Παρουσιάσεις Μεταπτυχιακών Εργασιών Π.Μ.Σ. “Τεχνολογίες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ενεργειακών Πόρων”

Την Τρίτη 30/6 από 14.00 – 16:00 στην ψηφιακή αίθουσα Mech3 (https://zoom.us/my/uowm.mech3  Meeting ID 209-297-7998) του ΤΜΜ θα πραγματοποιηθούν οι παρουσιάσεις μεταπτυχιακών εργασιών των παρακάτω φοιτητών, στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»:

 

  • Αλέξανδρος Σουμελίδης, τίτλος M.Ε.: » ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ» (Επιβλέπων Καθηγητής: Ε. Τάγαρης)

 

  • Άγγελος Πουτούκης, τίτλος M.Ε.: » Εκπομπές ρύπων από τη μονάδα τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας» (Επιβλέπων Καθηγητής: Ε. Τάγαρης)

 

  • Μαρία Σαμσάκη, τίτλος M.Ε.: » Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου στον ΥΗΣ Αγρα » (Επιβλέπων Καθηγητής: Ι. Μπακούρος)

 

  • Ευμορφία Κωτσιαρή, τίτλος M.Ε.: » Λειτουργία – Ελεγχος και Συντήρηση Φωτοβολταϊκών συστημάτων» (Επιβλέπων Καθηγητής: Ι. Μπακούρος)

Επέκταση Ισχύος Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου για διδακτορικούς φοιτητές

Σας ενημερώνουμε ότι βάσει της παρ.3 του άρθρου 40 του ν.4485/2017 (Α΄114), η ισχύς του δελτίου ειδικού εισιτηρίου, που ενσωματώνεται στην ακαδημαϊκή ταυτότητα των διδακτορικών φοιτητών, υπολογίζεται πλέον στα 5 έτη από την ημερομηνία πρώτης εγγραφής του δικαιούχου.

Αναφορικά με τους φοιτητές που έχουν παραλάβει ήδη ακαδημαϊκή ταυτότητα και δεν περιλαμβάνουν τη νέα διάρκεια στην ισχύ του δελτίου ειδικού εισιτηρίου, εφόσον το επιθυμούν μπορούν να επιστραφούν πίσω στους φοιτητές για διορθώσεις ώστε να υποβληθούν εκ νέου και να ενημερωθεί η ισχύς τους.

 Για οποιαδήποτε απορία υπάρχει οι φοιτητές μπορούν να καλούν το Γραφείο Αρωγής Χρηστών και τηλεφωνικά στο 215 215 7855, (Δευτέρα-Παρασκευή, 09:00-17:00) αλλά και μέσα από το σύστημα έκδοσης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας.

Νέο ΠΜΣ στην «Προηγμένη Μηχανική Ενεργειακών Συστημάτων»

Π.Μ.Σ. «Προηγμένη Μηχανική Ενεργειακών Συστημάτων» 

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την έναρξη νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Προηγμένη Μηχανική Ενεργειακών Συστημάτων».

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με ΦΕΚ Β’ 4501/09-12-2019 έγκρισης, ξεκινά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, έχει διάρκεια τρία (3) εκπαιδευτικά εξάμηνα. Προσφέρει στους φοιτητές στέρεα επιστημονική γνώση και πρακτικές δεξιότητες στις βασικές αρχές και τεχνολογίες, αλλά και την εμβάθυνση σε προηγμένες μεθόδους ανάλυσης, σχεδιασμού, βελτιστοποίησης και ελέγχου ενεργειακών συστημάτων. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτούνται συνολικά 90 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους ΑΕΙ που προέρχονται από Τμήματα Μηχανικών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Πιο συγκεκριμένα, απευθύνεται σε απόφοιτους Διπλωματούχους Μηχανικούς Σχολών Πολυτεχνείων ή Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών Πανεπιστημίων και Πτυχιούχους Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΕΙ. Κατ΄ εξαίρεση γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ που προέρχονται από άλλα Τμήματα, αν τεκμηριώνουν πολυετή επαγγελματική εμπειρία καταλλήλου επιπέδου σε σχετικά αντικείμενα.

Παρουσιάσεις των διπλωματικών εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών, στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος “ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

Τη Δευτέρα 17/2 στις 14.30 στην αίθουσα 106 του ΤΜΜ θα πραγματοποιηθούν οι παρουσιάσεις των διπλωματικών εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών, στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος “ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ».

Οι φοιτητές που θα παρουσιάσουν είναι:
Γκιλιόπουλος Νικόλαος, τίτλος Δ.Ε.: «Σύστημα πρόγνωσης μετεωρολογικών δεδομένων κατά μήκος του Trans Adriatic Pipeline (TAP)»

Μεντίζης Μάριος, τίτλος Δ.Ε.: «Το ελαιοπυρηνόξυλο ως καύσιμο σε συστήματα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας. Εφαρμογή στο Νομό Χαλκιδικής»

Τεσσαρομάτης Ανδρέας, τίτλος Δ.Ε.: «Το φυσικό αέριο ως καύσιμο στη μεταλιγνιτική εποχή»

Η επιβλέπουσα,
Ραφαέλλα Σωτηροπούλου