Ενημερωτική Εκδήλωση της Τοπικής Επιτροπής της IAESTE του Π.Δ.Μ.

Σας προσκαλούμε την Παρασκευή 12 Μαρτίου και ώρα 18:00 στην ενημερωτική εκδήλωση της τοπικής επιτροπής της IAESTE του Π.Δ.Μ. που θα πραγματοποιηθεί στην διαδικτυακή αίθουσα https://zoom.us/my/uowm.mech2 (Meeting ID: 364-024-2183).

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν η δράση και οι ευκαιρίες που προσφέρουν τα προγράμματα της IAESTE, δηλαδή η πρακτική άσκηση στο εξωτερικό, καθώς και ο τρόπος που οι φοιτητές μπορούν να κάνουν αίτηση και να διεκδικήσουν θέσεις πρακτικής.  

Επιπλέον θα μοιραστούν την εμπειρία τους νυν και πρώην φοιτητές του Π.Δ.Μ. που έκαναν πρακτική μέσω των προγραμμάτων της IAESTE και θα παρουσιάσουν τα οφέλη αυτής.

Τέλος, η τοπική επιτροπή του Π.Δ.Μ. αναζητεί νέα μέλη, που θα ενδιαφερθούν να στελεχώσουν την νέα επιτροπή και να συνεχίσουν το έργο της IAESTE.

Ενημέρωση Φοιτητών για το «Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ» και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εγγραφή

 

Πρόγραμμα Εξεταστικής Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021

Ενημερώνουμε πως οι νέες ημερομηνίες της εξεταστικής είναι από 1-2-2021 έως 19-2-2021, βάσει του ακόλουθου ανανεωμένου Προγράμματος.

Πρόγραμμα Εξεταστικής Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021

Κανονισμός Εξ Αποστάσεως Εξετάσεων για τους Φοιτητές 

Σεμινάρια γραφής – ανάγνωσης – σχεδιασμού ακαδημαϊκών κειμένων

Αγαπητοί φοιτητές,
Σας ενημερώνουμε ότι στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών θα ξεκινήσει διαδικτυακός κύκλος σεμιναριακών μαθήματων/webinars σχετικά με τη γραφή, την ανάγνωση και τον σχεδιασμό ακαδημαϊκών – επιστημονικών κειμένων. Ενημερωθείτε στο ακόλουθο link Λεπτομέρειες και Πρόγραμμα παρουσιάσεων

Διευκρινίσεις για τις αλλαγές που προκαλούνται από την τροποποίηση του Προγράμματος Σπουδών

Οι ακόλουθες διευκρινίσεις αφορούν τους φοιτητές του παλιού προγράμματος σπουδών (έτος εισαγωγής μέχρι και το 2019-2020) και κυρίως όσους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 βρίσκονται στο 5ο έτος σπουδών τους ή σε μεγαλύτερο έτος:

 1. Οι αναλυτικοί πίνακες μαθημάτων που περιλαμβάνονται στον Οδηγό Σπουδών αφορούν τους πρωτοετείς φοιτητές μόνο και όχι εσάς. Οι πίνακες μαθημάτων ανά εξάμηνο καθώς και οι απαιτήσεις για τη λήψη πτυχίου που σας αφορούν παρουσιάζονται αναλυτικά στο link, το οποίο βρίσκεται στη σελίδα 26 του Οδηγού Σπουδών.

 2. Τα μαθήματα, στα οποία έχετε ήδη εξεταστεί επιτυχώς μέχρι και την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2020, κατοχυρώνονται με τον χαρακτηρισμό που είχαν όταν εξεταστήκατε σε αυτά (δε χρειάζεται να κάνετε κάτι για να το διασφαλίσετε αυτό).

 3. α) Εάν κάποιος φοιτητής είχε εξεταστεί επιτυχώς σε κάποιο μάθημα που ήταν Ε ή ΕΚ (στο παλιό πρόγραμμα σπουδών) και τώρα έχει γίνει ΥΚ (στο νέο πρόγραμμα σπουδών), μπορεί να το αναγνωρίσει ως ΥΚ, εφόσον το επιθυμεί και δεν έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό των ΥΚ.

β) Εάν κάποιος φοιτητής είχε εξεταστεί επιτυχώς σε κάποιο μάθημα που ήταν Ε (στο παλιό πρόγραμμα σπουδών) και τώρα έχει γίνει ΕΚ (στο νέο πρόγραμμα σπουδών), μπορεί να το αναγνωρίσει ως ΕΚ, εφόσον το επιθυμεί και δεν έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό των ΕΚ.

Προσοχή: Για την πραγματοποίηση των αλλαγών στο χαρακτηρισμό μαθημάτων που περιγράφονται στο 3(α) και 3(β), οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά (στα e-mail mech@uowm.gr και span@uowm.gr) το έντυπο περιγραφής αιτήματος Α μέχρι την Παρασκευή 30/10/2020, τόσο για τα χειμερινά όσο και για τα εαρινά εξάμηνα (σε ένα κοινό έντυπο). Θα ακολουθήσει έλεγχος/διασταύρωση των στοιχείων από τη Γραμματεία και μετατροπή του χαρακτηρισμού των σχετικών μαθημάτων.

 1. Για τους φοιτητές της Κατασκευαστικής Κατεύθυνσης που κατά το ακ. έτος 2020-2021 βρίσκονται ήδη στο 5ο έτος σπουδών τους (ή σε μεγαλύτερο) και αντιμετωπίζουν πρόβλημα συγκέντρωσης των απαιτούμενων ΥΚ λόγω του γεγονότος ότι το μάθημα «Σχεδιασμός με χρήση Η/Υ» είναι ΥΚ τόσο στο 7ο όσο και στο 9ο εξάμηνο, ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Εάν κάποιος:

i) έχει εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα «Σχεδιασμός με χρήση Η/Υ» ως ΥΚ του 9ου εξαμήνου και

ii) αντιμετωπίζει πρόβλημα με τη συγκέντρωση του απαιτούμενου αριθμού ΥΚ στο 7ο εξάμηνο,

θα πρέπει να δηλώσει το μάθημα «Προηγμένα Θέματα Μηχανικής» ως ΥΚ του 7ου αντί για το μάθημα «Σχεδιασμός με χρήση Η/Υ».

β) Εάν κάποιος:

i) δεν έχει εξεταστεί ακόμη επιτυχώς στο μάθημα «Σχεδιασμός με χρήση Η/Υ» και

ii) αντιμετωπίζει πρόβλημα με τη συγκέντρωση του απαιτούμενου αριθμού ΥΚ στο 7ο και 9ο εξάμηνο,

θα πρέπει να δηλώσει το μάθημα «Σχεδιασμός με χρήση Η/Υ» ως ΥΚ του 7ου εξαμήνου και να δηλώσει το μάθημα «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Μηχανολογικών Προϊόντων» ως ΥΚ του 9ου αντί για το μάθημα «Σχεδιασμός με χρήση Η/Υ».

 1. Για τους φοιτητές της Κατεύθυνσης Βιομηχανικής Διοίκησης που κατά το ακ. έτος 2020-2021 βρίσκονται ήδη στο 5ο έτος σπουδών τους (ή σε μεγαλύτερο) και αντιμετωπίζουν πρόβλημα συγκέντρωσης των απαιτούμενων ΥΚ λόγω του γεγονότος ότι το μάθημα «Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ» είναι ΥΚ τόσο στο 7ο όσο και στο 9ο εξάμηνο, ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Εάν κάποιος:

i) έχει εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα «Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ» ως ΥΚ του 9ου εξαμήνου και

ii) αντιμετωπίζει πρόβλημα με τη συγκέντρωση του απαιτούμενου αριθμού ΥΚ στο 7ο εξάμηνο,

θα πρέπει να δηλώσει το μάθημα «Θεωρία Λήψης Αποφάσεων» ως ΥΚ του 7ου αντί για το μάθημα «Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ».

β) Εάν κάποιος:

i) δεν έχει εξεταστεί ακόμη επιτυχώς στο μάθημα «Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ» και

ii) αντιμετωπίζει πρόβλημα με τη συγκέντρωση του απαιτούμενου αριθμού ΥΚ στο 7ο και 9ο εξάμηνο,

θα πρέπει να δηλώσει το μάθημα «Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ» ως ΥΚ του 7ου εξαμήνου και να δηλώσει το μάθημα «Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων» ως ΥΚ του 9ου αντί για το μάθημα «Σχεδιασμός με χρήση Η/Υ».

Προσοχή: Για την πραγματοποίηση των αλλαγών στο χαρακτηρισμό μαθημάτων που περιγράφονται στο 4 και 5, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά (στα e-mail mech@uowm.gr και span@uowm.gr) το έντυπο περιγραφής αιτήματος Β μέχρι την Παρασκευή 30/10/2020. Θα ακολουθήσει έλεγχος/διασταύρωση των στοιχείων από τη Γραμματεία και μετατροπή του χαρακτηρισμού των σχετικών μαθημάτων.

