Πληροφορίες για την εγγραφή των εισαγομένων αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδ. έτος 2019-2020

Σας διαβιβάζουμε το υπ΄αριθμ. Φ. 152/180206/Α5/19-11-2019 έγγραφο του Υπουργείου που αφορά σε πληροφορίες για την εγγραφή των εισαγομένων αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδ. έτος 2019-2020.

Περίοδος εγγραφών : 19 έως και 29 Νοεμβρίου 2019.

Σχετικά έγγραφα: