Δήλωση και Διανομή Συγγραμμάτων για το Εαρινό Εξάμηνο 2020-21

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΟ

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020-21

 

    Σύμφωνα με την εκδοθείσα εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (https://eudoxus.gr/files/Dianomi_Earinou_2020-21.pdf), οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών ξεκινούν σήμερα, Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 και θα ολοκληρωθούν την Δευτέρα 05 Απριλίου 2021. Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας *δεν* θα είναι δυνατό να υποβληθεί καμία νέα δήλωση ή να τροποποιηθεί κάποια ήδη υποβληθείσα.

Στη δήλωσή τους οι φοιτητές, θα πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα απαιτούμενα πεδία της «Υποχρεωτικής Δήλωσης Διεύθυνσης» για την κατ’ οίκον παράδοση των συγγραμμάτων που θα επιλέξουν.

Η κατ’οίκον παράδοση των δηλωθέντων συγγραμμάτων από τους εκδοτικούς οίκους, μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς ή/και με δικά τους μέσα θα ξεκινήσει την Τρίτη 06 Απριλίου 2021 και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 24 Μαΐου 2021.

Ειδικά για το εαρινό εξάμηνο 2020-21, σύμφωνα με την προαναφερθείσα ΚΥΑ και Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, αλλά και με το έγγραφο του Υπουργείου (https://eudoxus.gr/files/Odhgies_Pros_Eudoxus_Earino_2020.pdf) οι φοιτητές δικαιούνται να παραλάβουν την τρέχουσα περίοδο συγγράμματα για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει στη δήλωσή τους είτε στο χειμερινό εξάμηνο 2020-21 είτε στο εαρινό εξάμηνο 2020-21, ακόμα και αν έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε αυτά, αλλά πάντοτε με την προϋπόθεση να μην έχουν παραλάβει σύγγραμμα για τα εν λόγω μαθήματα.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

                                                                                                                                           Από το Τμήμα

Εργασία Μηχανολογικού Σχεδιασμού – Σπουδαστική Εργασία

Για όσους φοιτητές του Τμήματος ενδιαφέρονται να αναλάβουν την εκπόνηση της Εργασίας Μηχανολογικού Σχεδιασμού (Σπουδαστικής Εργασίας), στο πλαίσιο των υποχρεώσεων για την ολοκλήρωση των Σπουδών τους,  μπορούν να ενημερωθούν για τη σχετική διαδικασία καθώς και για προτεινόμενα θέματα από τους Διδάσκοντες του Τμήματος στον ακόλουθο σύνδεσμο της ιστοσελίδας που έχει οργανωθεί για το συγκεκριμένο σκοπό (Προπτυχιακά → Σπουδαστική Εργασία):

Εργασία Μηχανολογικού Σχεδιασμού – Σπουδαστική εργασία

 

Παράταση Δήλωσης Μαθημάτων Εαρινού Εξ. 2020-2021

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ H

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020-21

(παρακαλούνται οι φοιτητές να διαβάσουν προσεκτικά ΟΛΟΚΛΗΡΗ την ανακοίνωση)

    Οι φοιτητές όλων των ετών του Τμήματος, θα πρέπει να προβούν σε ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο (χρησιμοποιώντας τους κωδικούς τους) στη διεύθυνση https://students.uowm.gr  παρατείνεται  έως 04/03/2021. Η δήλωση μαθημάτων είναι υποχρεωτική σε κάθε εξάμηνο σπουδών και απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις .

Οι φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στο 1ο έτος σπουδών, (στο 2ο εξάμηνο), θα πρέπει να δηλώσουν τα εξής μαθήματα:

    • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ- ΚΩΔ. 102
    • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ι- ΚΩΔ.109
    • ΣΤΑΤΙΚΗ -ΚΩΔ.111
    • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΙ- ΚΩΔ. 146
    • ΑΓΓΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ – ΚΩΔ.142
    • ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ- ΚΩΔ. 114

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Όταν κάνετε τη δήλωση των μαθημάτων σας μην ξεχνάτε να πατήσετε αποστολή, διαφορετικά η δήλωση δεν είναι έγκυρη

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σας ενημερώνουμε ότι για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, το σύστημα https://students.uowm.gr/ θα είναι λειτουργικό, τις εργάσιμες ημέρες από τις 3:00μμ μέχρι και τις 9:00πμ περίπου το πρωί. Τα Σαββατοκύριακα θα είναι λειτουργικό όλο το 24ωρο.

