείριση Αξιοπιστίας και Επιπέδου Λειτουργίας Αγωγών και Δικτύων Ύδρευσης
Σαμαρά Ελπίδα Μοντελοποίηση Εθνικών Συστημάτων Καινοτομίας: Προσέγγιση με τη Θεωρία της Δυναμικής Συστημάτων   Μοντελοποίηση Διαχείρισης Τεχνολογικής Καινοτομίας:Η περίπτωση της Βιομηχανίας Ενέργειας
Ιωαννίδου Αλεξάνδρα Μέθοδοι αποθήκευσης υδρογόνου σε προηγμένα υλικάΜέθοδοι αποθήκευσης υδρογόνου σε προηγμένα υλικά
Πολίτης Μαυρίκιος Προσομοίωση πολλαπλής κλίμακας φυσικοχημικών διεργασιών σε ταμιευτήρες υδρογονανθράκων και άλλα πορώδη μέσα
Καλαμπαλίκας Νικόλαος Ανάλυση, Μοντελοποίηση και Αξιολόγηση Ενεργειακού Συστήματος 
Ματθαιοπούλου Ευδοξία Διαχείριση Εικονικών Τεχνολογικών Ομάδων: Η Διαχείριση Γνώσης (Knowledge Management) σε εταιρίες Συμβούλων και Πληροφορικής στη Ν.Α. Ευρώπη
Βασιλέ Σάντα-Μαρίνα Διερεύνηση της εφαρμογής καρβοϋδραζίδης στην κατεργασία νερού-ατμού κυκλωμάτων λεβήτων των ατμοηλεκτρικών σταθμών σε συνδιασμό με διάφορα αλκαλοποιητικά μέσα
Μήσσια Δάφνη Εκπομπές και έκθεση επικινδυνότητας σε εσωτερικούς χώρους
Βακουφτσή Ελένη Προσομοίωση φυσικοχημικών διεργασιών σε κυψέλες καυσίμου στερεού ηλεκτρολύτη
Γκατζούλης Αθανάσιος Μελέτη φαινομένων καύσης σε παράλληλα συστήματα ποllαπλών επεξεργαστών
Μπερεκετίδου Όλγα Ανάπτυξη, χαρακτηρισμός και αξιολόγηση καινoτόμων καταλυτικών συστημάτων για την παραγωγή υδρογόνου από βιοκαύσιμα
Πεκρίδης Γεώργιος Εκλεκτική Καταλυική Αναγωγή των Οξειδίων του Αζώτου με Υδρογονάνθρακες σε Συμβατικούς Καταλυτικούς Αντιδραστήρες Σταθερής Κλίνης και σε Αντιδραστήρες Μεμβράνης Στερεών Ηλεκτρολυτών Αγωγών Ιόντων Νατρίου
Κόνιας Φώτης Υπολογιστική  διερεύνηση διφασικής ροής σε βαθμίδες χαμηλής πίεσης ατμοστροβίλων
Παγανά Αδαμαντία Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Μικρο/Μεσοπορωδών Κεραμικών Μεμβρανών για την Επεξεργασία Υγρών ΑποβλήτωνΑνάπτυξη και Αξιολόγηση Μικρο/Μεσοπορωδών Κεραμικών Μεμβρανών για την Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων
Κοπανίδης Αναστάσιος Αριθμητική Διερεύνηση των Πεδίων Ροής και της Μεταφοράς Θερμότητας στη Μικροκλίμακα των Πορωδών Υλικών 
Τζολάκης Γεώργιος Ανάλυση χαρακτηριστικών παραμέτρων λειτουργίας, ανάπτυξη λογισμικού παρακολούθησης και βελτιστοποίηση βαθμού απόδοσης μονάδων
Κακλίδης Νικόλαος Μελέτη καινοτόμων ηλεκτροκαταλυτικών συστημάτων σε κυψέλες καυσίμου
Μαυρίδου Σοφία Μελέτη φαινομένων ασταθούς ροής σε πρότυπους εναλλάκτες θερμότητας/Αριθμητική και πειραματική μελέτη φαινομένων ροής ρευστών,θερμότητας και σωματιδίων σε πρότυπους εναλλάκτες θερμότητας
Καστρινάκη Γεωργία Σύνθεση και χαρακτηρισμός ναναδομημένων πορωδών υλικών για εφαρμογές σε περιβαλλοντικές και ενεργειακές τεχνολογίες
Τσιουρή Βασιλική Ανάπτυξη μεθόδων αφομοίωσης παρατηρήσεων («data assimilation») σε μοντέλα ατμοσφαιρικής  διασποράς
Σαραγά Δικαία Ανίχνευση πηγών αιωρούμενων σωματιδίων σε περιβάλλον εσωτερικών χώρων
Ευθυμίου Γεώργιος Πρόγνωση ατομικής έκθεσης με μοντέλα υπολογιστικής ρευστομηχανικής
DRAGAN NIKOLIC(ΝΤΡΑΓΚΑΝ ΝΙΚΟΛΙΤΣ) Μοντελοποίηση, προσομοίωση και βελτιστοποίηση υβριδικών καινοτόμων διεργασιών διαχωρισμού για εξοικονόμηση ενέργειας
Κουτσουράκης Νεκτάριος Τυρβώδης ροή και διασπορά ρύπων στο αστικό περιβάλλον
