Ανακοίνωση Μαθήματος – «Στατική»

ΣΤΑΤΙΚΗ

 

Στατική 1ο έτος

Θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος της Στατικής

την Πέμπτη 04-04-2024 στην Αίθουσα ΑΠ3_8 μεταξύ 13.00-15.00

 

Ο διδάσκων

Α. Τσάμης