 1. Επισημαίνεται, επίσης, ότι δεν δημιουργείται κάποιο πρόβλημα εάν λόγω των μεταβατικών ρυθμίσεων ή λόγω των επιλογών σας συγκεντρώνετε περισσότερα μαθήματα ΥΚ ή/και ΕΚ από αυτά που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου και δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι γι’ αυτό. Οι κανόνες που πρέπει να πληρούνται για τη λήψη του πτυχίου είναι οι ακόλουθοι:

α) Για κάθε ένα από τα εξάμηνα του 4ου έτους, πρέπει να ικανοποιούνται οι 3 ακόλουθες σχέσεις:

i) YK ≥ 3

ii) YK +EK ≥ 4

iii) YK +EK +E ≥ 6

Συνεπώς, ένας φοιτητής θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του εάν έχει «3 ΥΚ, 1 ΕΚ και 2 Ε», αλλά και εάν έχει «3 ΥΚ, 2 ΕΚ και 1 Ε» ή «3 ΥΚ και 3 ΕΚ» ή ακόμη και «4 ΥΚ, 1 ΕΚ και 1 Ε» ή και «4 ΥΚ και 2 Ε», κ.ο.κ.

β) Για το 5ο έτος, πρέπει να ικανοποιούνται οι 2 ακόλουθες σχέσεις:

i) YK ≥ 3

ii) YK +EK ≥ 8

Συνεπώς, ένας φοιτητής θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του εάν έχει «3 ΥΚ και 5 ΕΚ», αλλά και εάν έχει «4 ΥΚ και 4 ΕΚ», κ.ο.κ.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα που προκύπτει από τη μετάβαση στο νέο πρόγραμμα σπουδών και δεν καλύπτεται από τα προηγούμενα, παρακαλώ στείλτε e-mail στο span@uowm.gr περιγράφοντας αναλυτικά και με σαφήνεια το πρόβλημα.

Ολοκλήρωση Εγγραφής Πρωτοετών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-21

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές των πρωτοετών γίνονται αποκλειστικά και μόνο από το σύνδεσμο https://eregister.it.minedu.gov.gr του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από τις 22 Σεπτεμβρίου έως και τις 29 Σεπτεμβρίου 2020.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη η αίτηση ηλεκτρονικής εγγραφής που υποβάλατε μέσω της εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας,
 2. Εγγραφές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης χωρίς ΑΜΚΑ.
 3. Φωτοτυπία ταυτότητας (όχι επικυρωμένη),
 4. Φωτογραφία  (1) πρόσφατη.
 5. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία αναγράφεται ότι ο φοιτητής εξουσιοδοτεί τη Γραμματεία για τη διαχείριση των προσωπικών του δεδομένων (η συγκεκριμένη Υπεύθυνη Δήλωση προκύπτει από το νέο νόμο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί και να κατατεθεί στη Γραμματεία για τη διευκόλυνση του φοιτητή στις συναλλαγές του με τη Γραμματεία.

          Επισυνάπτεται πρότυπο Υπεύθυνης Δήλωσης: Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

 1. Για άρρενες μόνο, πιστοποιητικό γέννησης ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης
 2. Μόνο για την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, οφείλουν στο ίδιο διάστημα υποβολής της αίτησης ηλεκτρονικής εγγραφής (22 έως 29/09/2020) να αποστείλουν στη γραμματεία του Τμήματος / Σχολής επιτυχίας τους  τη σχετική βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια Δήμου του Νομού Ξάνθης, Ροδόπης ή  Έβρου. Αν έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής τότε πρέπει να αποστείλουν ή καταθέσουν αυτοπροσώπως, όπως παραπάνω, βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου από την οποία να προκύπτει ότι μετεγγράφηκαν σ΄ αυτόν, από Δήμο των ανωτέρω Νομών.

Όλα τα παραπάνω συμπληρωματικά είναι υποχρεωτικά για να ταυτοποιηθούν οι εγγραφέντες και να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στο Τμήμα.

Τα δικαιολογητικά θα τα αποστείλετε ταχυδρομικά  στη Γραμματεία του Τμήματος ως τις 2-10-2020 (σφραγίδα ταχυδρομείου). (Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Γραμματεία Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, Μπακόλα και Σιαλβέρα, 50132, Κοζάνη).

Αφού παραληφθούν τα δικαιολογητικά από τη  Γραμματεία και καταχωρηθούν όλα τα λοιπά στοιχεία σας στο ηλεκτρονικό σύστημα, και εφόσον έρθουν τα στοιχεία από το Υπουργείο Παιδείας, θα ενεργοποιηθείτε ως φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

ΜΟΝΟ μετά την ενεργοποίησή σας ως φοιτητές θα είναι δυνατή η έκδοση βεβαίωσης που θα πιστοποιεί τη φοιτητική σας ιδιότητα και θα σας χορηγηθούν και οι προσωπικοί  σας κωδικοί.  (θα υπάρξει και  ξεχωριστή ανακοίνωση).