Χατζηπαρασίδης Ηρακλής Αυτοματοποίηση της δημιουργίας τρισδιάστατων γεωμετρικών μοντέλων στον μηχανολογικό σχεδιασμό
Ράλλης Κωνσταντίνος Ηλεκτρομαγνητική μελέτη υπόγειων αγωγών. Εφαρμογή σε διατάξεις γειώσεων
Νανάκη Ευανθία Σύστημα μέσων μεταφοράς Ελλάδας – Ανάλυση κύκλου ζωής – Εξεργειακή ανάλυση και Ανάλυση σεναρίων για βιώσιμες μεταφορές χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
Βουλγαράκη Χαρίκλεια -Χαριτίνη Μελέτη διεγέρσεων στη χρήση μαγνητομέτρου SQUID  με εφαρμογή  σε Μη Καταστροφικούς Ελέγχους
Γιαννακόπουλος Γεώργιος Υπολογιστική μελέτη μετάδοσης φλόγας υδρογόνου σε τυρβώδη ροή
Βαφειάδης Κυριάκος Αεροδυναμική σχεδίαση, ανάλυση και βελτιστοποίηση λειτουργίας ανεμογεννητριών
Κράια Τζουλιάνα Παραγωγή Η2 μέσω διάσπασης του Η2S σε Αντιδραστήρες Μεμβράνης Στερεού Ηλεκτρολύτη αγωγών πρωτονίων
Ιωακειμίδης Ζήσης Ανάπτυξη κυψελών καυσίμου αγωγών πρωτονίων υψηλής θερμοκρασίας για τη συμπαραγωγή ηλεκτρικής/θερμικής ισχύος και χημικών προϊόντων
Στεφανίδης Στυλιανός Καταλυτική πυρόλυση βιομάζας για την παραγωγή εναλλακτικών βιοκαυσίμων και χρήσιμων χημικών προϊόντων
Παναγιωτίδης Ιωάννης Μηχανισμοί Ρύπανσης Λέβητα-Αντιμετώπισή τους-Επέκταση χρόνου μεταξύ συντηρήσεων
Τσίτα Αικατερίνη Ο τομέας των μεταφορών και η ενεργειακή μετάβαση: Συσχέτιση τεχνολογικών,οικονομικών και πολιτικών παραμέτρων
Τασιάς Κωνσταντίνος Ανάπτυξη και μελέτη σύνθετων δυναμικών διαγραμμάτων στατιστικού ελέγχου ποιότητας για την ταυτόχρονη παρακολούθηση της θέσης και διασποράς χαρακτηριστικών μέτρησης
Πάπιστα Ελένη Ανάπτυξη καινοτόμων καταλυτικών συστημάτων μέσω της συνέργειας δομικών και επιφανειακών προωθητών για τον ταυτόχρονο περιορισμό των εκπομπών οξειδίων (ΝΟx) και υποξειδίου του Αζώτου (Ν2O)
Αραϊλόπουλος Αλέξανδρος Μέθοδοι βέλτιστης μοντελοποίησης μηχανικών
συστημάτων με γραμμικά και μη γραμμικά χαρακτηριστικά με χρήση αριθμητικών και πειραματικών μεθόδων.
Σακελλάρης Ιωάννης Μελέτη Ποιότητας Αέρα σε Εσωτερικούς Χώρους μέσω μετρήσεων και μοντελοποίησης
Κιλίντζης Παύλος Μοντελοποίηση Τεχνολογικής Επιχειρηματικότητας
Κυριαζόγλου Αθανάσιος  Θεωρητική και πειραματική μελέτη μη- καταστροφικού ελέγχου σιδηρομαγνητικών υλικών με ηλεκτρομαγνητικές μεθόδους
Λαμπρόπουλος Αθανάσιος Συγκριτική Μελέτη Αεριοποίησης Λιγνίτη, Ελαιοπυρήνα και των Παραγόμενων Εξανθρακωμάτων: Επίδραση του Μέσου Αεριοποίησης, της Θερμοκρασίας Θερμικής Κατεργασίας και της Προσθήκης Καταλυτών
Στεργίου Ιωάννης PERFORMANCE EVALUATION OF THE WRF MODEL FOR SHORT‐ AND LONG‐TERM STUDIES OVER EUROPE
Τσιόγκας Βασίλειος Theoretical and experimental investigation of the flow field and visualisation of the flame in internal combustion engines using renewable fuels
Σεβεντεκίδης Παναγιώτης Structural Health Monitoring through Computational and Experimental Methods as a Generic Approach to the Damage Detection Problem. (Έλεγχος της Δομικής Ακεραιότητας Κατασκευών μέσω Υπολογιστικών και Πειραματικών Δοκιμών ως Γενική Προσέγγιση στο Πρόβλημα Ανίχνευσης Βλαβών)
Βαρβούτης Γεώργιος Ανάπτυξη και αξιολόγηση προηγμένων καταλυτικών συστημάτων για την αξιοποίηση του CO2 προς χρήσιμα χημικά προϊόντα και καύσιμα