Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής και Διαχειριστή Εκλογικής Διαδικασίας για την Ανάδειξη Εκπροσώπων των Μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση Τμήματος

  1. Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής…
  2. Πρακτικό της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για Ανακήρυξη των Υποψίων…
  3. Πρακτικό Ορισμού Διαχειριστή της Εκλογικής Διαδικασίας μέσω Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας… 
  4. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΨΗΦΩΝ 2…
  5. ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ 2…