Κατάλογος Μελών ΔΕΠ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ
α/α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλέφωνο email
1 Νενές Γιώργος Αναπλ.Καθηγητής  (Πρόεδρος) 2461056665 gnenes@uowm.gr
2 Ταουσανίδης Νικόλαος Καθηγητής  (Αναπλ. Πρόεδρος) 2461068070 ntaousanidis@uowm.gr
3 Θεοδουλίδης Θεόδωρος Καθηγητής 2461056655 theodoul@uowm.gr 
4 Τουρλιδάκης Αντώνης Καθηγητής 2461056680 atourlidakis@uowm.gr 
5 Σαπίδης Νικόλαος Καθηγητής 2461056608 nsapidis@uowm.gr
6 Μαρνέλλος Γιώργος Καθηγητής 2461056690 gmarnellos@uowm.gr
7 Μαρόπουλος Στέργιος Καθηγητής 2461068218 smaropoulos@uowm.gr
8
Σκόδρας Γιώργος Καθηγητής 2461056662 gskodras@uowm.gr
9 Φιλιππίδης Κων/νος Καθηγητής 2461068000 kphilippides@uowm.gr
10 Σιδερίδης Γιώργος Καθηγητής 2461068000 gsideridis@uowm.gr
11 Κωνσταντίδης Ευστάθιος Αναπλ. Καθηγητής 2461056754 ekonstantinidis@uowm.gr
12 Κοντογιάννη Αρετή Αναπλ. Καθηγήτρια 2461056675 akontogianni@uowm.gr
13
Παναγιωτίδου Σοφία Αναπλ. Καθηγήτρια 2461056643 span@uowm.gr
14 Γιαγκόπουλος Δημήτριος Αναπλ. Καθηγητής 2461056751 dgiagopoulos@uowm.gr
15 Δουβαρτζίδης Σάββας Αναπλ. Καθηγητής 2461068036 sdouvartzidis@uowm.gr
16 Βαρύτης Εμμανουήλ Επίκουρος Καθηγ. 2461068000 evaritis@uowm.gr
17 Τσουκνίδας Αλέξης Επίκουρος Καθηγ. 2461068000 atsouknidas@uowm.gr
18 Πανάρας Γιώργος Επίκουρος Καθηγ. 2461056644 gpanaras@uowm.gr
19
Αλτίνη Αγάπη Επίκουρη Καθηγ. 2461068081 aaltini@uowm.gr
20 Σωτηροπούλου Ραφαέλα-Ελένη Επίκουρη Καθηγ. 2461056645 rsotiropoulou@uowm.gr
21 Κρέστου Αθηνά Επίκουρη Καθηγ. 2461068138 akrestou@uowm.gr
22 Καραγιαννάκης Λουκάς Λέκτορας Εφαρμογών 2461068269 lkaragiannakis@uowm.gr