Κατάλογος ΕΤΕΠ

Ε.Τ.Ε.Π.
α/α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλέφωνο email
1 Κάρμαλης Ιωάννης ΕΤΕΠ 2461068000 ikarmalis@uowm.gr
2 Πάσχος Αλκιβιάδης ΕΤΕΠ 2461068000 apaschou@uowm.gr
3 Γκουτζιομήτρος Λάζαρος ΕΤΕΠ 2461068000 lgoutziomitros@uowm.gr