ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Σας διαβιβάζουμε τις ονομαστικές καταστάσεις των εισαγομένων στα Τμήματα του Πανεπιστημίου μας με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις καθώς και τη σχετική απόφαση κύρωσης των πινάκων. Σας επισημαίνουμε ότι η προθεσμία εγγραφής των εισαγομένων ορίζεται από …………….μέχρι και ……………

Σχετικά Έγγραφα:

  • egiklios-sovares-pathiseis-……….-…………