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

Για ζητήματα μετεγγραφών θα αναρτηθούν ανακοινώσεις σε μεταγενέστερο διάστημα, αφού εκδοθεί η σχετική εγκύκλιος από το Υπουργείο Παιδείας.

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Τα μαθήματα αρχίζουν τη 12η Οκτωβρίου και θα δείτε τις επόμενες μέρες στην ιστοσελίδα αναρτημένο το πρόγραμμα μαθημάτων. (βλ.  σχετική ανακοίνωση)

Πρόγραμμα και Οδηγίες Εξετάσεων Περιόδου Ιουνίου 2020

 • Οι απαιτήσεις σε εξοπλισμό, καθώς και οι κανόνες υγιεινής που θα πρέπει να ακολουθούνται φαίνονται παρακάτω.
 • Τα προγράμματα και όλες οι νέες οδηγίες για τις εξετάσεις, καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο θα αναρτώνται σε αυτήν την ανακοίνωση και θα ανανεώνονται συνεχώς ώστε οι φοιτητές να έχουν συγκεντρωμένη όλη την πληροφορία σε μία σελίδα.

 

Πρόγραμμα και οδηγίες εξετάσεων

Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου για το ΤΜΜ θα εξεταστούν σύμφωνα με τα παρακάτω προγράμματα:

 1. Πρόγραμμα εξετάσεων με φυσική παρουσία
 2. Πρόγραμμα εξ αποστάσεως εξετάσεων
 3. Απαιτήσεις εξοπλισμού για εξ αποστάσεως εξετάσεις
 4. Παροχή διευκρινίσεων για αλλογενείς φοιτητές
 5. Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη διαδικασία συνέχισης σπουδών των αλλογενών φοιτητών
 6. Διεξαγωγή εξ αποστάσεως εξετάσεων για τους φοιτητές που δήλωσαν ότι δε διαθέτουν τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό

 

Κανονισμοί εξετάσεων

 1. Κανονισμός δια ζώσης εξετάσεων
 2. Κανονισμός Εξ Αποστάσεως Γραπτών Εξετάσεων σε Φυσική Κόλλα 
 3. Κανονισμός εξ αποστάσεως εξετάσεων φοιτητές Π.Δ.Μ
 4. Κανονισμός εξ αποστάσεως εξετάσεων καθηγητές-Π.Δ.Μ

 

Οδηγίες για φοιτητές που ανήκουν α) σε ευπαθείς ομάδες, ή β) έχουν άτομο στην οικογένεια που ανήκει σε ευπαθή ομάδα:

Οι φοιτητές που α) ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου, ή β) έχουν άτομο στην οικογένεια που ανήκει σε σε ομάδα υψηλού κινδύνου (βάσει του ΦΕΚ 1856/15-5-2020/τΒ, ή γ) ταξίδεψαν πρόσφατα σε αλλοδαπό κράτος με εκτεταμένη διάδοση του κορωνοϊού ή επέστρεψαν πρόσφατα από την Κύπρο, έχουν τη δυνατότητα κατ’ εξαίρεση να εξεταστούν εξ αποστάσεως, σε μαθήματα που θα εξεταστούν κανονικά με φυσική παρουσία.

Οι ανωτέρω περιπτώσεις αποδεικνύονται ως εξής:

Περίπτωση (α): με ιατρικό πιστοποιητικό, το οποίο μπορεί να εκδίδεται και να αποστέλλεται με ηλεκτρονικά μέσα βάσει του ιατρικού αρχείου του φοιτητή, που βεβαιώνει ότι ο φοιτητής «ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου, σύμφωνα με την ΔΙΔΑΔ/Φ. 64 /341/9188/11-5-2020 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών» (δίχως αναφορά στο ειδικότερο πρόβλημα υγείας), ή με υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή. Ειδικά για άτομα άνω των 65 ετών, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση.

Περίπτωση (β): με υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή.

Περίπτωση (γ): με κάθε πρόσφορο ταξιδιωτικό έγγραφο (εισιτήριο) ή με υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή.

Οι φοιτητές θα πρέπει να αποστείλουν τα σχετικά έντυπα στη Γραμματεία του Τμήματος έως την Τρίτη 16 Ιουνίου 2020. Στη συνέχεια, σε συνεννόηση με τον κάθε καθηγητή, θα καθοριστεί ο τρόπος εξέτασης των φοιτητών αυτών (προφορικά μέσω ΖΟΟΜ ή με εξ αποστάσεως εξέταση μέσω Moodle). Στις υπεύθυνες δηλώσεις αρκεί να αναφέρεται: «ανήκω σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19» ή «έχω άτομο στο οικογενειακό μου περιβάλλον που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή ήδη νοσεί».

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Αιτήσεων από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο πλαίσιο Υλοποίησης της πράξης «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021»

δείτε…