 Από το Τμήμα

Παράταση Προθεσμίας για το Erasmus+

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων Φοιτητών για Σπουδές στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Σας ενημερώνουμε ότι ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων για κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδές στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 παρατείνεται μέχρι και την Τρίτη 9 Μαρτίου 2021.

Δήλωση Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2020-2021

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ H

ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020-21

(παρακαλούνται οι φοιτητές να διαβάσουν προσεκτικά ΟΛΟΚΛΗΡΗ την ανακοίνωση)

    Οι φοιτητές όλων των ετών του Τμήματος, θα πρέπει να προβούν σε ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο (χρησιμοποιώντας τους κωδικούς τους) στη διεύθυνση https://students.uowm.gr  αυστηρά από 23/02/2021  έως 02/03/2021. Η δήλωση μαθημάτων είναι υποχρεωτική σε κάθε εξάμηνο σπουδών και απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις .

Οι φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στο 1ο έτος σπουδών, (στο 2ο εξάμηνο), θα πρέπει να δηλώσουν τα εξής μαθήματα:

   • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ- ΚΩΔ. 102
   • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ι- ΚΩΔ.109
   • ΣΤΑΤΙΚΗ -ΚΩΔ.111
   • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΙ- ΚΩΔ. 146
   • ΑΓΓΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ – ΚΩΔ.142
   • ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ- ΚΩΔ. 114

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Όταν κάνετε τη δήλωση των μαθημάτων σας μην ξεχνάτε να πατήσετε αποστολή, διαφορετικά η δήλωση δεν είναι έγκυρη

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σας ενημερώνουμε ότι για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, το σύστημα https://students.uowm.gr/ θα είναι λειτουργικό, τις εργάσιμες ημέρες από τις 3:00μμ μέχρι και τις 9:00πμ περίπου το πρωί. Τα Σαββατοκύριακα θα είναι λειτουργικό όλο το 24ωρο.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Από το Τμήμα

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

 

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ

Φοιτητές/τριες που επιλέχθηκαν με τον υψηλότερο αριθμό μορίων, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης :

Α/Α

ΑΕΜ

1

2216

2

2235

3

2169

4

1977

5

2131

6

2339

7

2261

8

1962

9

2079

10

2226

11

1723

12

2047

13

2172

14

2321

15

2215

Αναπληρωματικοί φοιτητές/τριες με τον υψηλότερο αριθμό μορίων, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης : 

16

1829

17

2097

18

2096

19

1890

20

1466

21

1685

Η τρίμηνη συνεχόμενη πρακτική άσκηση πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 31/10/2021.

Η διάρκεια της π.α. είναι 3 μήνες συνεχόμενοι.

Σας παρακαλώ όσοι επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με την γραμματεία του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, την κα Δημάκη Αθηνά στο κινητό 6986900430 ή στο mail: adimaki@uowm.gr .

 

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος Π.Α. για το ΤΜΜ,

Γεώργιος Νενές,

Αν. Καθηγητής ΤΜΜ

 

 

Πρόγραμμα Εξεταστικής Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021

Ενημερώνουμε πως οι νέες ημερομηνίες της εξεταστικής είναι από 1-2-2021 έως 19-2-2021, βάσει του ακόλουθου ανανεωμένου Προγράμματος.

Πρόγραμμα Εξεταστικής Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021

Κανονισμός Εξ Αποστάσεως Εξετάσεων για τους Φοιτητές 

Ημερομηνία Εξέτασης Διπλωματικών Εργασιών – Μάρτιος 2021

ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

 

   Ενημερώνουμε  τους φοιτητές, ότι η εξέταση των διπλωματικών εργασιών, θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 8-12 Μαρτίου 2021.

   Όσοι επιθυμούν να εξεταστούν τις παραπάνω ημερομηνίες, θα πρέπει, αφού συνεννοηθούν με τους επιβλέποντες καθηγητές τους,  να ενημερώσουν την Γραμματεία από 10-20 Φεβρουαρίου. (στέλνοντας email  στο atzika@uowm.gr, με όνομα, ΑΕΜ, τίτλο διπλωματικής εργασίας – ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ-, επιβλέποντα Καθηγητή)

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν ήδη υποβάλει στη Γραμματεία το έντυπο ανάληψης της Διπλωματικής εργασίας τουλάχιστον ένα εξάμηνο πριν.

                                                                                                                 από τη Γραμματεία

 

Διανομή Συγγραμμάτων για το Χειμερινό Εξάμηνο 2020-2021

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020-2021»

Σας ενημερώνουμε ότι η κατ’οίκον παράδοση των δηλωθέντων συγγραμμάτων από τους εκδοτικούς οίκους θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021.

 

Από το Τμήμα