Ανακοίνωση Μαθήματος «Στατική»

ΣΤΑΤΙΚΗ

Στατική 1ο έτος

Θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος της Στατικής

την Πέμπτη 28-03-2024 στην Αίθουσα ΑΠ3_8 μεταξύ 13.00-15.00

 

Ο διδάσκων

Α. Τσάμης