Κατάλογος ΕΤΕΠ

Ε.Τ.Ε.Π.
α/α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλέφωνο email
1
Πατσιούρας Αθανάσιος ΕΤΕΠ 2461056755 apatsiouras@uowm.gr
2 Κάρμαλης Ιωάννης ΕΤΕΠ 2461068000 ikarmalis@uowm.gr
3 Πάσχος Αλκιβιάδης ΕΤΕΠ 2461068000 apaschou@uowm.gr
4 Γκουτζιομήτρος Λάζαρος ΕΤΕΠ 2461068000 lgoutziomitros@uowm.gr
5 Παπανικολάου Σοφία ΕΤΕΠ 2461068000 spapanikolaou@uowm.gr