Παρουσιάσεις των διπλωματικών εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών, στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος “ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

Τη Δευτέρα 17/2 στις 14.30 στην αίθουσα 106 του ΤΜΜ θα πραγματοποιηθούν οι παρουσιάσεις των διπλωματικών εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών, στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος “ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ».

Οι φοιτητές που θα παρουσιάσουν είναι:
Γκιλιόπουλος Νικόλαος, τίτλος Δ.Ε.: «Σύστημα πρόγνωσης μετεωρολογικών δεδομένων κατά μήκος του Trans Adriatic Pipeline (TAP)»

Μεντίζης Μάριος, τίτλος Δ.Ε.: «Το ελαιοπυρηνόξυλο ως καύσιμο σε συστήματα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας. Εφαρμογή στο Νομό Χαλκιδικής»

Τεσσαρομάτης Ανδρέας, τίτλος Δ.Ε.: «Το φυσικό αέριο ως καύσιμο στη μεταλιγνιτική εποχή»

Η επιβλέπουσα,
Ραφαέλλα Σωτηροπούλου