Προπτυχιακές σπουδές

Το Tμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών αποσκοπεί στην καλλιέργεια και την προαγωγή της εκπαίδευσης, της επιστημονικής έρευνας και της γνώσης που αφορά το βασικό αντικείμενο του Μηχανολόγου Μηχανικού.

Η επιστήμη του Mηχανολόγου Mηχανικού είναι η πιο παλιά και ευρεία επιστήμη μηχανικού. Αναδύθηκε ως επιστημονική περιοχή κατά τη βιομηχανική επανάσταση στην Ευρώπη το 18ο αιώνα, αλλά η ανάπτυξή της ανάγεται αρκετές χιλιάδες χρόνια πίσω, ίσως στο πρώτο κοπτικό εργαλείο από πέτρα που κατασκευάσθηκε από άνθρωπο. Η περιοχή εξελίσσεται διαρκώς, ενσωματώνοντας την πρόοδο της τεχνολογίας, και σήμερα οι Mηχανολόγοι Mηχανικοί συνεισφέρουν σε ερευνητικά πεδία/θέματα αιχμής, αναφέροντας μεταξύ άλλων τα σύνθετα υλικά, τη μηχατρονική, τη νανοτεχνολογία, κλπ.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, κατέχουν Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού, και εγγράφονται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), από το οποίο τους απονέμεται σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος, σύμφωνα με την ένταξή τους στην ειδικότητα του Μηχανολόγου Μηχανικού.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ κατέχουν ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Σύμβουλοι Σπουδών για το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών είναι ο κ.Τασιάς Κωνσταντίνος, Επίκ. Καθηγητής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Τμήμα και τις Σπουδές στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, παρακαλούμε ανατρέξτε στο μενού:

Σπουδές → Προπτυχιακά

Σπουδές → Φοιτητικά

Σπουδές → Κανονισμοί – Σύμβουλος Σπουδών