Οδηγός Πρωτοετών Ακαδημαϊκού ‘Ετους 2023-2024

              • Ηλεκτρονική Εγγραφή

Η διαδικασία ηλεκτρονικής Εγγραφής πραγματοποιείται σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η αίτηση εγγραφής και η δήλωση των απαραίτητων στοιχείων γίνεται με ενιαίο τρόπο για όλα τα Τμήματα και τις Σχολές των Πανεπιστημίων αποκλειστικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Η ηλεκτρονική εγγραφή θα γίνει από την Πέμπτη 31 Αυγούστου 2023 έως και Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023… ⇒ (δείτε…)