Ενημερωτική Εκδήλωση Γραφείο Διασύνδεσης

Το Γραφείο Διασύνδεσης πρόκειται να οργανώσει ενημερωτική εκδήλωση ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ «Βιογραφικό σημείωμα και LinkedIn» με εισηγητή τον κ. Νίκο Πατσέλη.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