Ανακοίνωση Μαθήματος – Στατική

ΣΤΑΤΙΚΗ

 

Στατική 1ο έτος

Θα πραγματοποιηθεί ΠΡΟΟΔΟΣ του μαθήματος της Στατικής

την Τετάρτη 17-04-2024 στις Αίθουσες ΑΠ3_8, ΑΠ3_10, ΑΠ3_11 μεταξύ 15.00-17.00

 

Ο διδάσκων

Α. Τσάμης