Τελευταία Παράταση Δήλωσης Μαθημάτων για το Χειμερινό Εξαμ. 2021-2022

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ H

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-22

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται (για τελευταία φορά) η δήλωση μαθημάτων έως 29/10/2021.

ΠΡΟΣΟΧΗ! το μάθημα ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ δε θα διδαχτεί.

Όσοι φοιτητές το δήλωσαν, θα πρέπει να δηλώσουν κάποιο άλλο μάθημα.

    Οι φοιτητές όλων των ετών του Τμήματος (εκτός του 1ου έτους), θα πρέπει να προβούν σε ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο (χρησιμοποιώντας τους κωδικούς τους) στη διεύθυνση https://students.uowm.gr. Η δήλωση μαθημάτων είναι υποχρεωτική σε κάθε εξάμηνο σπουδών και απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις .

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Όταν κάνετε τη δήλωση των μαθημάτων σας μην ξεχνάτε να πατήσετε αποστολή, διαφορετικά η δήλωση δεν είναι έγκυρη.

                                                                                                                                                                                                                                                                                           Από το Τμήμα